Løsningsorienterte tankesett

Selv om det kan være fristende å detaljstyre teamet så er ikke det å lede. Faller vi for fristelsen til å legge for sterke føringer eller enda verre å ta over jobben til de ansatte så leder dette som oftest til problemer som først viser seg ved at folk ikke gjør jobben sin. Og vi skaper en kultur preget av nøling, venting og drøying, etter hvert baller det på seg og det blir flere og større feil og avvik som ikke ryddes opp. Dette igjen leder til uheldig friksjon og tillitsproblemer som fører til tap av lojalitet, - som igjen skaper gjennomtrekk, sykefravær og lavere måloppnåelse.

Dette er en rask oppsummering av symptomer som ofte viser seg når det blir for hard mål og detaljstyring. For å unngå dette er det viktig at vi som ledere og veiledere utvikler mest mulig langsiktige og løsningsorienterte tankesett som finner veier der andre ser problemer.

Tankene våre

Etter en kjapp konsultasjon hos Dr. Google så finner vi utallige artikler som sier vi tenker ca 60 - 70.000 tanker hver dag. Dette er mange tanker, men hva om ca 90 – 95 prosent eller kanskje mer av tankene er de samme vi tenkte i går? Det å gjenta informasjon i form av tanker kan være en måte å beskytte oss mot endring. Fordelen med denne måten å tenke på er at vi husker, bevarer og overfører kompetanse fra tidligere inn i dagen i dag. Historisk sett er dette en overlevelses mekanisme som har hjulpet oss å unngå farer og overleve som art. Men hvor nyttig er det i dag å re-tenke mer enn 90 prosent av det vi tenkte i går?

Verden ser ganske annerledes ut i dag enn for noen millioner år siden. I dag er det andre ting som leder oss fremover enn ren overlevelse og det å unngå fare. For tenk litt på hva er det med tankene våre som er så viktig. Er det at vi klarer å forestille oss noe som er bra, og sortere å gjøre mer av det som er nyttig, eller er det viktigere å ramse opp å gjenta fakta og huske alle feilene vi kan gjøre om vi gjør noe annerledes enn det vi gjorde i går..?
 
Svaret gir seg selv, - å rette fokuset fremover og evne å lære av feil og å gjøre endringer gir fordeler. Tankene våre leder til valg, valg leder til handling, handling leder til adferd som igjen gir opplevelser som igjen gir oss følelser som igjen gir oss flere tanker og muligheter.

Hvorfor er dette viktig for deg som leder av team?

Det er heldig å utvikle et sterkt tilpasningsdyktig tankesett som gjør at vi både ser og aksepterer feil som en naturlig del av læreprosessen, at vi undersøker, samler informasjon, prøver og bokstavelig talt feiler oss fremover. Dette gjør oss mere tilpasningsdyktige i forhold til endringer og gjør oss også mere effektive og attraktive for moderne foretak som ønsker løsningsorienterte team.

Her er noen setninger og spørsmål som vil hjelpe deg på veien til å utvikle mer løsningsorienterte tankesett som leder. Setningene kan også justeres og brukes som innspill til teamene for å utvikle en læring og mestringskultur som flettes sammen med en målorientert prestasjonskultur.

Kan de ikke bare gjøre jobben sin skikkelig med en gang, det kan da ikke være så vanskelig … Når sånne tanker dukker opp still deg spørsmål som: Hva vil fordelene være med å løse dette problemet? Hvordan kan jeg gå frem? Hvordan kan jeg nå frem på en bedre måte?

Dette blir for nært, det var ikke derfor jeg ble leder … Når denne tanken dukker opp still deg spørsmålet: Hva vil gjøre en forskjell til det bedre? Er det noe jeg overser her? Hvilken kommunikasjon foretrekker de andre medarbeiderne?

Jeg kan ikke dette nymotens tullet, jeg klarer ikke og vil ikke. Jeg gir opp ... Hvordan ville det være å bruke en annen fremgangsmåte? Er det noe eller noen som kan hjelpe meg å lære det jeg trenger for å løse dette problemet? Hvilke fordeler gir det meg, oss som team og hele foretaket ved at jeg klarer dette?

Det jeg gjør er bra nok som det er, sånn har det alltid vært og sånn blir det ... Er dette virkelig det beste vi får til? Har vi gjort vårt beste her? Hvordan har andre løst dette andre steder tidligere? Finnes det andre muligheter og standarder enn våre?

Det blir ikke bedre enn dette ... Jeg og vi kan alltid gjøre forbedringer. Dette gjelder både meg, mine team og vårt arbeide. Forbedring er interessant. Det er gøy når jeg lærer noe nytt. Jeg blir bedre og bedre for hvert forsøk!

Dette er for hardt og det er ikke mulig å få til mere ... Ja, om vi har gjort vårt beste. Men gir vi det litt tid, setter oss gode delmål og øver så får vi til enda mere. Hva trenger dere fra meg som leder og fra kollegene for å ta neste steg?

Jeg gjorde en feil og derfor er jeg ikke god nok ... Feil er en naturlig del av læreprosessen. Vi feiler oss fremover i livet. Jo flere feil vi gjør og rydder opp, dess mer lærer vi og jo bedre og høyere mål klarer vi å nå.

Jeg kan bare ikke gjøre det her ... Jeg vil gjøre dette! Det krever bare at jeg trener hode, hjerte, muskler eller hva det nå måtte være som trengs å trenes.

Det jeg hadde tenkt å gjøre fungerte ikke, så jeg gir opp .... Det finnes alltid andre veier. Jeg lager en ny plan basert på hva jeg har lært. Virker ikke plan A finner jeg ut hva som ikke fungerte og lager plan B basert på det jeg har lært ved å rette opp.

Men da får jeg ikke gjort noe annet enn å lage planer ... Joda, for når jeg lærer av feil og justerer så utvikler jeg meg og slipper å gjøre den samme feilen igjen og igjen. Det viktigste er tross alt at jeg får det til, opplever mestring og trives.

Det er bare helt spesielle mennesker og ledere som klarer dette, og ikke jeg ... Jeg ser nøye på hva andre gjør og som ser ut til å fungere. Jeg spør noen som er gode på det og om jeg kan få lære fra dem. Når jeg trener og lærer av feil så går det bedre og bedre.

Endring av tanker endrer handling, og endring av handling gir nye resultater. Det vil ta litt tid å implementere nye tankesett, men resultatene gjør at det definitivt er verdt innsatsen. Hvordan vil det være for deg å utvikle enda mer tilpasningsdyktige og løsningsorienterte team som når nye og mer krevende mål …?

Tekst: Hågen Haugrønningen, forfatter, løsningskoordinator og pådriver for endringsprosesser. Har ti års erfaring med å utvikle og bistå mennesker gjennom veiledning og undervisning.

haugrønnigen.jpg