Automatisering av administrative oppgaver rundt medarbeideres måldefinisjon og måloppnåelse kan være et eksempel på et nyttig verktøy, tiltak som følger opp ansattes tilfredshet kan være et annet. Forskjellen mellom KI og tradisjonelle lederstøtteverktøy er å kunne støtte og gi råd rundt selve beslutningsprosessen hos ledere som beslutningstagere. På sikt kan KI muligens gjøre/gjennomføre visse typer beslutninger med liten, eller helt uten, menneskelig inngripen.

Da kan vel en morsom vri på vurdering av relevans og nytte av KI innen administrasjon og ledelse være å spørre nettopp en KI om relevans og nytte?

Et KI-verktøy som har fått mye oppmerksomhet de siste uker er ChatGPT.

Under følger spørsmål stilt til ChatGPT, og de svar som ChatGPT ga.

Dette innlegget er ment som en uhøytidelig presentasjon av hva KI kan svare på og hvordan den svarer. Det er ingen vurdering av kvaliteten og «robustheten» i svarene som sådan, om vi opplever (større) variasjon i svarene ved (mindre) endringer i grammatikk og ordvalg i spørsmålene, osv. Spørsmålene ble stilt på engelsk, og er til dette innlegget oversatt vha. Google Translate.

«Skriv et introduksjonsavsnitt om hvordan kunstig intelligens kan gi råd til ledere i ledelsesspørsmål»

ChatGPT:

Kunstig intelligens (AI) har potensial til å revolusjonere måten ledere nærmer seg ledelsesspørsmål på. Ved å analysere store mengder data og identifisere mønstre, kan AI gi ledere innsikt og anbefalinger som ville være vanskelig eller umulig å avdekke gjennom tradisjonelle metoder. Dette kan inkludere å identifisere områder med ineffektivitet, forutsi fremtidige trender og gi tilbakemeldinger i sanntid på ytelsen til ansatte og organisasjonen som helhet. I tillegg kan AI brukes til å automatisere repeterende oppgaver og frigjøre lederes tid til å fokusere på mer strategiske beslutninger. Med den raske utviklingen av AI-teknologi blir det stadig viktigere for ledere å forstå hvordan de kan bruke disse verktøyene til deres fordel

«Hva ville kunstig intelligens topp 5 tips være for å administrere* mennesker?»

(*»Manage» er av Google oversatt til «administrere», men ligger i ChatGPTs svar tett opp til ledelse)

ChatGPT:

1. Identifisere og utvikle talent: AI kan brukes til å analysere data om ansattes ytelse og potensial, og hjelpe ledere med å identifisere de beste kandidatene for forfremmelser eller nøkkelroller i organisasjonen.

2. Forbedre kommunikasjon og samarbeid: AI kan brukes til å analysere data om teamdynamikk og kommunikasjonsmønstre, og hjelpe ledere med å identifisere og løse problemer som kan hindre samarbeid og produktivitet.

3. Forbedring av ansattes engasjement: AI kan brukes til å analysere data om ansattes engasjement, hjelpe ledere med å identifisere faktorer som bidrar til høye nivåer av engasjement og implementere strategier for å forbedre det.

4. Forbedring av ytelsesstyring: AI kan brukes til å analysere data om ansattes ytelse, gi ledere tilbakemeldinger i sanntid på hvordan ansatte presterer og identifisere områder for forbedring.

5. Automatisering av repeterende oppgaver: AI kan brukes til å automatisere repeterende oppgaver som planlegging og dataregistrering, og frigjør ledernes tid til å fokusere på mer strategiske beslutninger og bedre administrere teamet sitt

«Hva ville kunstig intelligens topp 5 tips være for å motivere folk?»

ChatGPT:

1. Kommuniser effektivt: Klar og åpen kommunikasjon er avgjørende for å administrere mennesker. Sørg for å tydelig formidle forventninger, mål og tilbakemeldinger til teammedlemmene dine.

2. Bygg tillit og respekt: Tillit og respekt er avgjørende for å bygge sterke relasjoner med teamet ditt. Gå foran som et godt eksempel og handle alltid med integritet.

3. Oppmuntre til samarbeid: Skap et miljø som oppmuntrer til samarbeid og teamarbeid. Dette vil bidra til å bygge en følelse av enhet og felles formål blant teammedlemmene dine.

4. Styrk teamet ditt: Gi teammedlemmene autonomien og ressursene de trenger for å lykkes. Dette vil hjelpe dem til å føle seg mer investert i arbeidet sitt og til å ta eierskap til rollene sine.

5. Gi tilbakemelding og anerkjennelse: Gi regelmessig tilbakemelding og anerkjennelse til teammedlemmene dine. Dette vil hjelpe dem til å forstå hvordan de presterer og hvor de kan forbedre seg, og vil også bidra til å øke moralen og motivasjonen.

«Hva ville kunstig intelligens topp 5 være for å håndtere konflikter mellom teammedlemmer?»

ChatGPT:

1. Identifisere potensielle konflikter før de oppstår: AI kan brukes til å analysere data om teamdynamikk og kommunikasjonsmønstre, hjelpe ledere med å identifisere potensielle konflikter før de oppstår og ta skritt for å forhindre dem.

2. Gi sanntidstilbakemelding på konflikter: AI kan brukes til å gi sanntidstilbakemelding på konflikter etter hvert som de oppstår, og hjelper ledere med å reagere raskt og effektivt for å løse dem.

3. Identifisere underliggende problemer: AI kan brukes til å analysere data om teamdynamikk og kommunikasjonsmønstre, hjelpe ledere med å identifisere de underliggende problemene som forårsaker konflikter og ta skritt for å løse dem.

4. Tilrettelegging for effektiv kommunikasjon: AI kan brukes til å gi sanntidstilbakemelding på kommunikasjonsmønstre og foreslå måter å forbedre det på, og hjelpe teammedlemmer til å kommunisere mer effektivt og løse konflikter.

5. Automatisering av konfliktløsning: AI kan brukes til å automatisere noen aspekter ved konfliktløsning, for eksempel å planlegge meklingsøkter, spore fremgang og gi tilbakemelding, og hjelpe ledere til å håndtere og løse konflikter mer effektivt.

«Hva er de mulige ulempene eller risikoene med kunstig intelligens som gir råd om hvordan man skal håndtere mennesker?»

ChatGPT:

1. Skjevhet i data: En av de viktigste risikoene ved bruk av kunstig intelligens for å gi råd om hvordan man kan håndtere mennesker, er potensialet for skjevhet i dataene. Hvis dataene som brukes til å trene AI-modellen er partiske, kan de gi unøyaktige eller urettferdige spådommer eller anbefalinger.

2. Mangel på menneskelig forståelse: AI har kanskje ikke evnen til å forstå kompleksiteten i menneskelig atferd, følelser og motivasjoner, noe som kan føre til unøyaktige anbefalinger.

3. Begrenset kontekst: AI tar kanskje ikke hensyn til alle nyansene og konteksten i en situasjon, noe som kan føre til anbefalinger som ikke er passende for den spesifikke situasjonen.

4. Avhengighet av teknologi: Å stole på AI for å administrere mennesker kan føre til mangel på kritisk tenkning, beslutningstaking og problemløsningsferdigheter hos ledere og ledere.

5. Jobbforskyvning: Noen oppgaver kan bli automatiserte, noe som kan føre til jobbforskyvning for noen ansatte, noe som kan føre til demotivasjon, misnøye og økte konflikter.

6. Bekymringer om personvern: Bruken av kunstig intelligens for å administrere mennesker vil kreve en betydelig mengde data om ansatte, noe som kan reise personvernbekymringer og potensielle juridiske problemer.

Vidar.jpg

Tekst: Vidar Degrum, Customer Projects, Tietoevry Banking Essentials, Norway  Foto:Istock.com og privat.