I stedet er det et uhyre viktig sosialt verktøy, og det å beherske denne disiplinen kan være en betingelse for å klare seg godt i businesssituasjoner som ved forhandlinger, i konferanser eller i andre viktige møter.
Det forteller ekspert i smalltalk, Birgitte Sally, som er utdannet cand. mag. i kommunikasjon, samt forfatter av boken »Smalltalk«.
- Når vi gjør forretninger med hverandre eller samarbeider med noen, foretrekker vi å gøre det med dem vi kan kommunisere med. Det er faktisk banalt - man velger gjerne dem man liker best. Derfor har vi bruk for å kunne etablere en god kontakt, sier hun.