For meg er svaret soleklart: Ja takk, begge deler. Den viktigste oppgaven vi har som ledere, er å skape resultater. Men å praktisere en mål- og resultatorientert ledelsesform utelukker ikke frihet og tillit. Kanskje tvert imot.

De fleste norske bedrifter har i dag gått bort fra tradisjonelle autoritære ledelsesformer til fordel for flatere strukturer, relasjoner og tillit. Samtidig oppfatter jeg at pendelen har svingt for langt til siden. Moderne ledere i Norge i dag har rett og slett blitt redde for å snakke om resultater. Tror vi at resultatsikring og moderne ledelse ikke kan kombineres?

Satt litt på spissen handler relasjonsledelse om å vise de ansatte hvilke mål som gjelder, og la dem finne veien dit selv. Som ledere må vi ha tillit til at de ansatte fikser jobben sin, men det betyr ikke at de ikke har behov for hjelp på veien? Ledere kan også trenge både hjelp og verktøy for å støtte de ansatte underveis. For som ledere er vi kanskje verdensmestere i å planlegge, sette mål og lage strategier, men det er først når vi omsetter de langsiktige planene til konkrete tiltak her og nå, at strategiene gir faktiske resultater. Vi må sikre resultatene.

«Det mest verdifulle verktøyet lederen har, samtalen, er så selvfølgelig at mange synes å ha glemt det», skriver Ole I. Iversen, forfatter og førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved BI, i en kronikk om ledelse.

«Resultatsikringsmøter» bygger faktisk på samtaler. Ved hjelp av jevnlige samtaler, målkort og fellesmøter utfordrer og støtter man hverandre - uavhengig av nivå. Resultatsikring er en metode som skal sørge for at vi gjennomfører det vi har sagt vi skal gjøre, og at vi tar de riktige valgene underveis. Amesto Solutions innførte denne metodikken i 2017 og har allerede oppnådd betydelige resultater: Første halvår av 2018 viser en resultatgrad på hele 8,1 % mot 1,2 % samme periode i fjor, og kanskje enda viktigere; vi har en mer samlet og samkjørt organisasjon enn noensinne.

Resultatsikringsmøter et ord som for noen kan gi negative assosiasjoner. Noen argumenterer for at det blir for kortsiktig, og andre kan føle at jobbhverdagen blir for kontrollert. Men, dette er en metodikk hvor alle får mene noe om hverandre på tvers av stillingstitler og ansvarsområder, og hvor det ikke er så viktig hvem som bestemmer, men hva vi bestemmer – noe som for mange er uvant.

Vi må bli flinkere i Norge til å takle å få innspill fra kolleger om hvordan vi kan vokse og gjøre jobben vår enda bedre. Samtidig må vi tørre å gi medarbeiderne tillit og frihet til å løse oppgaver slik de selv mener er riktig. Og vi være opptatt av resultatsikring.

En leders oppgave er derfor å legge til rette for at medarbeiderne utvikler og får brukt styrkene sine så ofte som mulig, under frihet, men med definerte resultater som mål. Det er her motivasjonen og verdiene skapes.

Tekst: Wenche Evertsen, som er leder i Amesto Solutions Norge