Individuelle vaner

Vaner kan hindre din kreativitet i å blomstre. Det at du alltid gjør ting «slik du pleier» er noe som hindrer nyskapning. Ved å tørre å stille spørsmåltegn med hvorfor du alltid gjør en prosess på lik måte og teste ut nye tilnærminger kan være en løsning på dette.  Vaner kan komme til uttrykk på mange måter, men eksempler kan være hvordan du pleier å oppføre deg i møter eller hvordan du strukturerer arbeidsdagen din. Kanskje skal du teste ut å gå en tur for å tenke gjennom et problem, fremfor å sette deg ned å arbeide med det foran PCen med en gang?

Et annet enkelt tiltak kan være så enkel som å ta kaffepause til andre tidspunkter enn det du normalt gjør. Det kan nemlig føre til at du møter andre kollegaer enn du pleier og dermed kan du få ny kreativ inspirasjon fra disse møtene. Det å teste ut slike små endringer kan tvinge deg ut av vanene og oppdage nye tilnærmingsmåter til problemløsning.

Regler og tradisjoner

En annen ting som kan hindre kreativiteten er regler og tradisjoner på din arbeidsplass. Da er ikke problemet lenger noe som kun angår deg som individ, men også den gruppen du er en del av. Her må ledere ta ansvar for å lede gruppen ut av slike vaner og prøve ut nye tilnærmingsmåter. En fremgangsmåte kan være å velge noen små vaner som man endrer litt på i en testperiode. Eksempler på dette kan være å korte ned møtetiden på faste møter eller å rulere på hvem som leder og forbereder møtene. Dette er små inngrep som kan «riste» dere ut av noen vaner.

Slike tradisjoner kan være vanskelig å gjøre noe med, da de ofte er nokså inngrodde. Men ved å bli oppmerksom på dem kan dere sette i gang tiltak for å bryte dem.

Å ikke se skogen for bare trær

Dette hinderet for kreativitet er være enda verre å få øye på enn regler og tradisjoner. For hva om «vanene» ikke handler om adferd, men om tankesett?  Slike perseptuelle hindringer, at man ikke klarer å løsrive seg fra tidligere måter å betrakte noe på, kan være svært ødeleggende for kreativitet.  Dette handler om «mentale sperrer» og hvordan man klarer å bryte ut av dem. Løsningen på et problem kan ofte være «rett foran nesen», men fordi man prøver å søke løsninger som er kjente og som har virket tidligere, så blir man «blind» for nye løsninger.

Et eksempel på dette er hvordan dataspill tidligere kostet masse penger. Men i 2005 kom det sørkoreanske spillet, Maplestory som var gratis å spille! Inntjeningen kom ved at spillerne kunne kjøpe dyr, klær og andre ting til sin spillkarakter i spillet for ekte penger. I dag er dette vanlig i de fleste spill, men den gang brøt det spillutvikleren Wizet en stor perseptuell hindring ved å tilby «kundene» noe helt nytt.

Det å tørre å stille spørsmål ved de grunnleggende antagelsene for din forretningsmodell kan være en god start for å oppdage noen slike perseptuelle hindringer. Og det er ofte ved å overkomme slike hindre at man virkelig kommer opp med nye, radikale løsninger.

Kulturelle hindringer

Svært mange bedrifter sier utad at de er åpne for kreative innspill og nye ideer. Sannheten kan derimot være at kulturen i organisasjonen likevel er preget av et ønske om konformitet. Og konformitet er en av kreativitetens verste fiender. Hovedtanken i konformitet er nokså̊ enkel: det er ikke behagelig å være annerledes og utfordre det etablert, derfor velger de fleste å ikke skille seg ut. Et relatert fenomen til dette er hvordan man betrakter risiko. Ofte kan organisasjoner være åpen for kreative ideer og nye tanker, men kulturen i organisasjonen ønsker å minimere risikoen forbundet med å implementere dem. Dermed vil man enten intendert eller ubevisst hindre kreativitet i organisasjoner, selv om man uttaler at man ønsker å skape et godt kreativt klima.

Dersom du er en del av en organisasjon der man blir sett på som en bråkmaker eller en besserwisser ved å komme med nye forslag og ideer, er det svært vanskelig å få frem et kreativt miljø.

Les også: Kreativitet - hva er det og hvorfor er det viktig? - ledernytt.no

Ressurser

Det siste hinderet er det du kan møte dersom du klarer å overvinne alle de fire første. Du har kanskje opplevd at du og dine kollegaer har klart å se en ny spennende mulighet som dere har lyst å utforske, men så er det så mye annet som skal gjøre i løpet av en arbeidsdag at tiden ikke strekker til? 

Det siste punktet som kan hindre kreativitet er knyttet til ressurser. Eksempler på ressurser kan være penger, mennesker, tid og informasjon. Dine kreative initiativ kan møte veggen dersom du ikke har tilgang til disse ressursene for å skape eller iverksette ideer.

Din bedrift kan ha en strålende ide, men mangle finansiering eller kritisk teknologi for å ta ideen videre til en realisert innovasjon. Da kreves det ledere som evner å se hvilke ressurser som trengs og som kan prioritere ressurser til de kreative miljøene som kan bruke dem best.

Oppsummering

Ved å ha innsikt i disse fem hindrene kan du som leder legge bedre strategier for å fremme kreativitet i din organisasjon. Som medarbeider kan du også ta ansvar i denne prosessen ved å være oppmerksom på hvordan disse hindrene opptrer i hverdagen på din arbeidsplass.  Uansett hva din rolle er, er ikke nok å kun vite om disse hindrene, det vil også kreve en innsats fra deg for å sette dette ut i live. Trøsten er at jo fler av disse hindrene som overvinnes, jo morsommere blir det å jobbe!

Les også: Gjør din bedrift mer konkurransedyktig - fokuser på den viktige kompetansen - ledernytt.no

Tekst: Ole Fredrik Norbye, foredragsholder og høgskolelektor

Ole norbye.png