Gå direkte til løsningene

Hvis du ikke klarer det, blir det ofte dårligere resultater. Du kan ta en beslutning for raskt, prøve å tvinge gjennom din foretrukne løsning, eller du kan gi deg og akseptere en løsning du vil angre på.

Hvordan fokuserer du på det store bildet i et kompleks og ladet miljø? Du trenger et mentalt rammeverk som er fleksibelt og enkelt å bruke, en systematisk prosess som reduserer blindsonene og hindrer deg fra å gå direkte på konklusjonen.

Les også: Kunsten å ta en beslutning – lederens viktigste kompetanse

De skjulte kreftene i beslutningsmatrisen

Vi foreslår en beslutningsmatrise med to elementer: rammen i matrisen, og innholdet. Den ytre rammen i matrisen inneholder mulige alternativer, og hvordan de bør evalueres. Innsiden av matrisen inneholder vurderingene du må gjøre for å finne den beste løsningen. Ledere er vanligvis gode til å fatte beslutninger innenfor matrisen, gitt visse kriterier og alternativer. Men rammen i matrisen er minst like viktig: hvordan du utforsker mulighetene og prioriterer kriteriene reder grunnen for alle gode beslutninger.

For vanskelige samtaler ønsker vi å fokusere på rammen i matrisen. Hvordan du setter opp matrisen kan fungere som en sjekkliste når du går inn i vanskelige samtaler. Det visuelle bildet av matrisen kan fungere som en huskeregel, og minne deg på hva som er viktig.

Beslutningsmatrisen.jpg

Tre feller du bør unngå

Her er tre feller som matriserammen kan hjelpe deg å unngå.

Først, når du ser for deg aksen med alternativer, har du vurdert nok alternativer? Har du vurdert diskusjonspartnerens posisjon grundig? Hvis du går glipp av viktige alternativer, risikerer du å feile. 

For det andre, når du ser for deg aksen med kriterier, er du klar på målene dine? Hvilke kriterier er viktige for deg og partneren din? Er du enig i den relative viktigheten mellom dem? Hvis dere begge bruker ulike kriterierammer, kommer dere også frem til ulike utfall.

For det tredje, ved å tenke systematisk gjennom alternativer og kriterier vil du sikre at du adresserer det riktige spørsmålet, eller du vil få hjelp til å velge et annet spørsmål. 

Dette er ikke nødvendigvis en sekvensiell prosess. Gå frem og tilbake mellom disse tre elementene gjennom samtalen, avhengig av hvor du oppdager misforståelser eller uenigheter.

LES OGSÅ: Tren hjernen din til bedre beslutninger.

Ytre ramme før innvendige evalueringer

Det er helt avgjørende at du holder deg i rammen lenge nok før du hopper inn i matrisen og evaluerer de ulike alternativene. Ved å forplikte seg til å forstå partnerens synsvinkel vil du kunne utvikle tenkemåten din, og skape en mulighet for at motstanderen kan delta i en Sokratisk dialog der begge bygger kunnskap. Vi ser altfor ofte ledere som hopper rett til beslutningsmodus, og forsvarer sitt foretrukne alternativ. Når du har valgt side, blir det stadig vanskeligere å vurdere saken på nytt.

Hvis du sitter fast ved et veiskille, der du foretrekker én retning mens partneren din foretrekker den andre, bør dere gå tilbake til rammen og vurdere alternativer og kriterier. Dette vil hjelpe begge til å forstå hvor uenigheten ligger, og bygge ytterligere tydelighet rundt fordeler og ulemper. Dere vil også få en bedre forståelse av hvorfor ett alternativ kan være bedre enn et annet, samtidig som ulempene anerkjennes. Hvis du da har behov for å fortsatt insistere på din måte, har du i det minste vist at du er villig til å vurdere andre perspektiver, noe som bidrar til å skape følelsen av en rettferdig prosess.

Prøv matrisen i dag

Til tross for våre beste intensjoner går vi ofte altfor raskt i forsvarsmodus når vi står overfor vanskelige samtaler. Dette kan skade både kvaliteten på utfallet, og relasjonene våre.

Når du kommer til din neste viktige diskusjon, bør du tenke på beslutningsmatrisen og — spesielt — matriserammen. Før du tar en beslutning, bør du fokusere den første delen av samtalen på å utforske alternativene og kriteriene fullt ut. Prøv det: både før og under møtet.

Du kan også bruke matrisen til en etteranalyse hvis ting ikke endte så bra: Hvor falt møtet fra hverandre? Gikk du glipp av noen alternativer eller kriterier? Var du uklar på mål, eller på den relative viktigheten av ulike kriterier? Var det uenighet om hvordan alternativene skulle evalueres? Derfra kan du forbedre fremgangsmåten din til neste gang.

LES OGSÅ: Beslutninger - løsninger finnes ute i skyggene

TEKST: Albrecht Enders, han er professor i strategi og innovasjon ved IMD, Lausanne. Arnaud Chevallier er professor i strategi ved IMD, Lausanne.

Om IMD

IMD er en topprangert forretningsskole som er eksperter på å utvikle globale ledere gjennom slagkraftig lederutdanning. IMD er rangert først i åpne programmer over hele verden og i topp 3 i lederopplæring over hele verden - 5 år på rad (Financial Times 2012-2016).