I mange tilfeller vil ansatte reagere negativt når de ser lederen sin favorisere én spesiell person. Dette kan være uheldig for «sjefens yndling» som da kan risikere å få de andre mot seg. Men i noen tilfeller kan ansatte faktisk reagere positivt og oppleve økt motivasjon til å lære av lederens favoritt. Hva skal til for å få en mer produktiv respons?

Produktiv respons på misunnelse – som arbeidstaker

For ansatte som ikke har det sterkeste forholdet til lederen sin, handler det om å skape den rette tankegangen. Ved å bygge opp og styrke forholdet til «sjefens yndling», kan du se dem som en ressurs for din egen selvutvikling. Observer lederens favoritt for å forstå hva de gjør bra, søk råd fra dem og jobb for å oppnå den samme suksessen. Dette kan hjelpe deg med å forbedre forholdet ditt til både leder og andre medarbeidere.

Hvis du selv har et sterkt forhold til lederen din, er det helt greit å være fornøyd med det, men sørg for at du uttrykker stolthet på en måte som er autentisk. Gjenkjenn dine egne prestasjoner uten å overdrive. Det å ha et godt forhold til en leder gjør deg ikke overlegen kollegene dine på andre områder. Vær i stedet sjenerøs med å dele din erfaring hvis kollegene dine spør deg om råd.

Sikre positiv og produktiv arbeidsplassdynamikk – som leder

Som leder er det ikke mulig å unngå en viss variasjon i forholdet til de forskjellige medarbeiderne, men gjør ditt beste for å bygge disse relasjonene rettferdig. Selv om favorisering fort kan bli frustrerende for de som føler seg utenfor, vil ansatte sannsynligvis reagere mye bedre hvis de ser at du har sterkest relasjoner til de beste ansatte, i stedet for folk du ser ut til å like bedre.

Siden det er naturlig å ha forskjellige relasjoner til forskjellige ansatte, bør du som leder jobbe for å dyrke medfølelse og empati, selv for dem som ikke er dine favoritter. Frem en ydmykhetskultur, både ved å ha en ydmyk oppførsel selv og ved å oppmuntre til ydmykhet i teamet. Dette kan hjelpe alle til å samhandle mer produktivt, spesielt kan det inspirere "favorittene" til å etterligne lederens ydmykhet.

Les ogå: Økt produktivitet med styrkebasert ledelse - ledernytt.no

Slik kan toppledelsen bidra

Toppledelsen bør investere i programmer og retningslinjer som vil forbedre relasjonsdynamikken. Sørg for at ledere har tilgang til regelmessige eller spesielle opplæringsøkter for å bygge relasjoner, der favoriseringsrollen erkjennes åpent, og sunne strategier for å håndtere den diskuteres.

Alle ansatte vil også ha nytte av opplæring knyttet til emosjonell intelligens, spesielt med hensyn til å uttrykke autentisk stolthet og håndtere misunnelse. For eksempel har Googles opplæringsprogram for emosjonell intelligens blitt hyllet som et effektivt verktøy for å øke selvbevissthet, selvregulering og andre viktige emosjonelle ferdigheter.

Les ogsåHvordan emosjonell intelligens kan forbedre arbeidslivet ditt - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org