1. Fastslå hvorfor du lytter

Det er mange grunner til at vi lytter slik vi gjør: for å være effektive, for å unngå konflikt, for å få oppmerksomhet, for å støtte eller bare for å underholde. Når du går inn i en samtale, tenk over hva målene for samtalen er og hvordan du best kan lytte i det øyeblikket. Kan den som snakker være ute etter ærlig kritikk, en analytisk refleksjon eller en følelsesmessig tilknytning?

2. Gjenkjenn hvordan du vanligvis lytter

Lyttestilen vi har, kan sabotere målene våre. For eksempel krever tidspressede situasjoner ofte oppgaveorienterte eller kritiske lyttestiler for å kunne ta raske beslutninger. Men ofte kan det å gi falsk bekreftelse som et vennlig «du kommer til å klare deg», få folk til å føle at de ikke blir hørt og miste motet til å dele. Når uttrykk for følelser møtes med oppgaveorienterte eller kritiske lyttestiler, kan vi gå glipp av verdifulle muligheter til å bedre forstå underliggende tanker og bekymringer.

3. Vær klar over hvem som er fokus for oppmerksomhet

Vi antar ofte at det å bryte inn med egne personlige historier er et empatisk og relasjonsbyggende trekk, men det resulterer i at vi ikke hører alt som blir sagt. Når en lytter er klar over virkningen av å bryte inn og samtidig er oppmerksom på budskapet, er det mulig å holde fokus uten å miste budskapet. Dette kan gjøres ved å dele en personlig tanke og deretter gå tilbake til budskapet:

Ansatt: "Jeg gruer meg til presentasjonen min til styremøtet."

Leder: «Jeg var også nervøs da jeg begynte å holde presentasjoner. Hva er det som bekymrer deg?"

4. Tilpass lyttestilen for å oppnå samtalemål

Med økt stress påvirkes vår utøvende funksjon og kognitive fleksibilitet, noe som gjør det vanskeligere å tilpasse vår vanlige lyttestil. Å holde fokus på den som snakker, samt målene, vil hjelpe deg med å tilpasse deg behovene i situasjonen. Hos en ansatt som uttrykker frykt, kan det å svare med validering og nysgjerrighet gjøre at du fanger opp verdifull informasjon og imøtekommer den ansattes behov mer effektivt.

5. Spør: Går jeg glipp av noe?

Det kan være vanskelig å fastslå samtalemålene hvis den som starter samtalen ikke vet hva de håper å få ut av den. Usikkerhet rundt sårbarhet, uutforskede følelser og press kan være en del av oppdagelsesprosessen. Fordi vi former denne prosessen gjennom måten vi lytter på, bør vi vurdere om samtalen virker produktiv. Å tenke seg om et par sekunder før et automatisk svar kan bidra til å få frem en subtil, viktig mulighet.

Ansatt: «Jeg vet ikke om jeg klarer å komme på jobb i dag, jeg føler at ingen liker meg."

Leder: «Det er en tøff følelse å ha. (Pause). Har du lyst til å snakke om det?»

Motstå trangen til å berolige eller tilby løsninger, og heller inviter til flere detaljer for å bedre forstå hva som ligger bak et utsagn. Det kan hjelpe deg med å styre lyttestilen din når det ikke er nødvendig å ta beslutninger.

Ønsker du å lære mer om kunsten å lytte? Les mer om vår løsning med LederNytt + Videocation her!

 

Les også: Hva innebærer det å være en god lytter, egentlig? - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Hbr.org