Dyktige ledere skaper trygge miljøer

En av lederkvalitetene som lederne mente var viktig, var «high ethical and moral standard»- 67% svarte at dette var en av de 15 viktigste egenskapene. «Communicating clear expectations» ble valgt av 56% av lederne. «Taken together, these attributes are all about creating a safe and trusting environment”, skriver Giles.

Giles mener at god ledelse handler om å skape et trygt og tillitsfullt miljø både for ansatte og ledere, samtidig som lederne kommuniserer tydelige forventninger og delegerer myndighet til de som er nærmest oppgavene.

“A leader with high ethical standards conveys a commitment to fairness, instilling confidence that both they and their employees will honor the rules of the game”, og «in a safe environment employees can relax, invoking the brain’s higher capacity for social engagement, innovation, creativity and ambition”, skriver Giles. 

Å kommunisere tydelige forventninger i miljøet muliggjør at alle jobber mot samme mål. Samtidig gir et trygt og tillitsfullt miljø oss muligheten til å slappe av, og dermed lettere påkalle våre høyere mentale evner.

LES OGSÅ: Psykologisk trygghet er avgjørende for din bedrift.

Mer effektiv og kreativ med trygghet

Hun viser også til nevrovitenskap som viser at når vi er mer avslappet, fungerer vi mye mer effektivt i arbeidet.

«Neuroscience corroborates at this point. When the amygdala registers a threat to our safety, arteries  harden and thicken to handle an increased blood flow to our limbs in preparation for a fight-or-flight response. In this state, we loose access to the social engagement system of the limbic brain and the executive function of the prefrontal cortex, inhibiting creativity and the drive for excellence. From a neuroscience perspective, making sure that people feel safe on a deep level should be job nr. 1 for leaders”, skriver Giles,

Med andre ord bør trygghet på jobben komme først. Når kroppen går inn i et kamp- eller flukt mønster, reduseres kreativitet, sosialt engasjement og «the drive for excellence».  

Derfor bør ledere forsikre seg om at de først og fremst skaper et trygt og godt arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere kan føle seg trygge.

LES OGSÅ: Trygge ledere skaper trygge medarbeidere

Tekst: Anne Marie Monsen Foto: Istock.com

Kilde