De fleste ledere har en eller annen gang slitt med sleipe medarbeidere som sier at ”det fikser jeg”, men som aldri leverer og som er unnvikende og bortforklarende når de blir konfronterte med problemet. Men det finnes hjelp å få.

- Problemet med sleipe medarbeidere er at de ofte er svært hyggelige og sosiale av vesen, og som glatt omgås alle mennesker. I tillegg er de morsomme og lager god stemning på arbeidsplassen. Men vedkommende takler ikke arbeidsoppgavene og bruker sin sosiale sjarm for å dekke over usikkerheten. Og ved å si ”ja, det fikser” jeg oppnår vedkommende en kortsiktig oppmerksomhet og bekreftelse, sier den svenske psykologen Åsa-Mia Fellinger som imidlertid har tatt tak i problemet og her er hennes syv råd for å få ryddet opp i problemene:

1. Feedback er alfa og omega. Hvis du ser et mønster hos din sleipe medarbeider, ta tak i problemet med en gang.

2. Skriv ned hva du har sett. Hvis medarbeideren ikke har levert i tide og ikke holdt deadline, lag et notat og hvis at dette skjer gang på gang.

3. Spørsmål: ”Hvorfor har situasjonen blitt som den er?”
Kan det skyldes:
- Medarbeideren skjønner ikke arbeidsoppgavene?
- Han/hun er redd for å mislykkes?
- Vedkommende mangler kompetanse?
- Vedkommende har problemer på hjemmebanen?

4. Lag en handlingsplan for å få bukt med problemet som begge parter kan leve med.

5. Lag konkrete mål med strenge deadlines hvor alle mål og arbeidsoppgaver skal være gjennomførte. 

6. Ha hyppige møter og start med ett møte i uken. Da kan du kontrollere at medarbeideren faktisk holder sin del av avtalen.

7. Gi gode tilbakemeldinger og oppmuntre medarbeideren for hvert lite framsteg vedkommende gjør.

Kilde: Chef.se