Definisjon på Stayerevne/Stayer; ”veddeløpshest eller idrettsutøver med evne til å holde samme (høye) tempo over en lengre distanse; utholdende og iherdig person”.

Stayerevne handler om å holde ut, stå i det og stå et løp, og ikke gi opp eller velge enklere løsninger eller snarveier. Det handler om å beholde troen, motivasjon og energi i forhold til målet, selv i motbakker og med hinder i veien.
 • Hva konkret er det de gjør?
 • Hvordan gjør de det?
 • Har de spesielle tankemønstre?
 • Hva er deres drivkraft og motivasjon for å stå på videre?
 • Hva tror de på?
 • Hvordan takler de motgang?
Stayerevne er en egenskap ”alle” vil ha nytte av for å nå mål (jobb eller privat), og det gjelder ikke bare noen få som for eksempel toppledere eller toppidrettsutøvere. 

Stayerevne – kan det læres?

De menneskelige mekanismer er de samme - når noen får det til kan andre også få det til ved hjelp av blant annet vilje, selvledelse, teknikker, bruk av rollemodeller og å øve. Og muligens kan mange bruke seg selv som rollemodell fordi de i større eller mindre grad har opplevd stayerevnen (uten å ha vært det bevisst) i situasjoner hvor de virkelig har satt seg noe fore – og går på, med stor energi.

Mål

Uansett – det første som må til er å sette seg mål. Personer med stor grad av stayerevne er ekstremt målbevisste, og har de bestemt seg er det lite eller ingenting som får komme i veien. Hvordan målene defineres og hvordan målene jobbes fram kan være forskjellige.
Men målet må være spesifikt og uttrykt med hvordan det føles (drivkraften/motivasjonen for å nå målet) når du har nådd målet ditt, hva det gir deg; glede, energi, tilfredshet, takknemlighet osv. I tillegg må målet være målbart, det må tidfestes og være så attraktivt at man er villig til å jobbe for det. Realitetssjekk er også nødvendig.

Hvordan holde kursen når det butter?

Når målet er satt gjelder det å holde kursen, også når det av ulike årsaker stopper opp. Eventuelt må man finne en ny måte eller mulighet å løse utfordringen på for å nå målet sitt.
 
Mye tyder på at stayere drømmer og har visjoner der de ser for seg og/eller hører hvordan det er og føles når de er i mål. I tillegg har de et realistisk forhold til det å være i målet.
Hos stayeren er ikke den indre kritiske stemmen veldig stor. De har lite ”besøk” av den - den er uvesentlig og lite tydelig og det er det positive fokus som slipper til.
Stayere har stor motivasjon og gjør jobben av glede. De lager gulrøtter for seg selv, og liker å jobbe etter prosedyrer (struktur og rutiner). Struktur og planlegging er nødvendig. Bevisst administrerer de eget arbeid. De ser muligheter og vet at de må, vil og kan gjøre jobben.
 
Stayere har ofte en strategi for hvordan de arbeider – ofte arbeider de etter denne strukturen helt ubevisst. De føler - vet de vil levere, de har bestemt seg og planlegger. De har en positiv indre dialog - mater seg selv med positivt selvsnakk; dette kan jeg - dette får jeg til! De er sterke i troen på seg selv og at de kan dette.
De har full oversikt over rammene – arbeidsmetoden er å se de store linjene i arbeidet først, legge planer for hva som må gjøres før de går ned i detaljer. Videre gleder de seg – har god følelse, forventning, glede, spenning, dette blir gøy!
 

”STAYEROPPSKRIFTEN”

 1. Dette vil jeg! Tenk gjennom drømmen/visjonen, er det helt sikkert at du vil dette? Passion – lidenskap, er det nok? Har du et brennende ønske om å nå målet? Se det så for deg, og kjenn om den rette følelsen er der, for her ligger drivkraften/motivasjonen til å nå målet! Og ta en beslutning.
 2.  Jeg gjør det jeg bestemmer meg for! Når du nå har bestemt deg, kjenn på følelsen av å ha tatt beslutningen, at det føles riktig og at du har full fokus på det som skal gjøres. Anthony Robbins snakker om ”the power of decision”, som innebærer at når man har tatt en 100 prosent (kongruent) beslutning i forhold til målet, så manifesterer de andre skrittene seg frem mot målet.
 3. Nysgjerrig/sulten på info. Nå innhenter du nødvendig informasjon, vær nysgjerrig, still spørsmål og undersøk. Vær nærmest en detektiv.
 4. Energi og glede. Kjenn at det genererer både masse energi og glede.
 5. Tro på at jeg kan! Du vet og tror på at du virkelig kan klare det, når du vil. Husk at tro kan flytte fjell! Underbygg dette med kroppsspråk; rett deg opp, bestemte armer, øynene er direkte, pust er rolig. Mat deg selv med positivt selvsnakk, slik at du fortsatt vet at du kan selv om det skulle butte litt!! Stikkord er: Stor egenmotivasjon, arbeidsdisiplin og profesjonalitet.
 6. Tåle ubehag og se på fiasko som læring og erfaring. Fortsatt mater du deg selv kun med positivt selvsnakk og troen på at du får dette til, slik at du virkelig har denne overbevisningen under huden. Da tåler du ubehag, og fiasko - hva er dét? Skikkelige stayere har en overbevisning om at: ”Det finnes ikke feil, kun tilbakemeldinger, læring, resultater og erfaring”. Oppfinneren av lyspæra, Thomas Edison, er et eksempel på en stayer. Han ble spurt hvordan han orket å fortsette med alle forsøkene som gang på gang endte i fiasko? Han sa: ”Hadde det ikke vært for alle forsøkene så ville jeg aldri ha nådd målet”. Alle forsøkene ga ham ny innsikt og læring og erfaring, og han så på dem som viktige skritt for å nå målet. Skikkelige stayere skyver unna de negative tankene og overbevisningene når de kommer. De glemmer slitet og strevet fra gang til gang, og takler motgangen. I boken ”Dyrene i hakkebakkeskogen” av Thorbjørn Egner bruker de ”gjort er gjort og spist er spist!” Frank Beck har sagt noe sånt som: ”Det du ikke får gjort noe med er det bare å kaste over skulderen og glemme!”
 7. Takknemlig og ydmyk. Når du tenker på alle egenskaper, alt du kan og får til, evner og ferdigheter du har; føl og tenk på dem med takknemlighet og ydmykhet. Det å ha positivt fokus på det du får til, generer energi og det positive vokser!
 8. Motivasjon gjennom gulrøtter. Hva skal til for å få deg skikkelig motivert? Hva er en skikkelig gulrot for deg? Bruk det til å holde motivasjonen og fokuset oppe.
 9. Og så: rosinen i pølsa - SELVE FEIRINGEN!! Feire at du har nådd målet, stått i det og fått det til. Feiring kan være så mangt. For noen er det klapp på egen skulder, for andre er det å kjøpe seg noe de lenge har ønsket seg, eller rett og slett en liten fest. Gjør det som er riktig for deg!  

Avslutningsvis historien om en mann med Stayerevne:

Han mislyktes i forretningslivet i 1831. Ble ikke innvalgt i den lovgivende forsamling i delstaten i 1832, men han ble innvalgt i 1834. Hans kjæreste døde i 1835, og han hadde nervesammenbrudd i 1836. Han ble ikke valgt til speaker i delstatsforsamlingen i 1838, ikke til valgmann i 1840, og ikke innvalgt i Kongressen i 1843, men han ble innvalgt i 1846. Han ble ikke valgt i 1848 og ikke innvalgt i Senatet i 1850. Han ble slått i kampen om å bli visepresident i 1856 og han ble ikke innvalgt i Senatet i 1858.

Men heldigvis ble han president i 1860! Navnet hans er Abraham Lincoln.

Tekst: Nina Tomter, coach og prosessveileder.