Du skal være en dyktig leder og ha overskudd til medarbeiderne, men samtidig skal du tilstedeværende forelder, ektefelle, en trofast venn, og så skal du naturligvis sørg for å trene, spise sundt osv., så du ikke blir syk.

Det finnes dessverre ingen hurtig måte å få bedre balanse i hverdagen.  Det krever en sterk motivasjon, vilje og indrekraft og bryte adferdsmønster og foreta de nødvendige livsstilsendringene. 

Her får du noen råd om hvordan du kan komme i gang med å skape en bedre balanse i hverdagen.

1. Avstem forventningene med dine omgivelser

Dårlig samvittighet er stressede, men de fleste bekymringer kan du komme til livs ved å spørre din partner, din leder, eller dine medarbeidere om hva de forventer deg.  Avstem med de involverte i forhold til konkrete oppgaver, forventninger, og målsetninger.

 • Hvilket oppgaver skal prioriteres?
 • Hvilket oppgaver kan vente eller delegeres?

2. Finn kilden til hverdagsstressen

Det er minimum tre kilder på stress du bør finne. Ditt arbeidsliv, privatliv, og dine egne indre grunnleggende verdier.

 • Har du for mange arbeidsoppgaver?
 • Arbeider du i en bedrift som presser medarbeidere og ledere for mye?
 • Er du dyktig nok til å prioritere og organisere?
 • Får du du løst konflikter?

Kilden til stress behøver ikke å være på jobben. Det kan også skyldes manglende «work-life balance»

 • Har du for lite tid til deg selv?
 • Har du nok tid sammen med dine barn?
 • Ser du dine venner regelmessig?
 • Får du trent?

Følelsen av stress kan også kommen innenfra, hvis du er typen som forventer av deg selv at du gjør alt 110 prosent.

3. Juster dine ambisjoner
Juster dine ambisjoner og målsetninger med jevne mellomrom. Ambisjoner og målsetninger endrer seg hele tiden livet igjennom.
For mange er det sunt å være ambisiøs, men sjeldent 24/7, og målsetningen skal alltid være på et nivå hvor du kan gripe den – ellers kan den ikke justeres. 
4. Lei av overenstemmelse med dine verdier
Lev i overenstemmelse med dine verdier, ønsker og behov. De fleste ledere prioritere

Lev i overensstemmelse med dine verdier, ønsker og behov. De fleste ledere valgte å prioritere ut ifra følgende rekke.

 1. Meg
 2. Familie
 3. Venner 
 4. Arbeidsglede
 5. Fritid

De selvsamme ledere prioriterer oftest deres tid på følgende måte;

 1. Arbeid
 2. Familie
 3. Fritidsliv
 4. Venner
 5. seg selv

Når vi ikke lever i overensstemmelse med våre viktigste prioriteringer i livet , blir vi stresset. Det nytter ikke da å jobbe mer eller mindre, når du ikke prioriterer deg selv og dine behov – det gir ubalanse og den sikre vei til en stresset hverdag.

KILDE: Lederweb.dk