Ikke alle trives med et slikt arbeidsmønster. Mennesker er ulike. Noen opplever at de har mer energi tidlig på dagen, andre utover kvelden. Enkelte vil arbeide alene, mens andre igjen trenger å jobbe sammen med kollegaer for å få energi.

Som leder kan du bidra til rammer og rom som gjør at arbeidstaker selv tar kontrollen over det de trenger for å ha en god arbeidshverdag og få utført arbeidsoppgavene på en god måte.

Autonomi er selve bærebjelken i motiverende ledelse. Autonomi innebærer at medarbeiderne får rom til å bruke sin kompetanse og at de får gjøre egne vurderinger og valg innenfor gitte rammer. Dette bildet handler også om å finne frem til arbeidsmetoder som fungerer for den enkelte.  

Kontroll og innflytelse over arbeidet er en ressurs som bygger engasjement. (Karasek 1979, Bakker Demerouti 2001).  Kontroll og autonomi til å strukturere arbeidsdagen på en måte som gir energi og som hjelper deg å være effektiv er viktig. Job crafting er en forskningsbasert prosess som brukes for å bygge engasjement fra roten av organisasjonen og opp.

Job crafting er de fysiske og kognitive strategiene arbeidstakere tar i bruk for å forme og redefinere sine oppgaver eller sine relasjoner.  Forskning viser at job crafting hvor vi for eksempel påtar oss nye interessante oppgaver og prosjekter, eller hvor vi oppsøker samarbeid med mennesker som gir oss energi, er positivt for motivasjon, ytelse og resultater. (Weseler and Niessen (2016) How job crafting relates to task performance. Journal of Managerial Psychology 3.31).

Job crafting kan starte med å studere individets eget behov for balanse og kartlegge hvor hver enkelt henter energi.   

Styr energien - ikke tiden

Tid er vår viktigste ressurs. Vi får aldri tiden tilbake og den kan ikke fornyes. Effektivt tidsbruk har derfor alltid stått sentralt i ledelsesteori. Og det er mange bra tips rundt effektiv tidsbruk. For eksempel finnes teknikker som Pomodoroteknikken der man jobber i perioder på 25 minutter med pauser etter hver periode og en lengre pause etter fire perioder.

Men å styre energien istedenfor tiden trenger ikke knyttes til spesifikke modeller. For de fleste handler det om et bevisst forhold til komponenter som kan knyttes til fysiske, sosiale, mentale og eksistensielle faktorer. Her kan ledelsen legge til rette.

Fysisk balanse

Arbeid på kontor som krever lite fysisk aktivitet kan skape en opplevelse av å være mentalt trøtt på slutten av arbeidsdagen. Da blir det viktig å aktivisere seg fysisk. En arbeidsplass med mye stillesitting kan innføre gå-møter og legge til rette for sykling eller jogging til arbeidsplassen gjennom å tilby garderobe- og dusjløsninger. Er man derimot i fysisk aktivitet på jobb, kan man ha behov for å sitte ned og ha ro i pauser for å oppnå en god balanse.

Sosial balanse

Vi mennesker har ulike sosiale behov. Arbeidsrollen kan kreve at man er sosial, men like fullt kan arbeidstaker ha behov for anledning til å være alene og fordype seg i arbeidet for å få energi. Andre er mer ekstroverte og får energi av å sparre i grupper og diskutere. Uavhengig av hva man foretrekker vil det for de aller fleste være behov for en sosial balanse under arbeidsdagen.   

Mental balanse

For få utfordringer i arbeidshverdagen virker energitappende. For høye krav til mental energi kan derimot utløse stress.  Alle mennesker har behov for restitusjon og anledning til å slappe av.  Lederen må skape rom for avbrekk fra arbeidsoppgavene. Mange ledere erfarer selv at pauser i løpet av døgnet der man for eksempel går en tur eller jogger er helt nødvendige for å rydde informasjon og for å se utfordringer og muligheter fra nye perspektiv.

Eksistensiell

Å finne sitt indre kompass handler om å finne verdier som er viktige for en selv. I jobbsammenheng kan det være en god vane å stoppe opp noen minutter et par ganger om dagen for å reflektere over om man bruker energien på det som er viktig, eller om man burde prioritert annerledes.

Endring tar tid

Psykososiale utfall av endringer i jobbmetode er noe som normalt vises først over tid. Om endringer i arbeidsvaner eller arbeidsmetoder virkelig fungerer kan ofte vurderes først etter noen måneder.  Like fullt er det viktig at den enkelte regelmessig vurderer justeringer basert på egne erfaringer. 

Dagens arbeidstakere har utstrakt behov for å forme egen jobbhverdag for å opprettholde motivasjon og engasjement.
Det å ha fleksibilitet og frihet til å bestemme hvordan en organiserer og utfører arbeidet sitt, kan bidra til både engasjement og jobbprestasjon.
Kjennetegn på engasjement* Vitalitet -  høyt energinivå, utholdenhet og vilje til å anstrenge seg i arbeidet
Dedikasjon -følelse av inspirasjon, stolthet, utfordring og en sterk identifisering med arbeidet
Fordypning - evnen til dyp konsentrasjon, man blir så opptatt av arbeidsoppgavene at man får opplevelse av at tiden flyr
*(Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002, p. 74)

 

RuthEva.jpgTekst: Ruth Eva Gagliardi – Organisasjonspsykolog og leder av Stamina Census