En svømmetur som ble totalt nesten 200 km, med motstrøm som gjorde det til et blodslit i 45 timer, 18 timer mer enn planlagt. Der alt gikk galt - bortsett fra at han lyktes. 
Stian Vikra startet prosjektet Svøm for livet i 2008 for å bevise at hvem som helst kan svømme over den Engelske kanal, en distanse på 34 km. Hele livet har Vikra vært svært målbevisst, og har gjennom knall og fall både innen idrett og næringsliv funnet ut hvordan man kan lære å bli det han kaller «utrolig god» - og at talent er overvurdert. Han mener at dette gjelder på alle plan - enten du skal svømme over Skagerak eller bli utrolig god som leder.

Og når Vikra sier «utrolig god», så mener han utrolig god. Ikke middels, halvveis eller delvis. Hva legger han egentlig i det å prestere utrolig godt?

SvommerSide.jpg

- Du kan definere det å prestere utrolig godt på mange forskjellige måter, og svaret er nok forskjellig for hver gang spørsmålet stilles. Noen mener at å prestere godt er å prestere bedre enn naboen, mens andre krever prestasjoner i verdensklasse for å kunne si til seg selv at de har prestert utrolig godt. Jeg tilhører nok den siste kategorien når det gjelder mine egne prestasjoner. Når jeg derimot skal kommentere andres prestasjoner, er det spesielt én ting jeg ser etter, og det er om de har gitt 100 prosent for å nå målet sitt eller ikke.

- Da jeg svømte, var min definisjon av å prestere godt å gi 100 prosent for å lykkes med mine forberedelser, min trening og ikke minst gjennomføringen av svømmeturen over Skagerak. Det som er litt rart er at alle nikker på hodet som om de forstår hva det innebærer å gi hundre prosent, som om de forstår hvor mye innsats og offer som ligger bak det å gi 100 prosent for å nå et mål langt der fremme. Det som da er litt morsomt er at de samme personene kan finne på å spørre om jeg svømte hver dag…. Jeg svømte på det meste 20 kilometer om dagen! 

- Jeg flyttet til Spania for å ha hundre prosent fokus på treningen, og da gikk det over en uke uten at jeg hadde smør på skiva. Jeg ville ikke sløse vekk tid i butikken for å lete etter det. Det gikk tre uker før jeg hadde kaffe av samme grunn. Trening, mat, hvile og svømming var hverdagen. Skal du bli så god som du overhodet kan bli, så er hver lille avgjørelse du tar i hverdagen med på å hjelpe deg på veien, eller det motsatte.

Vikra påpeker at om du sier til deg selv at du ikke kan, at det er «umulig», så er gjerne sannheten en helt annen - at du aldri har turt å gå 100 prosent inn for å lykkes. Og at 100 prosent betyr at du til daglig er bevisst på hvilke valg du tar. 

- Min definisjon av hundre prosent er å vekte alle avgjørelsene du tar 24 timer i døgnet. Hele uka. Hele måneden. I alle årene det måtte ta å nå målet. 
Det er å droppe hundre prosent avgjørelsene som ikke er optimale for å nå målet ditt. 
Det er for meg å gi hundre prosent.

- Men å prestere godt har etter svømmingen fått en annen betydning for meg.
Man behøver ikke prestasjoner i verdensklasse for å kunne prestere godt.
Men klarer du å beholde den samme råskapen, innenfor de rammene som er satt med hensyn til arbeidstid og lover, er du langt på vei. Det betyr at når du er på jobb, så fokuserer du ene og alene på jobb og de arbeidsoppgavene du har der. Alle avgjørelsene du tar er basert på at dere skal lykkes som bedrift, koste hva det koste vil. Da vil jeg si du presterer utrolig godt. 

- For meg har det vanskeligste vært at mitt mål har krevd 100 prosent tjuefire timer i døgnet. Nå som jeg er ferdig, prøver jeg å flytte fokus fra arbeidsoppgaver til venner og familie, innenfor de rammene jeg har satt. Det er noe jeg har måttet jobbe med og bruke tid på for å lykkes med.  

- Det er enkelt å fokusere hundre prosent på noe hele tiden, utfordringen i et arbeidsliv er å finne den av- og på-bryteren som gjør at du klarer å slappe av med oppgaven foran deg her og nå. Om det er familie eller arbeid. Klarer du ikke det i lengden, vil du rives i fillebiter av følelsen av å ikke strekke til. Den av- og på-bryteren er det viktigste skrittet jeg har tatt mot å prestere godt i et helt yrkesliv. Og trolig grunnen til at jeg ikke har latt meg brenne helt ut.

Mange venter på motivasjon til å gjøre noe. Og det er fristende å spørre Vikra hva som kreves for å holde på motivasjonen når man må prestere på så høyt nivå som han har gjort.

- Motivasjon er et skremmende ord som mange liker å gjemme seg bak for å slippe å utføre krevende oppgaver. Hvor mange ganger har du ikke hørt noen si «jeg er ikke motivert nok». Eller ta et annet eksempel: «Jeg må finne noe jeg liker».... Våkn opp!
Motivasjon kommer ikke rekende på ei fjøl, ironisk nok føler en seg sjelden så motivert som etter endt treningsøkt eller utført prosjekt! Ingenting kommer gratis her i livet, ingenting. Så det er bare å komme seg ut av godstolen, ut av komfortsonen, og ta sats.

- Å holde på motivasjon og å holde på kraften som beveger deg fremover i et prosjekt eller en arbeidssituasjon, handler om rutiner, miljø, disiplin og guts.
Rutiner for å bruke tiden effektivt. Du venter ikke til du har lyst å jobbe, du starter fordi du har en plan. Ta et eksempel, dersom du er selger. Når starter arbeidsuken din? Er du fristet til å si mandag morgen? Da har du tapt. Er du selger, starter arbeidsuken din på fredag! Vil du lykkes, så er du fredag, midt i vinlotteriet, mer opptatt av å planlegge hvor du skal begynne på mandag! Klarer du å lage deg slike rutiner, ja da er du på riktig vei.

For Vikra er også miljø et svært viktig stikkord for å yte det som kreves for at du skal nå målet.

- Miljø er viktig - et miljø som ser viktigheten av det du holder på med, som deler interessene og din lidenskap for å nå et felles mål. Et miljø der du føler at du bidrar og samtidig et miljø der du får påfyll faglig og sosialt. Ta ansvar for miljøet, og kanskje enda viktigere, ta ansvar for kvalitet i arbeidsdagen. Du kan velge å være til stede på jobb eller prestere når du er der. Husk - din holdning smitter. Du er miljøet på din arbeidsplass. Husk at det er gøy å spille fotball - og enda mer gøy å vinne kampen! Det er lov å ta en kaffe. Men i stedet for bare å skravle om løst og fast - hvorfor ikke snakke om ting du lurer på? Hvorfor ikke få tips til å prestere bedre av dine kollegaer? Hvorfor ikke hjelpe en kollega? Er du ydmyk og spør de dumme spørsmålene, så løfter du takhøyden i bedriften - enda viktigere du har åpnet for at kollegaene dine tør å spørre deg om det de lurer på - noe som igjen gjør at dere som bedrift blir bedre for hver dag som går

Vikra er tidligere marinejeger og tiden i Sjøforsvaret lærte ham noen viktige lekser. Disse har han summert opp i foredraget sitt Mot alle odds, som handler om det å nå sine mål tross motgang.

- Livet er ikke en dans på roser. Ja, det vil komme tunge dager. Og her kommer disiplin inn. De dagene du ikke ser lys i enden av tunnelen og alt føles håpløst, velger du fortsatt å sette den ene foten foran den andre. Da jeg var på marinejegeropptaket, hadde jeg kramper i begge bena. Det knyttet seg litt i låret for hvert skritt. Plutselig lød det fra befalet: Noen må hjelpe «Ola». Jeg snudde meg for å gå tilbake og hjelpe, da jeg hørte: «Ikke du, Vikra». Befalet hadde lagt merke til hvordan jeg slet med krampene. Men enda viktigere: jeg var beredt til å hjelpe laget når jeg selv var på bunn. Guts, guts til å ta de viktige avgjørelsene. Guts til å ofre det som må til for å lykkes. Guts til å ta de avgjørelsene som ikke alltid er best likt, av deg selv eller dine kolleger.

Press og motgang er to stikkord som ofte går hånd i hånd, uansett hvilket område du leder eller jobber med. Vikra fikk erfaring med begge deler under forberedelsene til svømmeturen over Skagerak.

Svomforlivet_.jpg

- Under 48 timer før jeg skulle hoppe i havet opplevde jeg at min samarbeidspartner, som skulle stille med båt og mannskap, trakk seg. Dette til tross for at de hadde fått tilbud om å trekke seg hele tre ganger tidligere. Noen måneder tidligere hadde min økonomiske sponsor trukket seg, og jeg betaler fortsatt ned på lånet jeg måtte ta opp for å svømme over Skagerak. Livet er blodig urettferdig. Du har to valg. Du kan enten gi opp, og aldri lykkes. Eller du kan akseptere at livet er urettferdig, krumme nakken og nekte å gi opp før du har nådd målet ditt. Jeg gjorde det siste.

- Jeg hadde cirka én ukes værvindu på meg å planlegge og gjennomføre en av historiens mest spektakulære svømmeturer. Jeg kunne snudd på ferja til Stavanger, da jeg fikk telefonen, og avlyst. 
Men i stedet ble jeg med over. Jeg fortsatte min ferd mot Kristiansand med ett mål for øye: å lage en ny plan og å lykkes. Da jeg stod opp neste morgen, reide jeg opp senga. Hvorfor? Jo, fordi da hadde jeg utført dagens første gjøremål, ti sekunder etter å ha kommet ut av senga. Og enda viktigere, jeg hadde lykkes! Det høres banalt enkelt ut, men vi alle vet at vi føler oss bedre når vi har lykkes med ting og er i gang med dagens gjøremål. Husk det og ikke minst: fokuser på det når dagene er tunge. Fokus og tilstedeværelse er sammen med rutiner og disiplin noen av de viktigste egenskapene for å lykkes.

- Men uten laget mitt, som bestod av mamma, pappa, tvillingbroren min og fire frivillige som stilte opp på overtid, så ville svømmeturen min blitt avlyst mindre enn 48 timer før den skulle gjennomføres. At de stillte opp og var villige til å gjøre det som krevdes for at jeg skulle nå mitt mål om å svømme over Skagerak, var den viktigste bidragsyteren til at jeg lyktes.

Mange går rundt og drømmer om å gjøre store ting, mens Vikra har gjort dem om til virkelighet. Han er ikke i tvil om at det er forskjell på drømmer og mål for å klare å prestere “utrolig godt”.

- For meg er forskjellen på en drøm og et mål enkel. En drøm er det vanlige folk stort sett kaller mål, men i mangel på en plan for å nå målet, eller i mangel på viljen til å gå veien til målet, så sier de at de ikke er motivert. Det er ganske enkelt. Vil du nå et mål, må du faktisk gjøre noe for å komme dit.

- Forskjellen på en drøm og et mål er at en drøm er noe du har lyst til. Et mål er en drøm der du har akseptert veien mot målet. Du har lagt en plan som du er villig til å følge for å lykkes på sikt. Er du villig til å ofre og takle alt som måtte møte deg på veien mot å nå drømmen din? Da er det ikke lenger en drøm, men et mål. 

Tekst: Inger Lise Kontochristos / Foto: Geir Øyvind Gismervik og Anders Vinje