– Som bedrift så må man kunne håndtere innovasjon, og som intraprenør kan du jobbe med to typer; utforskende eller utnyttende innovasjoner. Utforskende er der du fokuserer på nye innovasjoner, og utnyttende er der du fokuserer på å forbedre eksisterende produkter og tjenester. De fleste organisasjoner er flinke til å jobbe med dette området, og det er selvfølgelig ekstremt viktig, men det kan også være konkursoppskriften hvis det blir behandlet som eneste prioritet – jeg antar at de fleste kjenner historien om den store amerikanske produsenten av kamerautstyr, Kodak, som et godt eksempel på dette. Kodak var et av de største selskapene i verden, og de gjorde gjennombruddet med å lage den første digitale filmen. Imidlertid gikk de konkurs. Denne strategiske fiaskoen var den direkte årsaken til Kodaks ti år lange nedgang da digital film ødela sin filmbaserte forretningsmodell. Den digitale filmen var en forstyrrende oppfinnelse skapt av Steve Sasson, en Kodak-ingeniør – en strålende ansatt med et strålende produkt, som ikke ble hørt av ledelsen; de forsto ikke «sense of urgency».

– Med den raske teknologiendringen vi ser i dag, må organisasjoner også fokusere på å utforske endringene og mulighetene som oppstår i markedet. Det betyr i tillegg at de må forstå teknologier og kunne tilpasse dem, og ikke minst må de forstå kundene sine. Terskelen for å veksle mellom produkter og tjenester i samfunnet i dag er ekstremt lav, så de som klarer å forstå kundenes atferd og behov – vil vinne. Å forstå kundene sine kan gjøres på mange måter, men det starter med å snakke med dem og forstå deres reelle behov. Å intervjue de som er fremtidige kunder på nyutvikling er utrolig verdifullt; hva skal til for at man vil bruke tjenesten eller produktet? Å forbedre, utvikle eller skape tjenester har større sjanse til å lykkes hvis man har kunden involvert i prosessen så tidlig som mulig slik at man sikrer brukeradopsjon. Skal du for eksempel utvikle noe innenfor fly- og reiseindustrien, hvorfor ikke reise til Gardermoen og intervjue mennesker on-the-go for å identifisere utfordringer de opplever i situasjonen de er i, produkter de kjøper eller tjenester de bruker? Oppsøk ærlige svar fra kundegruppen du opererer mot så tidlig som mulig.

Mangfold er nøkkelen

Wahlstrøm forteller at ifølge Forbes500 har 88 prosent av selskapene de siste 60 årene enten gått konkurs, blitt fusjonert eller tatt av noe som heter «schumpeterian creative destruction», som refererer til prosessen hvor teknologi og innovasjon skaper nye måter å gjøre ting på, og i den prosessen glemmer de gamle.

– Hva har så de 12 prosent overlevende selskapene gjort? Mange av dem har satset på medarbeidernes kompetanse og erfaring, og tilrettelagt et miljø der kreativitet og ideer kan blomstre. Man har blitt sett og hørt, og fått muligheten til å tenke nytt og utfordre det eksisterende – og dette gir et unikt eierskap til selskapets fremtid blant medarbeiderne.

– Mangfold er avgjørende for vellykkede innovasjoner; blanding av kjønn, alder, etnisitet, kvaliteter og perspektiver for å sikre at teamene nærmer seg problemer helhetlig, og lage løsninger som skal dekke alle menneskers behov. I 2014 lanserte Apple en ny helse-app som skulle revolusjonere markedet. Den målte for eksempel høyde, vekt, blodsukkernivå og sykdommer som diabetes og astma. Den målte imidlertid ikke en ekstremt viktig faktor for alle kvinner; den månedlige menstruasjonssyklusen. Dette resulterte i at omtrent halvparten av appens brukere mottok mangelfull eller feil informasjon. Hvordan kunne dette skje? Vel, hjernen og utviklerne bak tjenesten var bare menn. For å lykkes inn i fremtiden er mangfold en nøkkelfaktor. Man trenger ulike perspektiver og synspunkter som sammen klarer å skape løsninger brukerne vil ha.

Fremoverlent ledelse

Ifølge Wahlstrøm burde enhver bedrift ha medarbeidere som kjenner til metodikker som kan utfordre måten man tenker på, utvikler og skaper nye løsninger.

– Metodikker som er nyttige å ha kjennskap til er blant annet Design Thinking, Google Sprint, Agile Methodology, Lean startup og Business Model Canvas. Gjennom disse verktøyene så sikrer man at sluttbrukers behov møtes, at det er inntjeningsmuligheter, hvordan man skal jobbe som team og utvikle det som skal utvikles om det er prosess, tjeneste eller et produkt. Business Model Canvas er en modell hvor man forsøker å identifisere forretningsmuligheten man utvikler, og lager forretningsmodell. Ved å bruke modellen identifiserer man kunden, brukere, konkurrenter, hvordan det skal selges, leveres og betales. Den sikrer at man har tenkt på og klart å identifisere inntektene og kostnadene. Kombinerer man dette med for eksempel Design Thinking, som sikrer at man har sluttbrukerfokus, vil man ha større sjans for å lykkes. 

– Jeg vil trekke frem bedriften jeg jobber i, TietoEVRY, som har brukt de siste årene på å skape en organisasjon for nytenkning og endring. Hovedsuksessen der mener jeg har vært god ledelse som tidlig la merke til intraprenørene som fikk handlingsrom til å eksekvere, altså å gjennomføre, på sine ideer og innspill. DNB er også et viktig selskap som snur seg raskt og tør å tenke annerledes – se bare hva de gjorde for eksempel med #huninvesterer hvor de dro til seg tusentalls kvinner som ønsket å lære om økonomi og finans på noen få uker. Sparebanken Vest er også et godt eksempel på en tradisjonell bedrift som har tenkt annerledes og lansert en digital bank med en ny måte å få tjenester på via Bulder Bank.  

– I tillegg til å ha medarbeidere som forstår metodikker som kan brukes, så er det helt essensielt at ledelsen er endringsorienterte og endringsvillige. Det hjelper ikke å ha gode verktøy dersom ledelsen ikke er fremoverlent, tør å ta risiko og vise tillit til medarbeidere som har ideer og forslag på hvordan ting kan gjøres annerledes. Endring er ubehagelig, men det er helt essensielt for å flytte seg fremover, og det starter med en ledelse som er nysgjerrig. Jeg hadde aldri kunnet bygge en innovasjonsavdeling hvis jeg ikke hadde en leder som ga meg et handlingsrom og lot meg prøve og feile med full backing; både på oppturer og nedturer, avslutter hun.

Slik kan du utnytte eget potensiale i bedriften

Mange bedrifter tenker at det kreves store investeringer for å jobbe med endring og innovasjon, men ofte har man det nødvendige rett foran nesen sin: medarbeiderne. Man må identifisere intraprenørene, og det kan være hvem som helst som allerede jobber i bedriften. Man kan ikke utdanne seg til en intraprenør, men de har noen personligheter og synspunkter som driver dem fremover som er essensielle i hvilken som helst bedrift:

 • Utfordringer er muligheter; jo større utfordring, desto større er muligheten!
 • Nei er aldri et nei! Et nei betyr "hvilken annen vei kan jeg ta", "hva må jeg gjøre annerledes for å komme videre" eller for eksempel "hvem andre kan jeg snakke med"?
 • Omfavne forandring; du må glede deg over raske forandringer at ting går raskt – i dag kan være veldig annerledes enn i morgen. Du representerer forandring, og må derfor glede deg over den og få folk sammen.
 • Formål og lidenskap; det er ekstremt viktig for å ha drivkraften som kreves for å flytte deg fremover. Hvis du møter et hinder og går umotivert i seng, er det ditt formål og lidenskap som vil vekke deg oppladet og motivert til å møte en ny dag på kontoret.
 • Utholdenhet; definisjonen av utholdenhet er "evnen til å opprettholde langvarig fysisk eller mental innsats". Dette er den viktigste egenskapen; hvem gir ikke opp?

Tone-Marie Wahlstrøms tips for å lykkes i fremtiden

Som leder må du tenke deg om og behandle måten du håndterer medarbeiderne dine på; ansett folk med en entreprenørånd som ikke er redd for å ta beslutninger på egen hånd og til å ta risiko i selskapet.

 • Slutt å fokusere på kvartalsresultatet og begynn å fokusere på inntektsveksten i det neste tiåret.
 • Stagnasjon er en av de største truslene mot ethvert ambisiøst firma. Vær i bevegelse og tør å feile; det er her intraprenørene kommer inn. En ansatt med riktig syn kan hjelpe en organisasjon til å hente større verdi av ressursene sine ved å bruke dem på nye, fantasifulle måter.
 • Involver medarbeiderne i hvor man skal, og vær transparent på målene og tør å tenke stort.
 • Hent inspirasjon fra andre industrier; selv om man jobber med ulike produkter og tjenester, så kan erfaringer fra en industri enkelt adopteres inn i en annen.

Tone Marie Wahlstrøm 2.jpg 

Ønsker du å lese mer om innovasjon og intraprenørskap?

 • Innovation strategy; seven keys to creative leadership and a sustainable business model av Howard Rasheed
 • The Innovators Dilemma; when new technologies cause great firms to fail av Clayton M. Christensen
 • Innovating in a service-driven economy av Richard Cuthbertson, Peder Inge Furseth og Stephen J. Ezzel
 • Intrapreneurship; managing ideas within your organization av Kevin Desouza
 • Learning Agile av Andrew Stellman

Om Tone Marie Wahlstrøm

Hun har bygget opp Innovation Hub i TietoEVRY som er et innovasjonsmiljø som jobber eksplorativt med å utforske nye forretningsmuligheter innenfor bank og finans. Det startet med å ha nyutdannede inne på internship på 2-4 måneders kontrakter, og utviklet seg også til et miljø hvor de i dag har fastansatte som jobber med realisering av innovasjonsprosjektene. Wahlstrøm er Head of Customer Centric Banking hvor Innovation Hub er en del. 

TEKST: CECILIE H. HAMMERNES  FOTO: ARON AZZOUT  OG KARIANNE WAHLSTRØM