Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Evy Evelin

Har du kontroll over din bedriftskultur?

Det sies at kultur spiser strategi til lunsj. For å lykkes med gode resultater i bedriften er det avgjørende å ha en bedriftskultur som støtter opp om den retning som kreves for å realisere mål og strategier. Men hvordan kan du bli bevisst på hva slags kultur du har? Og hvilke verktøy trenger du for å forbedre den?

Evy Ihlen, daglig leder i Kompetansehjelpen AS, mener at alle bedrifter har en kultur, men at ikke alle er klar over påvirkningen den har både på bedriften og de som jobber i den. Bedriftskultur er et begrep som viser til den kulturen som utvikles blant menneskene i en bestemt organisasjon eller gruppe og omfatter feller verdier, normer og virkelighetsoppfatninger. Bedriftskultur kan også være en viktig konkurransefaktor; strategier kan lett kopieres, men kulturen – «måten VI gjør det på», kan ikke kopieres like lett. Kulturen er styrende for vår atferd og gir modeller for handling, den er identitetsskapende og skaper fellesskap gjennom felles meningsinnhold.

Kulturen er ikke noe som kan bestemmes på et styremøte, eller som ledelsen kan diktere. Kultur er noe som utvikles over tid som et resultat av hvordan enkeltindivider tenker, kommuniserer og handler.

Bedriftskultur handler ikke om man får gratis frukt og kaffe eller har designstoler.

Evy Ihlen.jpg


Lese mer? Velg et abonnement som passer deg

Se flere pakketilbud her

Allerede abonnement?Logg inn her

Artikkelen er kun tilgjenglig når logget inn.


Har du glemt ditt passord?
Les mer om:

Slik leder du best på avstand

Fjernledelse har blitt et stadig viktigere begrep innen ledelse, siden mange bedrifter og organisasj...

Økt trivsel og motivasjon med autonomi

En ny ledelsesmodell basert på autonomi og integrert motivasjon er nødvendig både for å skape større...

Konsensuskulturen truer norsk næringsliv

Pandemien, Black Lives Matter-bevegelsen, fall i oljeprisen, det digitale møterommet, hjemmekontor o...
Kurs og kompetanse Se alle

Helse & Ledelse

Strategier for bedre motstandsdyktighet

Ofte handler vi mennesker i automatisk respons på omgivelsene og det som skjer rundt oss. Det kan sk...
Ledelse

Tren hjernen din til bedre beslutninger

Inntil nylig trodde vi at hjernen sluttet å vokse i 20-årene og at det deretter kun gikk en vei. Men...

Lederjobb Se alle

Digitalisering – slik motiverer du dine ansatte

Siden samfunnet er i konstant endring og blir stadig mer robotisert og automatisert, kreves det mye ...

Baksnakking – en kilde til dårlig arbeidsmiljø

En dansk undersøkelse (se faktaboks) viser at 47 prosent av de ansatte hadde opplevd baksnakking. En...
Rolf Olsen

En engasjerende filantropisk CSR-strategi er mer enn avlat og gaver

Bedrifter synes å uttrykke sitt filantropiske engasjement på svært ulike måter. De fleste gir gaver ...

 
Lederblogg

Hva strever ledere med i hverdagen? Situasjon: «Ensomhet»

Dette er den fjerde artikkelen fra pågående studie av norske lederes hverdagsstrev. Studien er baser...
Ledelse

Fra kraftløs til ressurssterk – når som helst

Se for deg følgende situasjon: Hodet og viljestyrken sier at du må være effektiv, produktiv og få ti...

Lederblogg

Manglende menneskekunnskap hos ledere?

Det å være leder handler primært om å lede andre mennesker mot felles mål. For å få det til, må en s...
Ledelse

Hva gjør deg til en dyktig leder?

Mange ledere vet hva som skal til for å bli en bedre leder, men mislykkes når det kommer til praksis...


Ledelse

Sensitive medarbeidere kan utgjøre en stor kreativ og analytisk ressurs

Det er ikke alltid at sensitive medarbeidernes egenskaper verdsettes og anerkjennes i et miljø med a...
Ledelse

Kraften i emosjoner

Forskning viser at ledere som dyrker frem takknemlighet, medfølelse og stolthet hos sine medarbeider...