1. Hamburgermetoden

Start med å si noe positivt om personen. Presenter så kritikken du har og avslutt med å si en annen positiv ting for å runde av på en fin måte. Da veksler du ros og kritikk, akkurat som brødet og fyllet i en hamburger. Når du blander det negative med noe positivt, kan det være lettere å motta det som er dårlig.

2. 5:1 eller 7:1

For hver negativ tilbakemelding du gir medarbeideren, gi fem positive. Med 7:1-metoden er de positive tilbakemeldingene syv ganger så mange som de negative. Da sikrer du at den negative tilbakemeldingen ikke tar overhånd og at forholdet er preget av det positive.

3. Jeg-budskap

Metoden tar utgangspunkt i at du formidler din opplevelse av medarbeiderens atferd og hvordan den påvirker deg. Beskriv først oppførselen du ikke liker. Forklar hva du føler om dette samt konsekvensene. Til sist, fortell hvordan du vil ha det. Fokuset er på din opplevelse av en atferd i stedet for hvordan noen er som person, noe som reduserer risikoen for at mottakeren går i forsvar.

4. Tilbakemeldingsbro

I stedet for å fortelle den andre personen hva du liker og misliker ved hens oppførsel, bytter du ut påstandene dine med spørsmål. Dette gjør at personen kan fortelle om sitt syn på hva som ikke fungerer og hva som bør endres, noe som skaper dialog. I tillegg reduseres risikoen for at hen avviser deg når du kommer med dine meninger.

5. Feed-forward

Denne metoden fokuserer mer på fremtiden enn fortiden. Samtalen dreier seg mer om hva du forventer og ønsker at din medarbeider skal gjøre i fremtiden, fremfor hva hen har gjort før og som ikke har fungert. Det som har skjedd, kan ikke endres, men det er mulig å påvirke fremtiden, og ved å fokusere på den, får medarbeideren en mulighet til å påvirke situasjonen.

6. Anerkjennende utvikling

Har du for mye fokus på problemene, risikerer du flere problemer. Ved å fokusere på styrkene, får du flere av dem. Hvis du fokusere mest på det som fungerer i stedet for det som ikke fungerer – unngår du å henge deg opp i tidligere feilsteg.

Les også: God tilbakemelding er en toveis dialog - ledernytt.no

 

7. Stopp – Start – Fortsett

Denne metoden dreier seg hovedsakelig om tre spørsmålsområder:

  • Hva skal medarbeideren slutte med?
  • Hva skal medarbeideren begynne å gjøre?
  • Hva skal medarbeideren fortsette med?

I motsetning til metoder som fokuserer på enten de negative eller de positive sidene, fanger denne metoden opp begge sider.

Les også: Slik lager du en god kultur for tilbakemeldinger på arbeidsplassen - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se