Hva er strategi?

Det tok mange år før jeg forstod hva strategi egentlig handlet om. Jeg forbandt strategi med noe noen godt voksne menn i dress ble enige om i styrerommet godt hjulpet av noen dyktige konsulenter fra McKinsey, Boston Consulting Group eller Anderson Consulting.

Senere har jeg hatt anledning til å lese igjennom strategidokumenter for en rekke norske og internasjonale bedrifter. Noen utviklet av personer internt, andre utviklet av eksterne konsulentselskaper. Det har vært interessant lesning - ofte veldig mye lesning...

Da jeg tok en MBA i teknologi og innovasjonsledelse gikk vi igjennom alt det teoretiske rundt det å skape en god strategi. Vi gikk igjennom diverse casestudier, brukte Porters 5 forces modell, og rørte ved alle de typiske visjon, misjon og objectives som var viktige elementer i det å legge en langsiktig strategi.

Etter MBA-studiene pløyet jeg gjennom et utvalg av bøker. De jeg husker best er What the CEO wants you to know, Winning av Jack Welch og Tribal Leadership, en bok om viktigheten av god bedriftskultur.

I mine første år i arbeidslivet var jeg mest opptatt av Jack Welch sine råd fordi det rimer godt med mine erfaringer knyttet til strategi. Welch regnes som en av verdens største ledere etter å ha ledet General Electric til å bli et av verdens mest suksessrike selskaper over to tiår. Welch har fått mye kritikk opp igjennom pga. lederstilen, men jeg baserer allikevel mye av mitt syn på strategi på Welch´s ideer og praktiske tenkemåte.

I senere tid har jeg hentet mer inspirasjon fra bøker som fokuserer på samhandling, bedriftskultur, team, grunnleggende verdier, analyse og gjennomføringskraft. Selskaper som Ideo og Zappos mener at en god bedriftskultur automatisk fører til gode resultater på andre områder. Hovedbudskapet er at selskaper bestående av personer med samme verdier som jobber mot et felles mål utretter langt mer enn selskaper som pisker og insentiverer folk mot et økonomisk mål.

Så hva er egentlig strategi?

Jack Welch sier følgende om strategi(fritt oversatt av meg):

"Strategi er ikke en tidkrevende plan. Det er en evolusjon av en idé over tid gjennom kontinuerlige endringer i forutsetningene. Strategi er egentlig ganske enkelt, velg en generell retning og implementer som et helvete."

Budskapet om enkelhet gjentas i flere bøker om gode ledere, suksessrike investorer og fremgangsrike idrettsutøvere. Jack Welch fokuserer på det, Warren Buffet, verdens dyktigste investor baserer sin investeringsfilosofi på det og USAs tidligere president, Barack Obama, fokuserer på enkle budskap! Når personer som Jack Welch, Warren Buffet og Barack Obama fokuserer på enkelhet, så bør vi andre kanskje også gjøre det? Årsaken til at enkelhet er så viktig er fordi enkle budskap sprer seg raskere.

Jack Welch sier følgende:

Enkle budskap har en tendens til å spre seg raskere. Når et budskap sprer seg, så øker sjansen for at man får gjennomslag.

Hva bør du gjøre når det gjelder strategi?

Det er mange måter å utvikle en strategi på. Jeg anbefaler følgende 4 steg når det gjelder strategi:

  1. Kom opp med en "big aha" for virksomheten (eller din avdeling, ditt nettsted eller prosjekt) - en smart, realistisk og rask måte å skaffe deg en varig konkurransefordel.
  2. Få de riktige menneskene på plass for å drive den "store aha'en" fremover.
  3. Kontinuerlig oppsøk "best practices" internt og eksternt for å oppnå den store "a-ha'en. Når du identifiserer "best practice", adopter og forbedre dem i stort tempo.
  4. Sett strategien (og målene) i system for å sikre gjennomføring. Utforsk og innfør et målstyringsverktøy som OKR i ditt team eller din organisasjon for å sikre gjennomføringen av valgte strategi.

1. The Big Aha

Den største utfordringen er å komme opp med "The big aha". Her kreves mye innovasjon og kreativitet. Hvis det er en idé du er på jakt etter, så er sjansen stor for at ideen oppstår andre steder enn på arbeidsplassen! Heldigvis trenger ikke "the big aha" å være en ny og banebrytende ide. Det kan være inkrementale forbedringer av noe som allerede eksisterer.

For å gjøre dette, kan du se på konkurranselandskapet. Svar på spørsmål som: hvem er konkurrentene? Er det noen spennende nykommere? Hva er dine styrker/svakheter i forhold til konkurrentene? Hva slags fremtidige trusler kan påvirke konkurranselandskapet? Hva må du/dere gjøre for å vinne?

Poenget er at du må velge en generell retning og sette i gang! Det trenger ikke å være en fabelaktig idé. Det nytter ikke å sitte å vente på the "big aha". Det nytter heller ikke å fullstendig outsource jakten på den store aha´en. Da ender du opp med å betale veldig mye til dyre konsulenter, og utrette veldig lite!

For å lykkes med denne strategiske tankegangen kreves at de involverte er fleksible og handlingsorienterte. Det er mange usikre faktorer og det meste forandrer seg underveis. Når usikkerheten blir for stor, må man lene seg mot det man kan gjøre noe med og det man vet leder til suksess.

Parallelt med at man prøver å identifisere "the big aha", kan man kjøre full fart med de 3 andre punktene i 4-stegsplanen; få de riktige menneskene på plass, oppsøk best practices i høyt tempo og sett strategien i system.

2. De riktige menneskene

Det finnes mange dyktige mennesker der ute og et godt team består av personer med ulike egenskaper. Google har investert millioner i sin jakt etter "det perfekte team" og resultatene er overraskende!

Jack Welch bruker noe han kaller "the acid test" for å filtrere ut aktuelle kandidater. Acid-testen har tre elementer; integritet, intelligens og modenhet. Dyktige mennesker motiverer hverandre til å handle. Hver gang du gjennomfører noe, så motiveres de du jobber med.

I tillegg til å bruk acid-testen, anbefaler jeg å fokusere mer på grunnleggende verdier enn på kompetanse i ansettelsesprosessen. Zappos anbefaler en "Hire for attitude - train for skill". I tillegg anbefaler de "hire slow - fire quickly". Et råttent eple kan raskt ødelegge et helt team.

Enten man ansetter eller leier inn, så er det viktig at personen passerer disse filtrene. Hvis man passerer disse filtrene så ser Welch på andre ting som energinivå, mot, handlekraft og lidenskap. Jeg vil anbefale deg å lese Winning og Work Rules for mer om de riktige menneskene

3. Best practice og implementer som et helvete

Dette er det enkleste og mest håndterbare steget i 4-stegsplan. Her er det snakk om å lære av andre, identifisere best practices og implementere som et helvete. Når du gjør dette, så vil du oppdage at ting begynner å skje. Når du oppnår resultater vil du merke at folk blir engasjerte og ønsker å bli med. Det handler om å få hjulet til å begynne å rulle..

For å gjøre dette må du bygge kompetanse, dra nytte av andres erfaringer og kjøre på! Hvis du er heldig, så vil du komme opp med "The big aha" underveis mot målet.

4. Sett strategien i system for å sikre gjennomføring

Hvis du har de riktige folkene på plass og du har en god bedriftskultur, så er neste skritt å innføre et system for gjennomføring. De fleste ledende bedrifter bruker en variant av målstyringssystemet OKR som har røtter helt tilbake til 1954 da Peter Drucker introduserte begrepet managing by Objectives. OKR er et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.

Oppsummeringen går som følger: Velg en retning, få de riktige menneskene på plass, implementer som et helvete og sett strategien i system. Klarer du disse 4 punktene står du godt rustet til å lykkes med din neste strategi!

Velg en generell retning og implementer som et helvete!

Tekst: Karl Philip Lund, høyskolelektor på Høyskolen Kristiania og partner i INEVO / Foto: Istock.com