– Arbeidsdagene mine er veldig varierte. Jeg jobber både med salg, utvikling av mennesker, rådgivning i ulike typer prosjekter og mye mer. Ingen dag er lik. Spesielt er jeg opptatt av å lete etter gullet i folk, og mener at jeg er god på å få folk til å spille godt sammen.

– Vi er blitt over ti ansatte i AntiDiffer, og noe av det viktigste hos oss for et godt arbeidsmiljø, er å ha omtanke for hverandre, å la folk få være seg selv og sørge for et godt fellesskap. Jeg tror dette med tilhørighet er veldig viktig. Alle trenger å kjenne på tilhørighet, ellers kan man fort bli veldig sårbar. Folk trenger å bli sett og hørt.

– I våre rekrutteringsprosesser er det ikke bare den faglige bakgrunnen som er viktigst. Minst like viktig er hvem de er som person og kollega, deres verdier og holdninger. For å passe inn hos oss må du ha empati, være opptatt av kolleger og fellesskap, være en teamplayer og ha et ønske om å utvikle deg sammen med oss. Vi trenger ikke å være like, men vi trenger en kjerne av felles verdier som gjør oss til gode kolleger. Diskusjonen om utenforskap er viktig. Man kan ikke bare rekruttere èn type mennesker fra bestemte steder. Vi bør ha et større perspektiv på hvem som kan bidra til arbeidsmiljøet. En god kollega kan komme fra mange ulike miljøer.

Å være genuint opptatt av mennesker

– Jeg har vært heldig og hatt både gode kolleger og ledere. Så jeg har latt meg inspirere mye av ting jeg har lært på veien. Jeg er jo der jeg er i dag fordi noen så meg og tok en sjanse. Så det prøver jeg også å gjøre.

– Jeg er veldig opptatt av mennesker og synes det er spennende å få inn dyktige mennesker, utvikle talentet hos dem og tilrettelegge for at team spiller godt sammen. Hjelpe og dytte i riktig retning, utfordre til å prøve ting som ikke er helt innenfor komfortsonen, så kan jeg heller hjelpe om det skulle være behov for det.

– Som leder kan man ikke bare holde seg til festtalen eller lese noe opp på et allmøte, man må vise ledelse i praksis hver dag. Ellers er det ikke troverdig, og dette gjennomskuer ansatte fort.

– Vi tilbringer mange timer på jobben, og uten gode kolleger og godt miljø vil det bli mer krevende for mange. Jeg er en sosial person som får energi av andre, så for meg er det helt avgjørende. Jeg ser på kollegaer som jobbfamilien min. Vi kan takle alt sammen, både oppturer og nedturer. Åpenhet og det å tørre å vise flere sider av seg selv tror jeg er lurt.

Vær god på å få frem og dyrke talent

Hansen legger vekt på at vi må la folk komme til sin rett.

– Kjerneverdiene våre mener jeg lar ansatte være unike og autentiske. Det kan ikke være for mye regler om hvordan du skal være. Vi er hele mennesker, og hvordan vi gjør ting, påvirker dette mennesket. Derfor må vi prøve å ta på oss ørene litt oftere og lytte til hvem mennesker er.

– Ikke se på det som en trussel at noen er bedre enn deg. Det er viktig å lytte. Prøv heller å gå inn i diskusjoner uten å ha konkludert noe på forhånd. Det er viktig å ikke bare sette seg selv først, men å se på hele teamet. Se på hva alle kan bidra med. Tenk hvor mye mer produktive bedriftene hadde vært hvis de ikke var redde for at det kommer så mange dyktige talenter!

– Vi må som ledere være gode på å se talenter. Det at andre er dyktige, gjør ikke meg dårligere som leder. Dette er viktige refleksjoner. Jeg var selv en del av et mannsdominert miljø og var forsiktig med å tilpasse meg for mye det maskuline miljøet. Jeg tenkte at «det er godt nok å være meg», og det viste seg til å gi flere muligheter.

– Hvis ledere ikke er genuint omsorgsfulle, gjennomskues det fort av ansatte, og kan skape avstand og mistillit. Dermed mister lederen troverdighet, og resultatet kan bli tap av motivasjon. Folk kan holde igjen talent hvis de ikke opplever å bli sett og hørt. En annen felle er når ledere føler seg truet av andres kompetanse. Kanskje er de redde for å føle seg inkompetente, istedenfor å se fordelene med andres talent.

– Jeg har selv hatt både gode ledere, og ledere som ikke er så gode på menneskesiden. Da kommer det ofte tydelig frem og man stoler ikke helt på dem. Noen ledere kommer fra fag de er gode på, men på et tidspunkt må du erkjenne at hvis du skal gå lederveien, så må du være villig til å gi slipp på noe av det faglige og ikke være redd for at noen er flinkere enn deg.

Den yngre generasjonen

Hansen har jobbet mye med yngre mennesker. Hun ser at de er opptatt av fellesskap og trenger friheten til å vise hva de kan, bli gitt oppgaver og tillit.

– Det er viktig at vi lytter til unge mennesker og ikke bare tenker «han eller hun er bare 24». Alle må få finne plassen sin, og til det trenger vi gode kolleger. Vi er en sosial gjeng hos oss og jeg mener at det er viktig å vise omsorg for hverandre. Det er også viktig å gi spennende oppgaver og faglige utfordringer.

– Vi møter alle motgang i livet og da er det viktig med tilhørighet til jobben. Å være en god kollega handler mye om hvordan vi blir mottatt. Det er viktig at vi tenker over hvordan vi tar imot andre mennesker, og prøver å forstå dem. I tillegg er det viktig å ta den psykiske helsen på alvor, særlig etter pandemien og mye sosial isolasjon der mange har sittet hjemme. Det kan ha gitt noen utfordringer vi trenger å legge merke til. Å tilpasse seg på nytt kan ta tid. Isolasjon kan forsterke følelsen av manglende tilhørighet. Det er viktig å få dette på plass igjen. Jeg er likevel optimist og tror at folk finner sin plass. Ta hensyn til hvor folk er. En god kollega er en som ser andre rundt seg, som forstår at team og tjenester blir bedre om man jobber sammen om ting. En god kollega er også god på å motivere andre til å gjøre ting bedre, er tydelig, raus og rettferdig.

– Hvis du setter mennesket først og prøver å forstå folk, og korrigerer der det trengs, kan vi støtte dem. Jeg har snakket med flere som føler seg mer usikre nå enn før pandemien. Da er det viktig å være til stede og være en god kollega som lytter og prøver å forstå, og som skaper trygghet, avslutter Hansen.

Unngå disse fellene:

  1. Ledere eller kollegaer som ikke er genuint omsorgsfulle
  2. Å opptre arrogant eller skyve andre fra deg ved å være overlegen
  3. Å ikke lytte eller se folk sitt talent og potensial
  4. Å ikke legge til rette for at folk kan være seg selv
  5. Å ikke følge opp de som trenger det

Hansens fem beste råd:

  1. Vær troverdig og genuint opptatt av mennesker
  2. Vis hver dag hva det vil si å være en god leder og god kollega
  3. Legg til rette for et godt arbeidsmiljø med omsorg for hverandre, og mye fokus på hva som skaper fellesskap og tilhørighet
  4. La alle få være seg selv, med høy aksept for det unike individ
  5. Få frem og anerkjenn andres talent – og ta det i bruk
 
Om Ann Kristin Hansen
Jobb: Daglig leder og gründer i AntiDiffer, et design- og teknologibyrå som hjelper bedrifter med ulike utfordringer innenfor digitalisering.
Utdanning: Har en Bachelor i International Marketing, og en Master i Management fra BI.
Erfaring: Har over 20 års erfaring fra digital tjenesteutvikling og brukeropplevelse, både på kundesiden og som leverandør. Hun ble kåret til en av Norges 50 fremste Techkvinner i 2022, og har ledet store team med ulik fagkompetanse. Har tidligere jobbet for DNB, Avinor og Bouvet.

 

Tekst: Anne Marie Iversen  Foto: Sigve Aspelund