Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Hedvig Rognerud

Respekt - verdien av å se en gang til

Respekt og tillit er to verdier som utgjør selve grunnlaget for god samhandling, både på arbeidsplassen og ellers i livet. Det å lytte, se og forstå andre gjør at man styrker kommunikasjonen – noe som er helt avgjørende for å unngå misforståelser og konflikter.

LederNytt har snakket med bedriftsrådgiver og DNCF coach Hedvig Rognerud om hvor viktig det er å respektere hverandre på arbeidsplassen.

–Selve ordet respekt kommer fra å re – spektere, eller å se en gang til. Respektfull atferd handler om å møte andre mennesker med åpenhet og en sunn nysgjerrighet knyttet til bakgrunnen for det de gjør og det de sier, også når de viser oppførsel vi ikke forstår eller er direkte uenig i. Med denne grunnholdningen styrker vi vår egen evne til å verdsette forskjellighet og mangfold, og innse at de fleste saker har minst to sider.

–Enkelt beskrevet blir størrelsen på en konflikt påvirket av to hovedkomponenter: Graden av avhengighet og graden av uenighet. De fleste arbeidsplasser har ansatte som er avhengige av hverandre på én måte eller en annen. De trenger å ha tillit til hverandre, og til at den andres bidrag kommer til rett tid og med rett kvalitet. Hvis de gjensidig sliter på denne tilliten over tid, kan selv små uenigheter skape stor turbulens. Å overta en halvgjort jobb, eller måtte forsvare atferd man ikke selv kan stå inne for, kan fort prege både samarbeidsklima og den gjensidige respekten på en uheldig måte.

Å bygge en kultur som verdsetter sunn friksjon og produktive konflikter er viktig for bedriftens konkurransekraft og videre utvikling.

Når en ansatt vegrer seg for å utføre en oppgave, er det ikke gitt at denne personen er vrang og vanskelig.


Lese mer? Velg et abonnement som passer deg

Se flere pakketilbud her

Allerede abonnement?Logg inn her

Artikkelen er kun tilgjenglig når logget inn.


Har du glemt ditt passord?
Les mer om:

Slik leder du best på avstand

Fjernledelse har blitt et stadig viktigere begrep innen ledelse, siden mange bedrifter og organisasj...

Økt trivsel og motivasjon med autonomi

En ny ledelsesmodell basert på autonomi og integrert motivasjon er nødvendig både for å skape større...

Konsensuskulturen truer norsk næringsliv

Pandemien, Black Lives Matter-bevegelsen, fall i oljeprisen, det digitale møterommet, hjemmekontor o...
Kurs og kompetanse Se alle

Helse & Ledelse

Strategier for bedre motstandsdyktighet

Ofte handler vi mennesker i automatisk respons på omgivelsene og det som skjer rundt oss. Det kan sk...
Ledelse

Tren hjernen din til bedre beslutninger

Inntil nylig trodde vi at hjernen sluttet å vokse i 20-årene og at det deretter kun gikk en vei. Men...

Lederjobb Se alle

Digitalisering – slik motiverer du dine ansatte

Siden samfunnet er i konstant endring og blir stadig mer robotisert og automatisert, kreves det mye ...

Baksnakking – en kilde til dårlig arbeidsmiljø

En dansk undersøkelse (se faktaboks) viser at 47 prosent av de ansatte hadde opplevd baksnakking. En...
Rolf Olsen

En engasjerende filantropisk CSR-strategi er mer enn avlat og gaver

Bedrifter synes å uttrykke sitt filantropiske engasjement på svært ulike måter. De fleste gir gaver ...

 
Lederblogg

Hva strever ledere med i hverdagen? Situasjon: «Ensomhet»

Dette er den fjerde artikkelen fra pågående studie av norske lederes hverdagsstrev. Studien er baser...
Ledelse

Fra kraftløs til ressurssterk – når som helst

Se for deg følgende situasjon: Hodet og viljestyrken sier at du må være effektiv, produktiv og få ti...

Lederblogg

Manglende menneskekunnskap hos ledere?

Det å være leder handler primært om å lede andre mennesker mot felles mål. For å få det til, må en s...
Ledelse

Hva gjør deg til en dyktig leder?

Mange ledere vet hva som skal til for å bli en bedre leder, men mislykkes når det kommer til praksis...


Ledelse

Sensitive medarbeidere kan utgjøre en stor kreativ og analytisk ressurs

Det er ikke alltid at sensitive medarbeidernes egenskaper verdsettes og anerkjennes i et miljø med a...
Ledelse

Kraften i emosjoner

Forskning viser at ledere som dyrker frem takknemlighet, medfølelse og stolthet hos sine medarbeider...