Alfabølger, hjerneintegrasjon og toppopplevelser er fremmedord for de fleste av oss, men har ifølge nyere forskning svært stor innvirkning på hvor godt vi presterer, og om vi når drømmen om å bli aller best. For har egentlig Thomas Alsgaard, Arve Tellefsen og Bjørn Rune Gjelsten noe til felles, bortsett fra å ha lykkes i å bli eksperter på vidt forskjellige områder?

 – Så absolutt, sier Harald Harung. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og gjesteprofessor ved Maharishi University of Management i Iowa, og sammen med sin amerikanske forskerkollega Frederick Travis har han undersøkt hjernen til norske toppledere, idrettsutøvere i verdensklasse og profesjonelle musikere.

– Visste du at antall signalveier i hjernen er flere enn det er elementære partikler i universet? Hjernen er utrolig kompleks, sier Harald Harung. Vi mener at vi i våre undersøkelser, som også har blitt støttet av senere forskning, har funnet flere fellesnevnere for de personene som presterer på et veldig høyt nivå, helt uavhengig av hvilken aktivitet de er best på. Vi tror rett og slett at det finnes en nevrofysiologisk basis for god ledelse og topprestasjoner, og det er jo utrolig interessant, sier Harung.

Harald Harung.jpg

Godt utviklet hjerneintegrasjon

Han viser til det han kaller hjerneintegrasjon, og at denne er spesielt godt utviklet hos de som presterer på toppnivå.

 – Hjerneintegrasjon betegner samspillet mellom de ulike delene og funksjonene i hjernen, forklarer professoren.

Sammen med forskeren Frederick Travis har han gjennomført undersøkelser på tjue toppledere i store og mellomstore bedrifter og i det offentlige, trettitre idrettsutøvere på toppnivå og tjuefem profesjonelle musikere. Ved hjelp av EEG-målinger har de kartlagt graden av koherens mellom de forskjellige delene av hjernen, mengden alfabølger og hjernens energibruk under et dataspill. Det er disse tre faktorenes samlede resultater som utgjør målene på en persons hjerneintegrasjon.

– Resultatene vi fant var veldig spennende. Det viste seg nemlig at de toppresterende, enten de var profesjonelle musikere, toppledere eller toppidrettsutøvere, skåret signifikant høyere enn kontrollgruppen på både koherens og alfabølger. I tillegg fant vi at de brukte hjernen mer økonomisk. De ventet med å mobilisere hjernen til det var helt nødvendig. Under aktiviteten var de skjerpet og fokusert, men gikk raskt tilbake til hvilestadiet etterpå. Kontrollpersonene derimot, gjorde ofte det motsatte, de mobiliserte hjernen når de burde ha slappet av og slappet av når de skulle ha mobilisert. De kastet derfor bort mye energi på stress både før og etter utfordringen, sier Harung.

– Hjernen til toppyterne fungerer altså slik at de ikke blir stresset, selv ved svært store utfordringer. De opplever i stedet å være årvåkne og avslappede i disse situasjonene. Dominerende alfabølger er et mål på en slik «hvilefylt årvåkenhet», fortsetter han.

Harald Harung forteller at andre studier, spesielt et ved Universitetet i Oxford, støtter opp om disse resultatene. De viser at de med høy koherens eller kobling også er mer kreative, mer åpne for inntrykk, mer fornøyde med livet og skårer høyere på tester for etisk og karismatisk ledelse.

Utdanning mindre viktig

Man skulle kanskje tro at utdanningsnivå, alder og yrkeserfaring også spilte en stor rolle for hvor godt man presterer, men ifølge Harald Harung viser forskningen her noe helt annet.

– Det har blitt gjort store metaanalyser som har samlet forskning på millioner av mennesker over nesten hundre år, og konklusjonen er ganske oppsiktsvekkende. Resultatene viser at antall år med utdanning kun forklarer én prosent av hvor godt man presterer. Utdanning gir selvfølgelig viktig kompetanse, men kan altså ikke forklare hvorfor man ender som toppleder. Yrkeserfaring forklarer kun tre prosent av prestasjonsnivå. Alder har heller ingen innvirkning, om du er tjue eller femti så presterer du omtrent like godt, sier Harung.

– Jeg kjenner ikke til noen andre forklaringer enn at det altså er hjernens utvikling som forklarer hvor godt man presterer.

Intens lykke

Et annet fenomen ved de som presterer på topp, er antallet toppopplevelser. Disse opplevelsene beskrives som de lykkeligste i en persons liv, og gir en følelse av mestring, kontroll og ro på samme tid.

– Vi fant at toppledere, idrettsutøvere og særlig musikere har mange flere slike følelser av intens lykke enn kontrollpersonene. Samtidig viste forskningen vår at alle tre grupper med toppytere skåret betydelig høyere når det gjelder moralsk utvikling, som igjen er knyttet til evnen til å tenke selvstendig og oppnå vinn-vinn-løsninger, egenskaper som alle er viktige for å bli en god leder, sier Harald Harung.

Tre ting som utvikler hjernen

Forskerne mener at potensialet for hjerneintegrasjon i høy grad er medfødt, og at kun 10-15 prosent av oss i voksen alder oppnår det høye nivået av selvutvikling som kalles postkonvensjonell, det vil si evnen til å tenke selvstendig uavhengig av hva andre mener. Men heldigvis har man funnet at det kan være mulig å utvikle hjerneintegrasjon ved hjelp av noen enkle metoder.

– Utviklingen av hjerneintegrasjonen stanser normalt tidlig i tjueårene. For å hindre at den stopper opp så er det tre ting vi ut fra forskning kan se at er gunstig for at hjernen og intelligensen skal fortsette å utvikle seg. Det ene er fysisk aktivitet, som Platon allerede 400 år før Kristus påpekte viktigheten av, og det andre er musikk. Begge disse områdene nedprioriteres i skolen i dag, og det tror jeg er svært uheldig. Den siste faktoren som er med på å øke hjerneintegrasjonen, er meditasjon, sier Harung.

Han trekker frem Transcendental Meditasjon, en meditasjonsteknikk han selv har brukt i 43 år, og som er en enkel og behagelige metode.

– Det fine er at denne metoden er lettere enn andre teknikker, men samtidig har den vist seg å ha stor effekt på å øke koherens og alfabølger i hjernen. Metoden kan brukes overalt, enten du sitter på bussen, på toget eller i godstolen hjemme. Du lukker øynene, tenker på et mantra, og så vil sinnet falle til ro. Og når sinnet faller til ro så blir kroppen også rolig, sier Harung.

Han sammenligner Transcendental Meditasjon med toppopplevelser, og mener de har mange likheter.

– Det går veldig uanstrengt og du føler glede og velbehag i stedet for stress. De kreative løsningene kommer uten at du anstrenger deg for å komme på dem, sier professoren.

Tror på en hjernerevolusjon

Harald Harung tror at vi om ikke så alt for lenge vil gå inn i en tid der utvikling av hjernen vil få mye større oppmerksomhet enn i dag.

– Nå har vi opplevd en datarevolusjon hvor mye har skjedd i den teknologiske utviklingen. Vi får det bedre og bedre materielt, mange blir mer og mer opptatt av å ta vare på seg selv, spise sunt og komme i god form, og jeg tror den neste store revolusjonen blir hjernens, og at vi kommer til å ta i bruk mye mer av hjernens potensiale i fremtiden.

Harung forventer at kunnskapen om hjernen vil komme til å endre innholdet i utdanningen betydelig, og at næringslivet vil gå mer i retning av at det er god etikk og ikke bare profitt som betyr noe.

– Etter hvert vil dette føre til en bedre verden ved at vi utvikler mer moral, empati og glede. Problemet bak de store utfordringene vi har i dag er at vi ikke har tatt i bruk nok av våre iboende muligheter. I næringslivet vil dette øke evnene til å ta vare på mennesker og lede dem på en god måte, og det er jo det hele faget ledelse gå ut på, sier Harung.

Transcendental Meditasjon:

Teknikken utøves i 20 minutter to ganger daglig. Da sitter den mediterende rolig med lukkede øyne, mens han eller hun gjentar et personlig mantra - ikke verbalt, men mentalt. Meditasjonen medfører at sinnet gradvis faller til ro, slik at det oppnås en tilstand av minste aktivitet som kalles 'transcendental (overskridende) bevissthet'.

Kilde: snl.no

Alfabølger: bølger i hjernen som dominerer når du er veldig kreativ, eller når du er hvilefylt årvåken.

Harald Harung: førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og gjesteprofessor ved Maharishi University of Management i Iowa, USA. Har jobbet som forsker ved Universitetet i Oxford, kvartermester i den norske marinen, daglig leder for en mekanisk bedrift, rektor for en internasjonal høyskole innen ledelse og økonomi og redaktør for fagtidsskriftet The Learning Organization. Harung holder foredrag om vinnerhjernen over hele verden.

Les mer om vinnerhjernen: Excellence through Mind-brain Development: The Secrets of World-class Performers, Dr Harald S Harung og Dr Frederick Travis. brainintegrationsystems.com   

Tekst: Tanja Hauge Reine