1. Kommuniser direkte og transparent

Ansatte frykter feilkommunikasjon fordi det forårsaker forvirring og stress. Effektive kommunikasjonsevner sikrer klarhet i hele teamet om oppgaver, tidsfrister og mål. På den andre siden vil dårlig kommunikasjon redusere de ansattes moral og produktivitet. Dette påvirker kundetilfredsheten og bunnlinjen negativt. En arbeidsplassplattform, som monday.com, kan hjelpe ledere og teammedlemmer til å kommunisere bedre, gjennom for eksempel å bruke en prosjektkommunikasjonsplan for møter, aktiviteter og fremdriftsgjennomganger.

2. Tilby en klar visjon

Det å holde teamet på sporet for å oppnå mål, er en viktig del av en leders rolle. Ledere som ikke har øynene på ballen, kan ikke sikre at de ansatte beveger seg i riktig retning. Å sette en klar visjon som fremhever kortsiktige og langsiktige mål for prosjekter, team og den overordnede organisasjonen er den beste måten for ledere og ansatte å holde fokus på. Til dette formålet kan ledere benytte seg av Monday.coms OKR-mal (målsettinger og nøkkelresultater), for å sette opp og spore mål.

3. Oppmuntre til teamsamarbeid

Effektivt samarbeid er avgjørende for at team skal få ting gjort sammen – i tide og uten konflikter.

For å øke samarbeidet kan ledere benytte seg av samarbeidsprogramvare, som for eksempel WordPress. Faktisk er det nesten forventet å bruke teknologi til å kjøre arbeidsflyter og samarbeidsprosjekter. Plattformer med en prosjektsporingsmal som kan tilpasses, kan hjelpe ledere med å sette opp prosjekter. Alle som er involvert i prosjektet, kan deretter spore aktiviteter, tidsfrister og gjøre endringer raskt. 

4. Deleger med varsomhet

En leder forventes å tildele oppgaver til ansatte basert på ferdigheter, erfaring og kompetanse. De må stole på at ethvert teammedlem kan fullføre tildelte oppgaver i tide. Men selv gode ledere kan slite med delegering. En løsning kan være å bruke arbeidsflytautomatiseringer. Lag en oversikt over oppgavetildelinger for hvert gruppemedlem og deres tidsfrister. En mal for gruppeoppgavebehandling kan hjelpe med å delegere oppgaver ved enkelt å identifisere teammedlemmers kapasitet og gjøre endringer for å redusere store arbeidsbelastninger.

5. Gi konstruktiv tilbakemelding og anerkjennelse

Konstruktive tilbakemeldingssamtaler gir innsikt i forbedringsområder, både for medarbeidere og ledere. Det gir ansatte klarhet i hvor de står og hvor de er på vei. Ha disse samtalene minst en gang i måneden. Når ansatte gir tilbakemelding, lytt til hva de sier, og om mulig, handle på det. 

Anerkjennelse av teammedlemmers innsats og prestasjoner har en betydelig innvirkning på ansattes moral. Et verktøy ledere kan bruke for enkel planlegging og administrasjon av tilbakemeldinger, er tilbakemeldingssporing, som finnes på www.monday.com.

6. Overvinn eksterne arbeidsutfordringer

For å håndtere et eksternt team, må ledere identifisere og løse utfordringene med å ansette og administrere virtuelle teammedlemmer. Noen vanlige utfordringer inkluderer planlegging og feilkommunikasjon. For å overvinne disse hindringene, kan ledere registrere all informasjon – fra nyansatte til teamaktiviteter – i en mal for ekstern arbeidsplan. Denne malen kan også brukes til å organisere tilbakemeldinger fra eksterne ansatte. 

Les også temaserien: Teamledelse fra A-Å

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Monday.com