Noe forenklet kan man si at positiv psykologi er det som gjør at vi føler oss bra og at våre arbeidsforhold er optimale. Det gjør oss også i stand til å tåle presset bedre og bidrar med kunnskap om hvordan vi kan øke vår velvære. Men det å bedre forholdene på arbeidsplassen er imidlertid ikke gjort i en fei. Det krever en vedvarende innsats hvor ledelsen må kommunisere med de ansatte og skape en positiv samhandling. Her er noen tips for å komme i gang med arbeidet.

1. Kartlegg det som fungerer

Når funger bedriften din best? Ta en uke eller to hvor du studerer det som faktisk skjer på jobben og noter det som fungerer bra. Deretter evaluerer du resultatet og analyserer hva som kan forbedres.

2. Fokuser på styrker

Oppmuntre de ansatte til å gjøre mer av det de er gode på og slutt å prøve å få dem til å bli bedre på hva de synes er vanskelig. Forskning viser at folk som daglig bruker sine styrker og som fokuserer mindre på sine svakheter har lavere fravær, de engasjerer seg mer i jobben, tjener mer penger for bedriften og gir mer fornøyde kunder.

3. Gi positive tilbakemeldinger

Gi dine medarbeidere ros når de gjør en god jobb og fortell dem hvorfor du setter pris på måten de løser oppgavene på. Ikke diskuter de ansattes personlighet. Personlighet er nemlig vanskelig å endre, og så kan det såre hvis budskapet misforstås. Arbeidsplasser hvor de ansatte får minst tre ganger så mye positive som negative tilbakemeldinger er flinkere til å samarbeide, de opplever mer trivsel på jobben og de jobber mer effektivt og er mer produktive og lønnsomme.

5. Finne nye måter å belønne de ansatte

Penger gjør oss gladere på kort sikt, men på lang sikt trenger de ansatte positive utfordringer og muligheten til mer læring, og hvis du investerer dette i dine ansatte vil du greie å holde på dine ansatte og ha en lavere turnover.

6. Vis takknemlighet.

Nyere forskning viser at når ledelsen gir ros til de ansatte for jobben de har gjort, har det en svært positiv effekt. Ikke minst hvis du forteller at innsatsen til den ansatte har vært diskutert på ledermøte og at ledelsen er svært fornøyd og takknemlig.

7. Tillat feil

Folk som stort sette alltid lykkes i jobben får som oftest store problemer når de møter motgang. Det å gjøre feil er en viktig brikke i puslespillet hvor du opplever en krise for så å komme sterkere ut av krisen senere.

Tekst: LederNytt