Jeg tror vi alle kjenner til en eller flere av disse medarbeiderne, og det er godt mulig vi også har vært en slik selv. Men ofte vil denne type adferd avta med erfaring, motgang, møte med «satte» arbeidskulturer og konservative, tradisjonelle ledere. Til slutt blir de/vi avslepne medarbeidere som tilpasser seg systemet, arbeidskulturen og godtar rammeverket.

Vi er nå inne i en tid der behov for endring eskalerer raskere enn vi greier å henge med. Norske næringslivsledere og politikere kommuniserer at vi har et fantastisk utgangspunkt i Norge, med all den erfaringen, kunnskapen og kapitalen vi besitter, som vi kan bruke til å utvikle løsninger innen kunstig intelligens, naturvern, sirkulærøkonomi og helseteknologi. Og mye av det vi utvikler skal til og med kunne eksporteres, slik at Norge skal fortsette å være et solid velferdssamfunn basert på tillit og forutsigbarhet.

Spørsmålet jeg stiller meg, er hvordan kommer vi oss raskest mulig fra vårt fantastiske utgangspunkt, til handling? Det går for sakte med både utvikling av regelverk og lovgiving, noe som igjen fører til at systemet hindrer farten i utviklingen vi nå trenger. Initiativene er for spredt og for få, til å ha en sterk nok effekt til å drive oss fremover. Vi trenger en kollektiv adferdsendring for å få fart på prosessene. 

Så hva kan du som leder gjøre med denne gigantiske problemstillingen?

Du kan starte med å lytte til, og løfte den litt slitsomme rebellen. Uansett om du erfarer at vedkommende er naiv eller ikke har de riktige forutsetningene for sine betraktninger eller analyser, så er det åpenbart at det finnes mengder av energi i mennesker som vil noe. Du må derfor evne å omsette rebellens energi til fart og fremdrift på prosesser, prosjekter og initiativ. Kall det gjerne fornybar energi. 

Hvordan kan du gå frem for å få til dette?

Anerkjenn rebellen
Du starter med å anerkjenne rebellen. Gjennom 1:1 dialog kan du formidle at du erfarer at hen har et oppriktig ønske om å få gjennomført noe. Bekreftelse på å bli sett for å ha initiativ fører ofte til mer initiativ og økt energi.

Vær åpen og nysgjerrig
Spør rebellen hva som driver vedkommende? Hvor initiativet kommer fra? Hva hen ønsker å oppnå? Hva som vil skje om hen får det til? 

Spill med åpne kort
Vær åpen og ærlig om de utfordringene du ser i dagens arbeidskultur og regelverk, men åpne opp for at du ønsker å se hvordan du kan bidra til nødvendig endring.

Legg til rette
Kommuniser at du ønsker å legge til rette for at rebellen skal kunne få brukt sin energi, sine forutsetninger og sin kunnskap på å sette fart på ønsket prosjekt. Spør hva hen trenger av deg for å jobbe med utvikling og løsninger. 

Be om en plan
Be rebellen om å lage en plan, på sin måte, som må inneholde mål, delmål og ønsket effekt.

Legg så til rette – din jobb som leder

Og det er her du faktisk må utfordre deg selv for å skape endring i deg selv og i egen virksomhet. La meg gi deg noen punkter:

  • Forbered lederne rundt deg på at du skal slippe løs rebellen, og beskriv prosjektet og formålet for dem og be dem stille åpent og tilby deres bistand og ressurser ved behov
  • Identifiser nøkkelpersoner som du tror vil kunne være nyttige medspillere, informer dem om prosjektet og be dem være bevisst på å spille rebellen god
  • Identifiser nøkkelpersoner som du tror kan bli motspillere/kritikere, informer dem om prosjektet og be dem være bevisst på å spille rebellen god
  • Formidle din innsikt og erfaring om verdien av de ulike nøkkelpersoner til rebellen, for å spille hen god i møte med sine kollegaer
  • Utvid gjerne prosjektet med flere medarbeidere og aspirerende rebeller, som kan skape en drivkraft sammen og forankre prosjektet på flere områder i organisasjonen
  • Identifiser kunnskap/innsikt som kan være nyttig for rebellen og styr vedkommende mot denne kunnskapen
  • Tilby rebellen en coach for bedre selvinnsikt og bistand til strategisk, taktisk og operativ forståelse
  • Feir delmåloppnåelse og støtt og veiled hen når hen gjør feil og møter utfordringer og motgang
  • Løft rebellen og prosjektet ved riktige anledninger for å gi tilbakemeldinger, vis støtte og anerkjennelse, for derigjennom å få enda mer kraft i gjennomføringen

Dette krever din tid, ditt mot og din tålmodighet. Mest sannsynlig vil du erfare at denne arbeidsformen utløser både energi og turbulens i din organisasjon. Og det er et synlig bevis på at det er endring på gang og læring for alle involverte. Du må selv dedikere deg til oppgaven, samtidig som du må tåle å stå i uforutsigbarhet og stole på at rebellen har fremdrift og får ønskede resultater. 

Rebellen selv vil få en fantastisk læringskurve, både i henhold til egen kunnskap, sine ferdigheter og egenskaper, samt lære noe om organisasjonen og hva som skal til for å skape endring og få gjennomslag. Dette er en veldig kjærkommen kompetanse som kan brukes i samtlige påfølgende prosesser og prosjekter. 

Du skal heller ikke se bort i fra at flere nøkkelpersoner, ledere og medspillere (og motspillere) har lært noe underveis i prosessen, og dermed har du også fått utløst en kollektiv adferdsendring. Som kommer godt med i kommende endringsprosesser. 

Lykke til med å løfte rebellen! 

Tekst: Marianne Danielsen, Økonom og organisasjonsutvikler. Foto: Cathrine Dillner Hagen