En ledende tilstedeværelse er evnen du har til å utstråle selvtillit, ta tøffe avgjørelser og omgås andre talentfulle og sterke medlemmer av ledergruppen. Hvis du ønsker å utvikle større innflytelse og større personlig og profesjonell suksess, bør du sørge for å mestre disse avgjørende egenskapene:

1. Kompetanse og troverdighet

Hvis du ønsker mer innflytelse, se deg selv i speilet og få klarhet i verdien du bringer til bordet. Har du kvalifisert kompetanse innen ulike områder? Utnytter du dine ferdigheter og kunnskapsbase aktivt til fordel for andre? Og blir det du gjør, anerkjent og respektert av dine likemenn? Bidragene dine må være til å ta og føle på og verdsettes av andre.

2. Selvtillit

Selv om du er kompetent, vil det alltid være vanskelig å overbevise andre dersom du ikke tror på deg selv. Selvtillit er en medfødt utstråling som trekker andre til deg, inspirert av din kompetanse og troverdighet. Arroganse, derimot, kjennetegnes ved en tydelig fasade som gjør at folk trekker seg unna. Når du er trygg på verdien du tar med, er det ikke nødvendig å overkompensere.

Les også: Bygg selvtillit-muskelen din

3. Medfølelse

For å kunne påvirke noen effektivt, må de også vite at du bryr deg om dem. Folk bryr seg ikke om hvor mye du vet, men hvor mye du bryr deg. Denne følelsen stemmer spesielt når det gjelder påvirkning. Oprah Winfrey har for eksempel bidratt med mye tankelederskap gjennom årene, men mest av alt blir hun elsket og beundret på grunn av hennes medfølelse for andre.

 

4. Karisma

Karismatiske ledere er ofte de mest innflytelsesrike. Som mennesker har vi et medfødt ønske om å ha kontakt med andre mennesker, men i det virkelige liv er det ikke alltid man lykkes med det. Å utvikle karisma krever at du er ekte og fokuserer på andre i stedet for deg selv. Når folk føler seg knyttet til deg og din visjon, er det langt mer sannsynlig at de vil følge deg.

5. Konsistens

Hvis du aldri er konsekvent i det du gjør, vil du fremstå som lite troverdig og dermed ikke være i stand til å få innflytelse hos andre. Konsistens er det beste «beviset» på det du kan levere. Folk må vite at de kan stole på at du holder det du har lovet, og gjør det du sier du vil. Hvis ikke, vil din innsats være bortkastet.

Les også: Få større innflytelse og oppnå mer! - ledernytt.no

Tekst: Cecile Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Success.com