– Prinsippene har senere blitt brukt verden over for å effektivisere. Steve Blank, og senere Eric Ries, laget så metodikk for oppstartsbedrifter inspirert av Lean. I boken The Lean Startup beskriver Ries hvordan man burde bygge produkter kjappere og teste de tidligere med faktiske kunder. Enkelt sagt, er Lean Innovasjon samme type tankegang, bare brukt for større bedrifter. Det handler om å raskere finne ut om din briljante idé er noe som markedet egentlig vil ha – eller om du bør droppe den.

– Med Lean Innovasjon setter du innovasjonsprosessen inn i et mer kundeorientert og eksperimentelt rammeverk. Det handler om å unngå sløsing av tid og penger når man skal lage noe nytt. Du gjør selvsagt litt innsiktsarbeid, men ikke så mye før du bygger en såkalt MVP (Minimum Viable Product), som er det minste du kan bygge for å teste ideen din i markedet. Så går du ut med denne, måler om den funker og endrer kontinuerlig for å forbedre den. Metodikken er enklest å bruke på digitale produkter. Skal du bygge en bro, kan det være en litt dum måte å gjøre det på.

– Jeg har hatt mest glede av Ash Mauryas rammeverk som stresser at du må finne ut hvilket problem du skal løse for kundene, elske dette og ikke forelske deg i løsningene du kommer opp med – de kan fort endre seg eller være helt feil.

Ash Mauryas rammeverk

For å innføre Lean Innovasjon i en bedrift er Magnussens favorittrammeverk Ash Mauryas.

– Han har også laget Lean Canvas som er et nyttig verktøy når man skal lage produkter og tjenester. Slik kan du gjøre det, litt forenklet:

 1. Finn et problem som er verdt å løse for kundene. Snakk med kunder, gå gjennom kundereisen og drodle med folk som kjenner kundene. Hva er det kunden trenger som du ikke gir dem i dag? Problemet vil alltid være spesifikt for en eller flere kundegrupper. For eksempel, problemet som Vipps startet med, var at det var altfor tungvint å overføre penger fra en person til en annen.
 2. Når du har problemet, må du jobbe med en mulig løsning. Du må prøve å finne en såkalt problem-løsning-match. Lag en enkel prototype, eller bare beskriv det nye produktet/tjenesten, og sjekk om folk vil ha det. Får du positiv respons, går du videre.
 3. Nå bygger du produktet, men så lite som mulig samtidig som det gir verdi til kundene fordi det løser hele eller deler av problemet deres. Hvis folk er villig til å betale for det og ta produktet ditt i bruk, har du oppnådd en såkalt produkt-marked-match. Du justerer produktet kontinuerlig etter hvert som du lærer.
 4. Deretter er det «bare» å skalere opp produktet. Du fortsetter å jobbe eksperimentelt. Det er vanskelig å vite hva som funker for å skape vekst. Derfor må du sette opp noen eksperimenter, se hva resultatet blir og skalere opp de tiltakene som funker. Noen ganger er det Facebook-annonsering, andre ganger kampanjer, omtale der kundene befinner seg eller å ringe rundt. Dere må finne ut hva som funker best.

Jostein Magnussen 2.jpg

Sett sammen et godt team

For å kunne lage produkter og tjenester er man nødt til å sette sammen et fungerende team. Når du som leder skal sette sammen et team som skal løse problemet, bør dette teamet være tverrfaglig og ha mest mulig av den kompetansen som kreves for å lage det man prøver på, råder Magnussen.

– Det som oftest mangler, er teknologer og folk som kan moderne markedsføring. Da blir det veldig vanskelig å lage greier og teste om de flyr i markedet. Har du ikke denne kompetansen selv, bør du leie den inn. Du er nødt til å ha dedikerte folk som jobber med dette. Aller helst 100 prosent. Håndplukk folk som er motiverte i utgangspunktet, og helst bør de både ta risiko (eventuelt gå ned i lønn?), og være med på oppsiden (eierandeler?), slik at du sikrer at de er motiverte.

– La teamet få autonomi, men krev resultater. Simuler et innovasjonsmiljø som åpenbart funker: Du er investoren, de er oppstartsbedriften. Du gir dem mer og mer penger etter hvert som de beviser at 1) De har funnet et problem som er verdt å løse 2) De er i stand til å løse det 3) De får kunder til å betale for det 4) Det er mulig å skalere det.

Med kunden i sentrum

– Lean Innovasjon fordrer kontinuerlig kontakt med kundene. Her finnes det mange metoder du kan bruke. For å jakte på gode problemer å løse kan man kartlegge kundereisen, altså stegene som kundene går gjennom i ulike faser av kundeforholdet. Da kan du identifisere problemer som er verdt å løse enten ved å forbedre ting du har, eller ved å lage helt nye tjenester og produkter. For å teste ut om dette er problemer verdt å løse kan du gjøre det som Ash Maurya kaller «problemintervjuer». Da graver du i problemene.

– Når du har laget skisser til et nytt produkt eller bare har kommet opp med en idé, bør du teste om dette er noe kundene vil ha og betale for. Etter at du har laget en prototype, bør denne testes med faktiske brukere i flere omganger. Og når du har din MVP, så testes denne live, og du justerer kontinuerlig etter både kvantitativ og kvalitativ feedback.

Større sjanse for å lykkes

Magnussen understreker at den største fordelen med Lean Innovasjon er sjansen for å lykkes med nye produkter eller tjenester.

– I metodikken ligger det også å være kundeorientert i alt man gjør. Så bedriften vil oppleve å komme tettere på kundene sine. Det å jobbe eksperimentelt er også med på å bygge en kultur for læring. Samtidig er dette skummelt fordi det er mye enklere å synse i et møterom enn å faktisk få ideene sine testet ut og potensielt få negativ tilbakemelding.

– I tillegg blir det også slutt på synsing, og det blir resultatene som styrer. Lederens ideer er ikke verdt mer enn andres, og du får kjappere tilbakemelding på det du lager slik at du slipper å investere masse penger i ting som ikke kan brukes til noe. Alle blir også flinkere på måling av effekt.

Test ut tidlig

Ifølge Magnussen er de største utfordringene med Lean at vi ikke er vant til å teste ut ting.

– Vi er ikke vant til å gi slipp på ideer. Vi er ikke vant til å tenke som oppstartsbedrifter. En annen utfordring er å enes om et rammeverk og så faktisk bruke dette. Det er nok av powerpoint-slides med Design Tenkning, Smidig og Lean Innovation. Det som mangler, er å faktisk gjøre det.

– Ofte så feiler vi når vi skal lage nye produkter og tjenester fordi vi blir forelsket i egne ideer og enten ikke våger å teste dem tidlig eller ikke aksepterer at markedet ikke vil ha dem. Et annet problem er at vi ikke etablerer tverrfaglige team som har mandat og motivasjon til å lage nye produkter og tjenester. Et tredje problem er at vi rett og slett ikke jobber nok med hvilke problemer vi faktisk bør løse for kundene.

– Eksempler på virksomheter som har vært flinke, er Sparebanken Vest. De våget å skape en egen bank: Bulder Bank, som utfordrer dem selv, samtidig som de drar nytte av læringen som foregår der. I Bulder Bank holdt de knallhardt på noen få problemer de skulle løse for kundene – og lot det bli kjernen i produktet. Dette ga dem en tydelig spiss og retning. Så lanserte de tidlig, i tillegg til at de hele tiden videreutvikler.

– En annen virksomhet som har vært gode, er Kolonial, nå Oda. De har eksperimentert hele tiden med alt fra hentepunkter til digitale løsninger. Ved å teste ut ting kjapt i markedet lærer de hele tiden – og slipper å investere millioner i ting som de ikke vet om funker, avslutter Magnussen.

Dette må du unngå

 • Ha folk på teamet som ikke vil være der.
 • Elske å lage power-points om hva man bør gjøre – i stedet for å gjøre det.
 • Beskrive hele løsningen i en stor kravspesifikasjon før man begynner.
 • Bare premiere suksess. Det har blitt en floskel, men feiling er læring.

Magnussens beste tips for å lykkes med Lean Innovasjon

 1. Premier de som våger å teste ut ting, ikke de som snakker om det.
 2. Rop ut internt hvem som er med på dette og at de faktisk har ansvaret slik at det blir mest mulig forpliktende.
 3. Skap et team som er mest mulig «startup-aktig». Med andre ord at de er ekte tverrfaglige og minst mulig avhengige av andre.
 4. Vær investor. Porsjoner ut pengene og del dem ut hvis teamet oppnår målene.
 5. Har dere ikke det som trengs av kompetanse? Lei det inn. At folk skal lære seg Facebook-markedsføring, testmetodikk eller lignende på noen uker, høres jo gildt ut, men det funker ikke.

Ønsker du å lære mer om Lean Innovasjon?

Om Jostein Magnussen
Jobb: Strategirådgiver i Netlife, gründer og investor
Utdanning: Hovedfag Psykologi
Erfaring: Startet Netlife i 2000, vært med å bygge det opp de siste 20 årene. Jobbet med kundeorientert innovasjon sammen med mange ulike kunder. Sitter i styret i Netlife og flere andre selskaper. Investor gjennom Sagene Tech. Driver ciderproduksjon og kafé som hobbyer.

 

Tekst: Cecilie Hals Hammernes          Foto: Marte Lundby Rekaa og Torgeir Rørvik