Eller kanskje mange hos dere tenker at «noen» må rydde opp? Og er du norsk? Da er jeg dessverre redd for at du og dere er helt normal.

Er nordmenn ekstra dårlige på å håndtere uenigheter på jobb?

En studie ved professor Brochs-Haukedal ved NHH, viste at hele 60 prosent av norske ledere følte at de ikke klarte å ta tak i konflikter på en god måte. Samtidig sa de at konflikthåndtering er en viktig del av jobben deres. Ståle Einarsen, spesialist på norsk arbeidsliv og håndtering av mobbing, trakassering og konflikter – påstår i boken «Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet» (2007) at norske arbeidsplasser er elendige til å håndtere konflikter. Inngunn Eriksen, oppsummerte i sin bokanmeldelse at Einarsen sparket i retning arbeidsgivere - at «de er god på å gjøre ingenting – deretter mer ingenting – deretter bringe inn psykolog og til slutt: juridisk bistand»… Fin ironi der altså! Riktignok en 10 år gammel bok, men ingenting tilsier at vi nordmenn har gjort drastiske fremskritt på området siden da.

"..de er god på å gjøre ingenting - deretter mer ingenting – deretter bringe inn psykolog - og til slutt: juridisk bistand.."

Daniel Goleman, amerikansk psykolog, forsker og forfatter av banebrytende bøker om Emosjonell Kompetanse, gir «håndtering av konflikter» plassen som en av våre 12 grunnleggende kompetanser for Emosjonell Intelligens. Patrick Lencioni, grunnleggeren av «5 behaviors of cohesive teams» gir «evnen til å håndtere uenigheter/konflikter» plass nummer to på sin grunnleggende liste. Konflikthåndtering er avgjørende! 

Iflg Goleman handler det om lederes evne til å hjelpe andre gjennom emosjonelle og anspente situasjoner – på en taktfull måte bringe uenigheter og diskusjoner ut i det åpne og bidra til å finne løsninger som alle kan stå bak. Goleman sier dette i all hovedsak handler om

«ledere som tar seg tid til å forstå ulike perspektiver, som viser respekt for ulike syn på en sak, som på en god måte klarer å få partene sammen og skape en felleshet; rette energien mot felles ideer, visjoner og beslutninger for å sikre at vi kommer videre og at negative spenninger reduseres»

Goleman sier at skal du kunne hjelpe andre med dette, må du kjenne deg sjøl først – alt begynner med oss sjøl! Så konflikthåndtering i lederperspektivet og av emosjonell kompetanse handler derfor i sin mest grunnleggende form om:

 1. Evnen til å gjenkjenne og håndtere egne og andres følelser (selvbevissthet)
 2. Evnen til å regulere egne følelser og atferder i møtet med andre (selvkontroll /-regulering)
 3. Evnen til å stå i andres reaksjoner og følelser (differensiering / ikke smelte sammen med)
 4. Innta en empatisk holdning – evne å sette deg inn i og forstå andres følelser, justere egne atferder med tanke om et genuint ønske om å bidra til at andre skal ha det bedre
 5. Ta deg tid til å forstå andre perspektiver (bruk tid / skap arenaer til refleksjon og samtale)
 6. Tilpasningsevne: evne å justere egne synspunkt / vurdere andre alternativer på tanker og ideer og løsninger
 7. Forstå konteksten uenigheten oppstår i (bedrift, produkt, ressurstilgang, rammebetingelser)
 8. Evne å forstå de grunnleggende holdninger, verdier og motivasjoner som kommer til uttrykk gjennom uenigheten (hvilke tolkninger og antakelser som kan ligge i bunn)

Lagt over i artikkelforfatterens - vokabular handler dette om:

 1. Å gi følelsene mer plass og tørre å sette ord på de. Sett ord på hva den enkelte har behov for, tenker, følger, opplever, er redd for osv.
 2. Gjøre som Sokrates sa: «Ta en ikke-vitende holdning». Aksepter at vi er forskjellig på denne jordkloden og ser ting helt forskjellig. Du har dine erfaringer og livsverden, jeg har min. Vi er forskjellig, men ta på deg nysgjerrigheten og åpenheten og åpne opp for at det kan være noe spennende i et annet perspektiv – at det kan være et annet svar på en sak enn den jeg ser fra mitt ståsted. Og stå trygt i at en annen persons løsning kan være vel så bra som min egen – og at den beste løsningen kommer frem i feltet mellom meg og den andre. At vi sammen får til noe enda bedre og større enn om jeg bare fikk min løsning frem
 3. På med nysgjerrigheten - Vær spørrende, ikke konfronterende ved uenigheter. Bruk spørreord «hva gjør at du tenker sånn?» eller «hva er det som er viktigst for deg?» osv.
 4. Ikke fall for fristelsen til å forsvare, forklare, argumentere, overbevise
 5. Differensier - Skill mellom hva om tilhører meg og hva som tilhører deg, vi har hver vår livsverden, ser ting forskjellig - selv om du mener en ting trenger ikke jeg være enig – og det finnes ikke bare en sannhet – flere løsninger kan være OK. Stå trygt i deg sjøl om ditt opprinnelige synspunkt blir rokket ved. Det er ingen skam å snu!
 6. Stå trygt i deg selv gjennom andres reaksjoner. Differensier og stol på at følelser er ikke farlig men er god informasjon til alle involverte. Hold roen, søk å forstå, imøtekom den andre med empati og vennlighet.
 7. Bruk nøytralt språk, pass på for mange forsterkende elementer «ingen, alle, alltid, aldri, osv» og mye følelsesladde ord som «svært krenkende, utålelig, fryktelig osv..»
 8. Ha fokus på person og ikke objektiviser (ikke «de i ledelsen mener» men «NN sa at..»)

Så hvor er det vi snubler?

Fordi det er noe vi er redd for! Redd for å såre noen, redd for å ikke være godt likt, for å stikke oss for mye frem, redd for å bli «for nær» et annet menneske – eller rett og slett redd for den andres reaksjonsmønster? Les følgende og tenk litt over hva DU er mest redd for og som kanskje gjør at du trekker deg fra en uenighet/konflikt:

"Jeg er redd for å bli møtt med sinne, tristhet/gråt, irritasjon/frustrasjon, stillhet, forklaring og argumentering, fravær av harmoni, frykt/redsel, skyldfølelse, ydmykelse, gjengjeldelse osv."

Med større emosjonell sikkerhet - med mer selvbevissthet om hva som skjer med deg - kan du håndtere dette bedre. Med å forstå hva frykten for å gå inn i en konflikt handler om hos deg selv, lære deg å tåle eget og andres reaksjonsmønster, ved å kjenne dine egne følelser kan du ta et aktivt og bevisst valg om hensiktsmessig handlingsmåte. Når følelsene bare tilfeldigvis er der – ubevisst – og impulsene og instinktene får styre atferden ut av følelsene, er de umulig å kontrollere – og de er kanskje ikke så rasjonelle og effektive som de kunne vært. Vi blir usikre, redd for å miste kontroll - og vi tør ikke å gå inn i uro og konflikter.

Fremtidens arbeidsliv krever at vi blir flinkere på å håndtere konflikter

Kanskje vi nordmenn mistet noe i iveren etter å være så profesjonelle, velutdannet, effektive, realister? Ble følelsene og emosjonenes plass ofret på realfagenes alter? Eller er det noe med vår konsensus-mentalitet? Eller noe annet? Noe er uansett i ferd med å snu. Vi ser et paradigmeskifte komme – noe presser seg frem. I en mer kompleks og uforutsigbar verden er dagens metoder ikke bærekraftig. Bedre håndtering av konflikter, uro og uenigheter er noe vi alle bare må lære oss først som sist! OG alt begynner med mer selvbevissthet - mer emosjonell kompetanse!

Om forfatteren:

Grethe Steen er senior bedriftsrådgiver, prosessfasilitator og coach - med over 20 års erfaring fra HR, organisasjon og ledelse og virksomhetsstyring. Jobbet som intern lederstøtteressurs og fagspesialist i mange år, og de siste år i rollen som ekstern bedriftsrådgiver/konsulent i Steen & Finndatter as i Trondheim. møter med personer under utvikling osv.

steen.jpg