Holm forteller at prestasjon handler om å skape resultater. Prestasjonskultur er et miljø hvor det finnes et felles og sterkt ønske om å skape resultater for fellesskapet, men også for individet. Disse definisjonene kan virke enkle. I praksis så krever de mye og smart arbeid for å oppnå suksess. Hadde det vært enkelt å skape en prestasjonskultur, så hadde alle gjort det.

–Jeg har jobbet i EVO i ti år og mitt ansvar har vært blant annet for alle våre personlige trenere. Jeg har vært med på en reise til EVO hvor vi startet seks personlige trenere i 2010, til 175 personlige trenere i 2020. I vår egen tilfredshetsundersøkelse gir de over en score på 5,4 som snitt de siste fem årene, med et poengsystem der 1 er svakest og 6 som er det beste. Fra 2010 og frem til 2020 så har vi skapt en omsetning på over 50 millioner kroner på personlig trening og blitt nest største aktør i Norge på PT, etter markedslederen – SATS. Dette er et godt bevis på at vi har lyktes med å skape prestasjoner og en prestasjonskultur.

3 Henning Holm.jpg

Fellesskap og individualitet

–Jeg har sett at de viktigste elementene for å få dette til er å gi plass til både fellesskapet og individualitet på samme tid. Tydelige rammer og forventninger fra ledelsen, samtidig som alle menneskene som jobber sammen ansvarlig gjør seg selv. Vi har gjort dette gjennom å være nøye med hvilke mennesker vi har ønsket å tilknytte oss og vært tro mot oss selv og vårt konsept. Evo skulle helt fra starten være et sted med plass til mennesker som ville gjøre en innsats for noe som var større enn seg selv, nemlig å få folk til å oppleve suksess med sin trening og oppleve bedre helse.

–Mitt syn og min praksis på hvordan man kan lykkes med å skape en prestasjonskultur i bedriften er kanskje overraskende enkel, men det er gjennomføringsevnen din som er avgjørende. Det er viktig at du skaper en reise som folk vil være en del av – et felles mål for en gruppe mennesker, gjerne noe som er større enn deg selv. I tillegg må du bruke tid på enkeltindividet på en ekte og ærlig måte. Du må få alle i gruppen til å forstå hva de jobber mot og ha enkle og målbare målsetninger. Samtidig må du også gi tillit. Det er så mye mer inkluderende, samlende og inspirerende enn det motsatte.

Kunnskap og samhold

Holm har hele tiden vært nøye på å bruke målsetninger aktivt med alle som er tilknyttet EVO. Alt fra en personlig trener på de ulike sentrene deres til de som han har hatt ansvar for i administrasjonen. Han forteller videre at nøkkelen ligger i å la den enkelte medarbeider eller konsulent være med på å sette målene selv. Dette bidrar i høyere grad til at vedkommende eier sine egne mål.

–I neste ledd handler det om å se mennesker. Vi trenger alle å bli sett, både på et profesjonelt og personlig nivå. Der har jeg min styrke som leder. Jeg er oppriktig interessert i andre mennesker og ser på deres suksess som min største glede. Mennesker er helt unike ressurser om de føler at de har tillit og at deres leder tror på dem. Samtidig er verdier også viktige. Siden jeg har hatt ansvaret for et fagmiljø med personlig trenere som krever mye individuell jobbing, så falt vårt valg på verdiene vi kaller for «kunnskap & samhold». Det faglige er grunnmuren i vårt virke som PT, og samhold handler om at vi står sammen for å bedre folkehelsen.

–Vi skal gi rom for den enkelte, men laget kommer først. Ingen er større enn laget og laget passer på den enkelte. Vi har tydelige rammer med rom for å likevel kunne tenke utenfor boksen og være kreativ. Det betyr at vi ønsker at folkene våre skal ha et «åpent mindset». Med andre ord så oppfordrer vi til en «alt er mulig»-tankegang hvor våre trenere har muligheter for å skape sin egen hverdag og lykkes med sine mål innenfor EVO-merkevaren. I tillegg er samtaler et virkemiddel jeg bruker mye. Å ta en kaffekopp og lytte til medarbeiderne er noe av det enkleste du kan gjøre for å skape trivsel og glede. Likevel prioriterer mange ledere dette bort i en travel hverdag. Jeg drikker mye kaffe i løpet av en uke og det fungerer godt både for meg og de menneskene jeg leder.

–Under min ledelse er brainstorming noe vi fortsatt jobber aktivt med. Det kommer så mange gode ideer når det rom for det. Kriterier for å lykkes med det er at ingen forslag er for dårlige til å tas opp og at vi ikke har dårlig tid når vi skal ha et møte med ideutveksling. Siste viktige punkt er humor og takhøyde. Å le på jobben er virkelig en sann glede og bidrar til at medarbeiderne ønsker å tilbringe mer tid på jobben på grunn av trivsel og glede. Hos oss ler vi masse hver eneste dag, avslutter han.

Fallgruver man må være oppmerksom på, ifølge Henning Holm:

 1. Ikke mål medarbeidere på utelukkende det du ser på kontoret. Folk jobber mye mer utenfor kontoret enn det de gjorde for noen år siden. Mål folk på resultat og ikke på tid.
 2. Vær en leder, ikke en sjef. Ikke vær redd for å gi tillit til folk. Det verste som kan skje er at de misbruker tilliten. Det vil du oppdage uansett. Det beste som kan skje er at medarbeiderne vokser og lykkes i jobben sin. Jeg opplever at ni av ti jobber enda hardere og lykkes bedre i jobben når de får mer tillit enn de hadde forventet å få fra sin leder.
 3. Ikke tenk at du er smartere enn de andre medarbeiderne. Vær åpen for at andre enn deg kan komme med de nye og geniale ideene.

Henning Holms beste tips for hvilke grep ledere kan ta for å bygge og opprettholde en god prestasjonskultur på arbeidsplassen:

 • La medarbeiderne være med på å stille krav til seg selv
 • Bruk mye tid på medarbeiderne
 • Gi frihet – da jobber folk oftest mye mer
 • Overskudd gir kreativitet
 • La folk jobbe med sine styrker
 • Bruk humor aktivt der det er naturlig og fint
 • Overrask medarbeiderne fra tid til annen med en positiv belønning
 • Sett andre foran deg selv – vis vei som leder gjennom å være et forbilde for andre

TEKST: CECILIE H. HAMMERNES         FOTO: PETER ZUBEK