I følge en av våre eksperter kan vi ikke motivere andre mennesker; motivasjonen må finnes i oss selv. Men - vi kan selvsagt legge til rette for at hver enkelt ansatt skal kunne finne motivasjonen i seg selv.
Robert Speare er spesialist i klinisk voksenpsykologi og Norge og Sverige, og driver Speare AS og Speare Sweden AB.

Han forteller at vi ofte blander sammen begrepet «motivasjon» med «lyst».

- Som leder er det viktig å huske på at motivasjon kan forstås som evnen til å holde ut med noe man ikke liker for å nå et mål man ønsker seg, forteller han.
- Dette betyr at det ikke behøves å motiveres til lysbetonte oppgaver; disse ønsker vi å utføre uansett. Det er de andre oppgavene som vi må motiveres for å utføre, legger han til.

2. Robert vinter (2).jpg

Bilde: Robert Speare

Forstå de individuelles behov og mål

Det Speare mener er avgjørende for å kunne motivere de ansatte til oppgaver som kanskje ikke er like lysbetonte som andre, er å forstå hvilke individuelle behov og mål de ansatte har.

- Innenfor ledelsesforskning i dag legges det stor vekt på lederens evne til å møte hver enkelt ansatt. Metastudier viser at ledere med denne egenskapen bidrar til betydelig verdiøkning i børsnoterte selskap, sammenlignet med ledere som har en mer tradisjonell lederstil med produksjon i fokus, sier han.

Hva skal da til for å kunne få motiverte ansatte på arbeidsplassen?

- Din jobb som leder blir derfor å øve på å ta den andres perspektiv. Se hvilke mål den enkelte ansatte har; høyere lønn, mer fri, mer fleksibilitet, bedre relasjoner til kolleger også videre er eksempler på dette. Legg så mest mulig til rette for dette, da vil du få motiverte medarbeidere, forteller Speare.

Du kan ikke motivere andre - det må komme fra dem selv

En som ikke er enig i at det å motivere andre overhodet er en mulighet, er Rune Semundseth. Han er seriegründer av blant annet Webcom og Businessmastering, forfatter av ni bøker og er kjent for sine inspirerende, morsomme og aktiviserende foredrag og workshops om arbeidsglede, nyskaping, ledelse og medarbeiderskap.

- En leder kan ikke motivere en ansatt. Det en leder derimot kan gjøre, er å legge til rette for at den ansatte selv skal kunne bli motivert. Alle må finne sin egen motivasjon i seg selv, forteller han.

Så, om man som leder står uten makt til å motivere - hvordan får man da motiverte ansatte?

- Det viktigste er å behandle alle likt, ved å behandle alle ulikt. Still spørsmål, vær åpen, vær oppriktig nysgjerrig og still de spørsmålene som må til for å finne ut hva som motiverer hver enkelt, sier han.

Rune semundseth.jpg

Bilde: Rune Semundseth

Vær nysgjerrig

Ved å hele veien være oppriktig nysgjerrig og åpen i møte med dine ansatte, vil du raskt kunne se hva som motiverer hvert enkelt menneske.

- Jeg spurte en medarbeider om hva han legger i ordet «tilhørighet». Ved å stille dette spørsmålet fikk jeg innblikk i hans forhold til dette ordet, og skjønte dermed på et dypere plan hva som skal til for at vedkommende skal kunne føle nettopp tilhørighet. Han kunne fortelle meg at han var 45 år, men at jeg likevel var den første til å stille ham dette spørsmålet. Det viser viktigheten i det å oppriktig bry seg om sine medmennesker og medarbeidere, og det å våge å stille åpne spørsmål. Svaret hans lærte og inspirerte oss begge veldig, forteller Semundseth.

Ved å spørre direkte «hva skal til for at du skal føle deg motivert?» eller «hva kan jeg gjøre for at du skal bli mer motivert?» vil du komme deg langt. Blir vedkommende motivert av høyere lønn? Et mål om en bedre stilling eller tittel på arbeidsplassen? Mestringsfølelsen det ligger i det å klare nye eller større oppgaver? Mer frihet på arbeidsplassen?

- For at en medarbeider skal kunne finne motivasjon i seg selv er det viktig at hygienefaktorene som ikke for lav lønn og at det ikke skal handles ut ifra frykt, er på plass. Bortsett fra dette vil motivasjon variere fra person til person, sier Semundseth.

Den som spør får vite!

Tre måter å være motivert på

Semundseth forteller at det er tre måter å være motivert på:

  1. Indre motivasjon. Dette går på mestringsfølelse, autonomi og tilhørighet.
  2. Ytre motivasjon. Her spiller det mer på tall, som for eksempel høyere lønn, bedre stilling også videre.
  3. Prososial motivasjon. Dette vil si å se en dypere mening bak det man gjør, og det å føle at man tilfører samfunnet noe viktig med å gjøre nettopp det man gjør.

Sin egen motivasjon til å gjøre en god innsats på arbeidsfronten eller i livet generelt, må hvert enkelt individ finne i seg selv.

- Den viktigste rollen en leder har i forhold til motivasjon, er å på best mulig måte legge til rette for at hver enkelt medarbeider skal kunne finne sin motivasjon. Når du våger å stille gode, åpne spørsmål og er genuint interessert i å vite hvordan akkurat den medarbeideren kan bli bedre motivert, er det ofte enkelt å legge til rette for at de ulike medarbeiderne skal kunne finne motivasjonen i seg selv, sier Semundseth.

Disse spørsmålene bør du stille i jakten på dine medarbeideres motivasjonsfaktorer:

  • Hva motiverer deg på arbeidsplassen?
  • Hva kan jeg som leder gjøre for at du skal føle deg motivert?
  • Hva demotiverer deg?
  • Hva kan du bruke som gulrot for at din ytre motivasjon skal kunne bli sterkere?
  • Hvordan kan jeg legge til rette for at du skal bli motivert?
  • Hvordan kan du se på dine arbeidsoppgaver- eller stilling for å kunne se det mer helhetlige bildet av arbeidet ditt, og se en større verdi i det arbeidet du gjør?

TEKST: Lizbeth Osnes