I utgangspunktet kan hvem som helst lede som en kriger, til tross for at du aldri har satt din fot på en slagmark. For å mestre denne kunsten, kan du ta i bruk en ledelsesfilosofi kalt People First – Mission Always. Filosofien fokuserer like mye på menneskene du leder, som oppdraget til organisasjonen. Den aller viktigste ressursen du har som leder, er dine medarbeidere – fordi godt trente og prestasjonsorienterte mennesker vil få jobben gjort. Samtidig, fordi enhver organisasjon eksisterer for å utføre et oppdrag, må du i tillegg legge vekt på «Mission Always.» Hvis ikke organisasjonen din utfører oppdraget sitt, så er det nedenom og hjem både for deg selv og folkene dine. 

Suksessen til People First – Mission Always, avhenger av tre nøkkelkomponenter: Høyprestasjonskultur, felles formål og tillit.

Høyprestasjonskultur

For å kunne lede som en kriger og bygge en høyprestasjonskultur, må du lære deg fire essensielle egenskaper: mot, oppriktighet, engasjement og kompetanse. 

Som leder må du ha mot til å kaste deg inn i kampen. Enten du hopper ut av et fly eller går inn i et styrerom, handler det om mot, og det må utnyttes og bygges hvis du vil at teamet ditt skal lykkes. Du må ha mot til å ta avgjørelser, til å stå i konflikter og usikkerhet, og til å eie beslutninger og holde deg til det du har bestemt.

Oppriktighet, som mange ofte forbinder med ærlighet og integritet, er også viktig. I det øyeblikket noen du leder, tror at du har lurt dem, vil de miste all tillit til deg. Det er vanskelig å følge noen du ikke kan stole på. Forskning fra Hogan & Kaiser slår fast at en oppriktig leder kan øke ansattes engasjement og tilfredshet på jobben. Å herske gjennom frykt vil aldri føre til ekte respekt. Da vil det bli umulig å bygge et team som er støttende og sulten på å gjøre det bra.

Til slutt kreves det engasjement og kompetanse for å bygge en høyprestasjonskultur. Hvis du ikke er mer engasjert og kompetent enn de du leder, ikke forvent at de skal følge din ledelse. For mange handler kompetanse mindre om ferdigheter innen spesifikke felt, og ofte mer om karakter, sosiale ferdigheter og evne til å få teamet til å fokusere på de viktigste oppgavene.

Felles formål

"Hva gjør vi videre?" Dette spørsmålet faller ofte rett i fanget til lederen, og er årsaken til at evnen til å analysere den langsiktige strategien og målene til et selskap eller et team er så viktig for ledere. Når gruppen føler seg fortapt, er det lederens feil. Felles formål er ikke bare et selskaps visjon, det er limet som holder teamet sammen. I krig er det å ha felles formål et spørsmål om liv og død. Soldater ofrer bokstavelig talt livene sine for hverandre. For å lede som en kriger, må du motivere folk til å komme på jobb hver dag med den samme følelsesmessige tilknytningen. For å mestre det, må du først og fremst etablere en klarhet i formålet og kommunisere dette «veikartet» tydelig og klart, slik at alle forstår hvilken retning de går i. I tillegg må du anerkjenne laget i stedet for individet. Uansett hvem som er «helten» i et prosjekt, må dere feire som et team.

Bygg tillit

Den viktigste delen av å lede som en kriger er å bygge tillit. Som leder i en virkelig krig har du svært mange folk som er fullstendig avhengige av å stole på deg og dine avgjørelser – slik at du ikke leder dem inn i en farlig situasjon. På samme måte må du stole på at folkene dine fortsatt står bak deg slik at du ikke plutselig blir stående helt alene. Dette gjelder både i krig og på en vanlig arbeidsplass. Som leder i enhver organisasjon må du etablere sterk tillit, både blant ledere og medarbeidere. 

For å oppnå dette, må du aldri be noen om å gjøre noe du ikke er villig til å gjøre selv, eller be noen om å gå dit du selv ikke er villig til å gå. Du må be teamet ditt om å følge deg. Hvis du holder deg tro mot det, vil teamet bli ved din side, selv gjennom de mest kaotiske forholdene.

Tekst: Cecilie Hammernes Foto: Istock.com  Kilde: Thestriveproject.com og Helpscout.com