Generasjon Z er betegnelsen på generasjonen som er født fra slutten av 1990-årene og til cirka 2010-årene. Denne generasjonen er digitalt innfødte og har brukt moderne teknologi og Internett hele livet. De har god kompetanse når det gjelder teknologi og sosiale medier og foretrekker å bruke mobil. De er på nett hele tiden og har store forventninger til innhold. Du har cirka åtte sekunder på å fange oppmerksomheten deres.

Et av de viktige kjennetegnene på Generasjon Z er at de søker etter en dypere sannhet. Dette påvirker hvordan de velger, både som forbrukere og ansatte. De er opptatt av sin individuelle identitet og forståelse for andres behov.

Generasjon Z-ere lar seg ikke plassere i båser, og de engasjerer seg dypt i saker som er viktige for dem. De legger vekt på dialog for å løse konflikter og forbedre verden, og forholder seg til samfunnets institusjoner og myndigheter på en svært analytisk og rasjonell måte.

Bedrifter bør være spesielt oppmerksom på noen viktige faktorer som kjennetegner denne generasjonen: de konsumerer ut fra et behov for tilgang, ikke for å eie, ut fra et behov for å uttrykke sin individualitet og ut fra hva som blir etisk riktig for dem. Derfor bør bedrifter tenke på å balansere skaladrift og masseproduksjon mot personlig tilpassede løsninger, og viktigst av alt – å gå foran med et godt eksempel når det gjelder etikk og moral. Den største motivasjonen til Gen Z når det gjelder forbruk, er søket etter sannheten, både som enkeltpersoner og som samfunn. De ønsker også å vise sin unike personlighet på flere måter, og reagerer hvis noen prøver å avgrense dem eller hindre dem i ytringsfrihet.

Slik gjør du bedriften uimotståelig for Gen Z

En studie fra Deloitte viser at 61 prosent av Generasjon Z bytter jobb innen to år, hvis ikke arbeidsgiveren sørger for at de får solide utviklingsfordeler i bytte mot å være lojale. De ser hovedsakelig etter tre ting: godt arbeidsmiljø, fleksible arbeidstider og god lønn.

Tre tips til hvordan du gjør bedriften til en arbeidsplass for Gen Z:
1. Legg vekt på sosial og emosjonell bevissthet
2. Sørg for kontinuerlig læring
3. Fjern unødvendige stressfaktorer – utbrenthet og psykisk belastning er vanlig for denne generasjonen

La dem lære nye ting på sin måte

Generasjon Z har sterke visuelle kommunikasjonsferdigheter og foretrekker å samarbeid og lære på nett. De er i stor grad selvdrevne og liker å finne ut av ting på egenhånd.

Husk at Generasjon Z ikke trenger formelle workshops eller pensumbasert opplæring for å tilegne seg kunnskap. De er aktive når det gjelder læring og setter pris på tilbakemeldinger, men de har kort oppmerksomhetssyklus. Denne generasjonen vil trives med både nettbaserte og fysiske læringsmodeller. La de gjerne følge en som allerede har den stillingen de er ansatt for, gi direkte og ofte tilbakemeldinger og la dem gjerne delta i jobbrotasjon – de trives med variasjon!

Hyppig veiledning gjør at de føler at jobben er meningsfull og at de vet hvor de står. Tilfeldige og uklare jobbeskrivelser og manglende tilbakemelding gjør dem usikre og øker sjansen for at de hopper av skuta ved første og beste anledning.

Slik gjør du bedriften klar for inntoget av Gen Z

  • Frynsegoder som sikrer mental helse vil kunne være attraktivt for mange Generasjon Z-ansatte. De trives best og lykkes bedre hvis de opplever at de er en del av et felleskap og at de føler at rammene på arbeidsplassen gir dem støtte.
  • Om du ikke allerede har det, vurder sjenerøse policyer for sykefravær og fravær av andre årsaker. Denne generasjonen forventer at deres mentale helse blir ivaretatt.
  • Gen Z har en tendens til å multitaske og hoppe fra oppgave til oppgave. Dette krever at lederne deres hjelper dem å prioritere og organisere arbeidsoppgavene slik at de oppnår effektivitet og kvalitet. Vær ekstra nøye med å kommunisere tidsfrister på en tydelig måte, hjelp dem å organisere tiden sin og forklar hvilke snarveier de ikke kan ta for å gjøre jobben på en god måte.

Fem tips til hvordan du tiltrekker deg Gen Z:

  1. Vær kreativ i måten du annonserer jobben på. Tenk mobil, denne generasjonen ble født med den i hånda.
  2. Penger er ikke alt. Gen Z verdsetter personlige relasjoner og kontinuerlig utvikling av ferdigheter.
  3. Vær kreativ med teknologi. Vis hvordan organisasjonen bruker den nyeste teknologien på unike og spennende måter som lar Gen Z utvikle ferdighetene sine.
  4. Hold tempoet oppe. Denne generasjonen forventer umiddelbart svar på henvendelser, så send gjerne en personlig tekstmelding for å takke for søknaden.
  5. Bruk sosiale medier med vett. Gen Z er svært opptatt av personvern og privatliv, så ikke forsøk å rekruttere dem direkte via kontoene deres på sosiale medier. Bruk gjerne video og visuelle medier og kjør korte, men konsise kampanjer for å bygge bevissthet rundt merkevaren din.

Hvorfor forlater Gen Z bedriften din?

De blir ikke imponert over tradisjonelle frynsegoder og har svært høye forventninger til arbeidsplassen sin. 73 prosent av Gen Z-medarbeidere bytter jobb hvis stillingen eller arbeidsplassen ikke svarer til forventningene.
42 prosent av Gen Z regner med at de kommer til å jobbe for seg selv i løpet av karrieren. De planlegger ikke ut fra hvordan de kan bli en best mulig ansatt, men hvordan de kan overleve som frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

Slik beholder du dem:
1. Lag bedre jobbeskrivelser. Ikke la HR-avdelingen skrive en standardbeskrivelse – finn «superstjernen» på det aktuelle feltet og få vedkommende til å skrive en mer virkelighetsnær beskrivelse.

2. Husk at de legger vekt på menneskelige relasjoner. Ta deg tid til å bli kjent med dem, snakke med dem jevnlig og finn ut hva som skjer i livet deres (uten at du trenger å stalke dem på Instagram!)

3. Godta at det vil være kontinuerlige utfordringer. Sørg for at Gen Z-medarbeiderne hele tiden kan lære nye ting, og avklar forventninger tidlig.

Kilder: Theladders.com, Cultureamp.com, Forbes.com, Techradar.com, Acas.org.uk QZ.com, Shiftelearning.com, Mckinsey.com, Businessinsider.com

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS              FOTO: ISTOCK.COM