En raus leder tør å vise sårbarhet

– Som menneske bærer du på en historie som gjør deg til den du er, og som påvirker dine verdier, holdninger og valg, sier Tanja Bø Uggerud. Hun er opptatt av å formidle at det å være leder ikke bare handler om å få jobben gjort i medgang, men også å tørre å vise sårbarhet i motgang. 

– Ingen ledere opplever bare medgang, og mange faller når motgangen kommer. Det er når vi tør å dele erfaringer og gjøre oss sårbare, at vi oppnår større forståelse for ulike typer mennesker. Relasjoner er en leders viktigste oppgave.

En raus leder ser 24 timers mennesket

At det er viktig med gode relasjoner til de rundt deg både på jobb og privat er kanskje ikke noe nytt, men likevel erfarer Uggerud at mange ledere glemmer å prioritere dette. Fag er viktig og administrative oppgaver må flyte, men menneskene er viktigst.  Hun mener ledere må se de ansatte for den de er, og ikke bare for jobb-versjonen av vedkommende, og kaller dette å være interessert i «24 timers mennesket». 

– For å lykkes må du være genuint opptatt av mennesker, og kommunisere en rollemodell som er ekte, forteller hun. Dette betyr ikke at du som leder trenger å involvere deg i alle aspekter av de ansattes liv, men likevel se vedkommende som et fullt menneske og ikke «bare» en ansatt. Denne forskjellen er viktig å være tydelig på, både for deg selv og i kommunikasjon med dine ansatte.

– Jeg har prioritert kompetanseheving på relasjoner på personalmøter, og noen kan misforstå. De tror at jobben blir et sted der de kan få utløp for frustrasjoner og bekymringer i livet, og det er ikke meningen.

En raus leder kjenner seg selv

Som leder og menneske er det svært vanskelig, om ikke umulig, å ha rom for andre mennesker hvis du ikke først tar vare på deg selv. Selv har Uggerud alltid vært åpen om at ting både kan gå opp og ned, og råder andre ledere til å gjøre det samme. 

– Det gir troverdighet, og ved å dele dine egne erfaringer vil du få innblikk i andres liv og refleksjoner. Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper, sier hun. Det er nemlig menneskene som setter de dypeste sporene på en arbeidsplass. En raus leder kan både være tydelig, strategisk og effektiv, samtidig som du viser omsorg og varme. Slik kan vanskelige situasjoner håndteres på en verdig måte.

En raus leder kan jobbe med alle

Uggerud er glad i å fortelle historier. De gir poengene hennes dybde, og er gode å ha når hun holder foredrag. En av disse historiene handler om filmen istid. I den første filmen skal en mammut, en tiger og et dovendyr redde en baby tilbake til menneskene sine. De tre karakterene er vidt forskjellige, og har ikke valgt å være sammen om oppdraget. Slik er det i arbeidslivet også. 

– Du får tildelt et knippe mennesker: «Her er dine kolleger. De skal du samarbeide med mot et felles mål.», forteller hun. Uansett hvor du jobber finnes det kollegaer du digger fra første dag, og de som irriterer livet av deg. Likevel må du samarbeide med alle typer mennesker. Du kan ikke gå til sjefen og fortelle at du kun vil jobbe med Trude og Terje, mens Pia og Carl orker du ikke. Det er bare ikke slik det fungerer.

En raus leder tar vare på flokken sin

I istid er det mammuten Manfred som alltid holder roen, og aldri lar seg stresse. Han har oversikt, finner muligheter og tar ansvar. Sid er humørsprederen som alltid er positiv, byr på seg selv og lager masse liv i gruppen. Han er ikke så god å se hele bildet av situasjonen, men holder humøret oppe. Tigeren er gretten, og ønsker ikke å være en del av gruppen. Han sutrer og klager og ser masse begrensninger: «Det der kommer aldri til å fungere», sier han når gjengen leter etter muligheter.

– Om vi skulle valgt at en av disse figurene måtte dø, så hadde vi valgt tigeren. Det er han som har bidratt minst og som dreper både lysten og motet i gruppen. Så kommer det et slikt øyeblikk. Isen sprekker, og tigeren holder på å falle ned i en vulkan. Han er livredd og døden nær. Manfred, som alltid holder roen, lister seg ut på isbreen, og rett før tigeren detter uti – klarer Manfred fange ham og dra ham på land.
– Plutselig faller Manfred nedi, og vi tror han skal dø. Men det er film. Så trykket av vulkanen får han opp igjen. Og her kommer det klippet som jeg har brukt om igjen og om igjen i mitt lederskap:

Tigeren ser på Manfred med ydmykt blikk: «Hvorfor gjorde du det der? Du kunne dødd i forsøket på å redde meg?» Manfred svarer: «Det er det vi gjør i en flokk! Passer på hverandre!». 

En raus leder gir tydelig tilbakemelding

Mange mennesker vil heller bli ødelagt av ros enn å bli reddet av kritikk, forteller Uggerud. Med dette mener hun at mennesker elsker ros og god tilbakemelding når de gjør noe bra. Dessverre har hun erfart at mange miljøer og arbeidsplasser er dårlige på tilbakemeldingskultur.  

– I stedet for å ta i mot kritikken som læring, inntar mange forsvarsposisjon, sier hun. Videre fortsetter hun med at kunnskap på kommunikasjon er viktig, men ingen vil alltid klare å gi perfekte tilbakemeldinger. Derfor er hennes fokus også å jobbe opp en kultur hvor vi tåler litt av hverandre. Vi må tørre å si at «vet du hva, jeg ble lei meg når du gjorde det...». Det kan du bare gjøre når du kjenner menneskene du har med å gjøre. Derfor er relasjonene så utrolig viktige, sier hun.

– Det handler ikke om at vi må være gode på det nå, men at vi sammen jobber mot en slik kultur i møter og i praksis. Her finnes det flere verktøy ledere kan bruke, sier hun. Et av disse er å gå i dybden, og se på hvordan ris og ros blir kommunisert innad i bedriften. Derfra gjelder det å lage felles kjøreregler for hvordan dere ønsker å ha det, og jobbe mot det, forteller Uggerud. Til syvende og sist er det jo slik at du kan være en så raus leder du bare vil, men får du ikke med flokken hjelper det jo ikke noe særlig. 

Fem rause tips  

  1. Vær genuint opptatt av og nysgjerrig på mennesker, se hele 24-timers mennesket 
  2. Jobb med din egen relasjon til deg selv 
  3. Kommuniser en rollemodell som er ekte (og ikke feilfri)
  4. Vær åpen og by på deg selv, det smitter! 
  5. Jobb kontinuerlig med kultur

Tanja Bø Uggerud

  • Eier av Raus Ledelse 
  • 19 års erfaring som daglig leder og styrer i private og kommunale barnehager
  • Holder foredrag, kurs og ledertrening i barnehager, næringsliv og andre offentlige instanser. 

Tekst: Kristin Skolem