I trendrapporter og firmapresentasjoner kan man ofte lese om ledere som holder medarbeidersamtaler hver måned, eller til og med hver uke. Men for mange stressede ledere ser virkeligheten helt annerledes ut, skriver Chef.se.

Mange sukker når den årlige medarbeidersamtalen nærmer seg. Kanskje ikke minst fordi samtalene ofte ikke fører til noe konkret. Velg heller å se mulighetene! Hvis du forbereder deg nøye har du faktisk sjansen til å få en bedre arbeidssituasjon, belyse muligheter og utfordringer i jobben og skape et bedre forhold til dine ansatte.
Her er ekspertenes 6 beste tips:
1. Struktur er alt.
Samtalen skal være strukturert. Jo mer du forbereder deg, desto mer får du ut av samtalen.
2. Løft frem det positive.
Husk at utvikling ikke bare handler om å styrke dine svakheter, men også om å bli enda bedre på det du allerede er god på.

3. Hør etter!
Sørg for at det virkelig blir en samtale og ikke bare et intervju. Det handler om å snakke og lytte. Du bør være i stand til å både gi og motta kritikk.Samtalen bør være i stand til å dekke alt fra konkrete saker som mål og opplæring til vurderinger og dype personlige tanker om arbeidsrelasjoner. Det bør handle om både deg og medarbeiderens styrker og svakheter, om hvordan samarbeidet fungerer.
4. Legg aldri samtalen på en fredag.
Sett av et par timer i et nøytralt og fredelig miljø. En god idé er å aldri sette samtalen på en fredag. Det kan oppstå uenigheter rundt enkelte saker og da må den ansatte få muligheten til å komme tilbake for å kanskje avklare enkelte ting.
5. Begynn med hverdagslige saker.
Samtalen må være basert på fortrolighet, men det tar tid å komme seg dit. Så ditt viktigste verktøy er å begynne med hverdagslige saker. Det blir grunnlaget som du kan stå på når det gjelder å snakke om mer alvorlige ting.
6. Sett lønnssamtalen til en annen dag.
Likevel bør kriteriene dere diskuter om på medarbeidersamtalen være de samme som ved lønnssamtalen. Når tiden kommer, bør du gi tilbakemelding på den ansattes arbeidsinnsats, oppsummere hva du synes er bra og hva du tror kan forbedres.