Innovasjonsbremser blant medarbeidere

At endringsarbeid går sakte, kan ha med maktstrukturer å gjøre. Det kan til og med være at det er du som leder som bremser selskapets beste. Å introdusere endringer som vil bety forbedringer for selskapet, men som truer noens posisjon, kan bremse prosessen. Mange toppledere oppfordrer til kreativitet og samarbeid, men straffer så disse tingene i praksis.

Mange organisasjoner er uvitende om hindringene som finnes og hvor energikrevende de er:

  • Overdreven kontroll. Ansatte må spørre lederen om tillatelse til å bruke tid på en idé.
  • Overdreven dokumentasjon. Å få en idé fører til administrative konsekvenser – du blir tvunget til å fylle ut skjemaer og rapporter som kanskje ikke er nødvendige.
  • Kortsiktighet. Et konsulentselskap kan forvente at nesten all daglig arbeidstid skal kunne faktureres, noe som gjør det vanskelig å investere tid i noe du tror kan gi utbytte i fremtiden.
  • Uinteressert miljø. Ansatte vet ikke hvor de skal begynne eller hvordan rutinene rundt innovasjonsarbeid ser ut. Hvem bør du henvende deg til? Er innsatsen verdifull?
  • Komplisert innovasjonsprosess. Mange bedrifter har skrevet ned altfor mange detaljer for hvordan innovasjon skal foregå – dokumenter som ingen orker å lese, ei heller følge.

Les også: Hvordan lykkes med innovasjon? - ledernytt.no 

  • Byråkratisk glemsel. Kreativt arbeid starter om igjen hver gang, da læring aldri spres i organisasjonen. De støttende strategiene ligger i glemte mapper et sted i HR-avdelingen.
  • Høye IT-terskler. Du må logge inn på lite tilgjengelige steder med kompliserte passord eller bruke programmer som ikke er brukervennlige.
  • Arbeidet utføres på eget ansvar. Ansatte får jobbe med ideer, men opplever fort at det går på bekostning av egen fritid.
  • Kamp om ressursene. Du må søke om penger og bli gransket i en langsom og byråkratisk prosess.
  • Kritisk miljø. Initiativer møtes automatisk av innvendinger i stedet for nysgjerrighet, noe som demper innovasjonslysten.

Les også: Innovasjon i turbulente tider – slik kan du henge med - ledernytt.no 

Tekst: Cecile Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se