I artikkelen The Power of Positive Talking av Simon T. Bailey til success.com, forteller Bailey en historie fra eget liv der hans målrettede og positive kommunikasjon resulterte i drømmer som gikk i oppfyllelse. Bailey er forfatteren av boken Shift Your Brilliance: Harness the power of you og Be the SPARK: Five platinum service principles for creating customers for life.

«Vi har visst om styrken i positiv tenkning for en stund nå. Selv om positiv tenkning er veldig viktig, så er det enda viktigere at du tillater den tenkningen å endre din atferd», skriver han.

Du kan tenke på ting uten at de blir noe av. «The missing link between thinking and doing is talking», skriver Bailey videre.

“There is only one corner of the universe you can be certain of improving,

and that’s your own self.”

 –Aldous Huxley (success.com)

Han mener at positiv kommunikasjon er det viktige steget etter positiv tenkning. Han har selv prøvd ut å tenke positive tanker mer målrettet og bevisst. Flere år tilbake ville han flytte fra Atlanta til Orlando for å gifte seg med en kvinne. Han jobbet i hotellbransjen.

På den tiden var det vanskelig å få seg jobb i Orlando og firmaet han jobbet for hadde stans i sysselsettingen. For å realisere drømmen sin begynte han å tenke mer positive tanker og kommunisere målrettet positivt.

Han begynte å stadig si bestemt til seg selv:

«I am going to move to Orlando and marry this girl».

Så tok han det hele et steg videre. På en tur til Orlando gikk han gjennom et hotell som var under oppføring, og snakket regelrett til veggene der: «Jeg skal flytte til Orlando», og «Jeg skal jobbe i dette hotellet». Han sa også til sin daværende forlovede (nå kona) at de ville bli gift 17. oktober neste år. «Jeg hadde ingen anelse om at jeg ville være i Orlando til da, men jeg brukte positiv kommunikasjon til å lede meg i den retningen», skriver Bailey.

“The most common way people give up their power is

by thinking they don’t have any.”

–Alice Walker (success.com)

Bailey dro tilbake til Atlanta der han bodde, og en dag mens han snakket med en leder i selskapet han jobbet for, sa lederen: «Jeg forstår det slik at det er noen som har hindret deg i å flytte til Orlando. Jeg vil at du skal vite at vi kommer til å opprette en stilling til deg der». Baileys siste dag i Atlanta ble 9 oktober.

«Jeg startet i den nye jobben på hotellet 12 oktober, og giftet meg 17 oktober» forteller han. Bailey mener det ble slik fordi han ikke bare tenkte positivt, men også utnyttet kraften i positiv kommunikasjon. Du må gjøre det til en vane å kommunisere positivt så det blir en del av din natur. Ved å snakke om dine ambisjoner, mål og drømmer, gjør du deg selv mer ansvarlig og forpliktet til å finne måter å realisere dem på.

Tekst: Anne Marie Monsen