– Man må først og fremst bli bevisst på egne tanker og tankemønstre og på at en tanke bare er en tanke og ikke nødvendigvis noen sannhet. En tanke er faktisk sjelden en sannhet, tatt i betraktning at vi tenker utrolig mange tanker i løpet av en dag. Poenget er at hjernen ikke nødvendigvis søker etter sannheter, den søker etter å overleve, fra forhistorisk tid, men i vår tid er dette ikke så nødvendig lenger.

– Når man har det utgangspunktet, at en tanke bare er en tanke, så har man en start. En tanke kan endres og de tankene vi fokuserer på og bruker mye tid på, de vokser for oss og blir store og sterke og viktige for oss. Jeg opplever at mange sliter nettopp med destruktive tanker. Det viktigste er da å vite at det meste starter med en tanke som vil gå over i en følelse. Tanken er startknappen som trigger en følelse og går over i en handling som på et eller annet tidspunkt går over til et resultat. Det blir en slags kjedereaksjon.

– Vil man ha et nytt resultat er man nødt til å begynne med tanken. Noen har kanskje en tendens til å tenke negative tanker, så hvis man ikke får det resultatet man ønsker seg, så må man begynne å arbeide med tankene først.

En vanskelig øvelse

Otterstad forteller at hun jobber mye med ledere og veldig mange ledere er vant til å tenke det de tenker fordi de alltid har gjort det og fordi det funker. Samtidig er det ikke slik at man år etter år får de samme resultatene. Da må man være litt ydmyk for at ting kanskje må endres, også tanker og tankemønstre.

–  Mønsteret fra tanker, følelser, handling til resultat er jo struktur, og da synes mange de har fått en god oppskrift. Likevel er det ikke så enkelt som det høres ut for. I virkeligheten er det kjempevanskelig å endre et tankemønster som en har hatt i mange år. Det er med mental trening, som det er med all annen form for trening, at man bare må komme i gang og trene. Mental trening betyr at man først og fremst må sette seg et mål om gangen, som er realistisk. Hvis man prøver å fange fire kaniner, så fanger man kanskje ingen.

– Det tar nemlig tid å endre et tankemønster. Først må man identifisere tanken og så må man øve seg i å prøve å stoppe tanken. Da vil det skapes nye følelser, nye handlinger og til slutt gi et nytt resultat. Hvis man for eksempel er morgengretten og vil gjøre noe med det, så må man finne ut årsaken til det, hvilke tanker er det som ligger bak og øve seg på å endre dem, da vil det trigge nye følelser, nye handlinger og til slutt et nytt resultat.

Identifisere negative tankemønstre

Christine forteller at man kan identifisere negative tankemønstre ved å se på resultatene man får. Hvis man får andre resultater enn man ønsker seg og hvis man går rundt og ikke har det bra eller hvis man merker at de rundt deg reagerer og det merkes på medarbeiderne, så er det tegn på negative tankemønstre som man kan øve seg på å endre.

– Det krever at du er bevisst på det selv og er ydmyk på at det er noe du selv kan gjøre. I virkeligheten er dette kjempevanskelig og det er viktig å ha folk til å hjelpe seg, folk man kan spørre og få tilbakemeldinger fra. Konsekvensen av negative tankemønstre kan bli dårlig ledelse og ledere som har en atferd som ikke er optimal. Det har igjen innvirkning på medarbeiderne, så det blir en slags dominoeffekt. Da må man gjøre endringer og jobbe med kulturen i bedriften og utelukkende begynne på toppen, med lederen. Hvordan ønsker jeg å være som leder? Man bygger kulturen i bedriften ut i fra egen atferd. Det betyr at man må ha en kritisk innstilling til en selv.

Les også: Hvordan finne motivasjon som leder når den mentale motbakken ikke gir seg - ledernytt.no

Løsninger

Christine forteller at det finnes løsninger gjennom coacher, mentaltrenere og psykologer som ledere kan bruke for å få til det med å rette et kritisk blikk mot en selv og som kan hjelpe en til å bli bedre utgaver av en selv.

– De fleste mennesker er lite bevisste på egne tanker, men går gjennom livet på autopilot. Da må man prøve å koble fra autopiloten og bevisstgjøre seg litt på hva slags tanker man egentlig tenker. Vi har jo både bevisste og ubevisste tanker, men det er de ubevisste tankene som definerer oss og det er de vi må prøve å få tak i.

– Så kommer det ofte fram at vi kanskje bruker mye tid og energi på å bekymre oss for noe som vi ikke kan gjøre noe med. Da kan vi kanskje finne ut at vi må endre på det. Finner vi ut hva slags handlinger vi vil gjøre noe med, så må vi gå tilbake og finne ut hva slags tanker som er årsaken til disse handlingene.

– Dette er ikke alltid så lett å se seg selv utenfra, så da kan man få hjelp av både mentaltrenere, coacher og psykologer. Hva slags hjelp man trenger, kommer litt an på omfanget av utfordringen. Jeg tenker at en coach egentlig er en som er god til å stille spørsmål og som på den måten kan hjelpe til å komme videre. Men da skal du ikke ha store problemer fra før. En psykolog er litt av et annet kaliber, når det er litt tyngre stoff. Veldig mange bedrifter har egne coacher eller mentaltrenere og da er det fint jo å benytte seg av dem.

Les også: Bygg deg selv mentalt sterkere - ledernytt.no

  • Om Christine

    Christine Otterstad er rådgiver og mentaltrener som har sin bakgrunn fra idrett, psykologi- og helsefag. Hun har jobbet med trening, helse og motivasjon i 15 år og er sertifisert fra MetaResource AS og Den Norske coachforening.

Tekst: Steinar Steinkopf Sund   Foto: Nora Nordøy