Emosjonell intelligens består av ulike faktorer:

  • Selvbevissthet: Å kjenne dine egne følelser, tanker og handlinger og hvordan de stemmer overens (eller ikke) med din moral og indre verden. Å være i stand til å sette ord på følelsene dine og følelsesmessige triggere og forstå hvordan andre kan oppfatte reaksjonene dine kan hjelpe deg å forstå oppfatningene til dine medarbeidere og leder.
  • Selvregulering: Emosjonell regulering lar deg se og anerkjenne dine egne følelser på en sosialt akseptabel måte; selv når du har en dårlig dag, mister du ikke kontrollen. Du klarer å forstå at det du føler i øyeblikket, ikke nødvendigvis er virkelighet for alle, og det er heller ikke en grunn til å skylde på andre.
  • Sosial bevissthet: Lar deg se og gjenkjenne følelsene i andre mennesker, forstå deres perspektiv og hvordan det skiller seg fra ditt eget og vise empati når det passer. Dette er spesielt viktig når det gjelder mennesker med forskjellig bakgrunn eller kultur, og er avgjørende for å utvikle inkluderende organisasjoner.

Les også: Bruk din emosjonelle intelligens - ledernytt.no

 

Bruk empati

Empati, evnen til å forstå hvordan andre har det, blir ofte omtalt som en viktig del av de myke ferdighetene arbeidsgivere ser etter. Å være i stand til å føle med en annen person, selv om du er uenig i deres synspunkter, kan ikke bare hjelpe deg med å skape et sterkt team, men er også en viktig ferdighet for dine personlige relasjoner. Hvis du er usikker på hvordan du skal utvikle empati, les om det eller se TV-programmer med komplekse karakterer og diskuter disse personlighetene med en venn eller mentor. Å få perspektiv på en fiktiv karakters tanker kan hjelpe deg med å identifisere lignende situasjoner og mennesker du kan ha medfølelse med i det virkelige liv.

Les også: 4 tips til å trene opp empati og emosjonell intelligens - ledernytt.no

 

Kommuniser direkte

Bruk et klart og tydelig språk for å hjelpe deg med å få frem poenget ditt, og når det er din tur til å lytte, sørg for at du bruker aktive lytteferdigheter for å høre hva den andre personen sier, ikke bare ta en pause til det er din tur til å snakke. Hvis du skal inn i en forhandling eller en annen stressende situasjon, øv deg på å be om det du trenger på forhånd. Bruk ulike teknikker; skriv ut hva du vil si, øv deg i et speil og øv deg på forhandlinger med en venn for å være mest mulig forberedt.

Les også: Bli bevisst om språkets makt – bli kvitt dine underbevisste holdninger - ledernytt.no

 

Hold deg realistisk optimistisk

Giftig positivitet, å opprettholde en munter tankegang uansett hvor alvorlig en situasjon er, er et problem som kan skade din mentale helse og relasjoner til andre. Intelligent optimisme, derimot, lar deg se problemene som er foran deg og til å utvikle en strategi for å jobbe deg gjennom dem. Å holde seg positiv i stressende situasjoner kan også hjelpe andre å opprettholde sin balanse.

Sørg for å lage en rutine som hjelper deg med å lykkes og for å oppmuntre til daglig optimisme. Selv om alle har ulike personligheter, kan det å utvikle sunne trenings- og spisevaner, få i seg nok væske og prioritere din mentale helse, hjelpe deg til å fortsette å se de lyse sidene av ting.

Les også: Rutiner som skaper suksess - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde Success.com