Ensidig resultatfokus

Millenniumsgenerasjonen skiller seg først og fremst fra tidligere generasjoner ved at de i større grad vil jobbe med noe meningsfylt i et selskap som tar en tydelig samfunnsrolle. Millenniumsgenerasjonen vil være stolt når de forteller vennene sine hva de jobber med. I en undersøkelse gjennomført av Deloitte1 sier så mye som halvparten at det er viktig at bedriften de jobber i bidrar til et bedre klima og miljø. Andre undersøker peker på at millenniumsgenerasjonen er villig til å ta en lavere lønn for en jobb med mer menig. Jobb handler med andre ord om mye mer enn å tjene til livets opphold, det er derfor viktig at bedrifter bidrar med noe mer enn bare finansielle resultater.

LES OGSÅ: «Generation party». Generasjon prestasjon. «De kravstore». Alltid på farten, alltid «online» og eksperter på å navigere det moderne informasjonssamfunnet.

En halvårig medarbeidersamtale

Millenniumsgenerasjonen har vokst opp med «likes» og kommentarer på alt de deler. Andres tilbakemelding er derfor viktig og de trenger hyppige tilbakemeldinger på jobben de gjør. En halvårig medarbeidersamtale er derfor ikke nok. Millenniumsgenerasjonen trenger coachende ledere som gir de hyppige tilbakemeldinger, legger til rette for utvikling, åpner dører og lar de skinne.

Ledere av millenniumsgenerasjonen må være flinke til å anerkjenne sine ansatte, ikke bare når de presterer bra, de må føle seg sett og at jobben de gjør utgjør en forskjell.

Fokus på «Face-time»

Frihet og «work-life-balance» er viktig for denne generasjonen, det er viktig at det er resultater og ikke antall timer på kontoret som teller. De er opptatt av at livet handler om mer enn jobb og har lyst å ha et balansert forhold mellom jobb og fritid. Mange har hatt foreldre som har jobbet mye og tenkt at «sånn vil i alle fall ikke jeg ha det». Ny teknologi gjør det dessuten mulig å jobbe fra hvor som helst, når som helst.

Micro-managing

Millenniumsgenerasjonen har vokst opp med å bli lyttet til og bli involvert i beslutninger. Det har nesten vært et poeng i seg selv at de skal bestemme selv fra de var veldig små. At «De voksne alltid har rett» hører tidligere generasjoner til. Frihet og autonomi er derfor viktig for å motivere millenniumsgenerasjonen.

Etter å ha lest disse punktene tenker du kanskje: Ønsker ikke alle arbeidstakere seg mening, flinke ledere, work-life-balance og frihet? Det har du antagelig rett i, men forskjellen er at millennials vil forsvinne mye raskere hvis de ikke er fornøyd fordi neste jobb bare er et tastetrykk unna.

LES OGSÅ: 5 hemmeligheter for bedre ledelse av Generasjon Y

Tekst: Maria Nymo, hun er utdannet siviløkonom fra NHH og studerer i tillegg Gestalt Coaching ved NGI. Hun jobber til daglig med forretningsutvikling og innovasjon og har holdt flere kurs innen ledelse og kommunikasjon.

Kilde 1: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/no/Documents/about-deloitte/deloitte_nordic_millennial-survey-2017.pdf