Kommunikasjon

Kommunikasjon er vanskelig. Det er bare å slå fast. Misforståelser skjer hele tiden, og disse er som regel ikke knyttet til hva du sier (språket/ordene du bruker), men til hvordan du sier det (stemmen din) eller hvordan du ser ut når du sier det (kroppsspråket ditt).

Alt i møtet mellom mennesker er kommunikasjon, og all kommunikasjon i møtet mellom mennesker er toveis. Mange tenker ikke over at de kommuniserer hele tiden, like mye når de for eksempel lytter som når de snakker. Men vi kan ikke ikke kommunisere. Selv når vi ikke er ”med” i diskusjonen, samtalen eller konflikten, kommuniserer vi bare ved å være i nærheten. Denne ikke-verbale kommunikasjonen er det spesielt viktig å være bevisst, slik at vi ikke sender ut signaler vi ikke ønsker, eller som bidrar til at konflikter skapes eller eskalerer.