Men, jeg er overhodet ikke overrasket. Manglende oppfølging av uønsket oppførsel har skjedd på min vakt også. Jeg kritiserte Generalinspektøren for Hæren for dette for noen år tilbake. Da skjedde det ingenting. Om det skjer noe nå er jeg også usikker på. Handler det om kameraderi? I så fall snakker vi om ulovligheter. Kameraderi er en form for korrupsjon, og er ulovlig. Jeg påstår ikke at det skjer, men bare undres. At Forsvarssjefen vektlegger Forsvarets kjerneverdier i sine taler har kun symbolsk betydning hvis de ikke følges i praksis. Den praksisen ser ut til å mangle nå.

Kjerneverdier er vel og bra som et utstillingsvindu. Kjerneverdier kan forstås som institusjonenes vurdering av ”her-og-nå” og ønskede standarder; kort sagt deres identitet. Det betyr IKKE at de nødvendigvis følges, noe vi dessverre har sett i Forsvaret over lengre tid. Respekt, Ansvar og Mot (RAM) er Forsvarets kjerneverdier. Respekt for hvem? De med høyere grad enn deg selv? Hva med ansvar? Ansvar for dine egne og/eller andres handlinger? Og Mot? Mot til å si ifra, og ikke minst handle når du opplever at noen ikke behandler medoffiserer eller underordnede med respekt? 

Jeg har hatt en rekke interessante samtaler med mine tidligere kolleger etter jeg sluttet i Forsvaret. De har fortalt meg flere historier om hvordan enkelte ledere, ut av uvitenhet eller av rein og skjær vrangvilje, enten ikke følger opp i det hele tatt, eller at de etterspør uvesentligheter og trivialiteter. Det samme ser ut til å skje nå. At elendigheten går helt til topps slik vi har sett, er intet mindre enn skandaløst.

Det kan kanskje se ut som om jeg har avveket noe fra mitt innledende poeng – at du må ikke sove i timen. Hvis du sover i timen får det konsekvenser enten du liker det eller ikke. For Forsvaret gjelder det nå å sørge for at handlinger får den konsekvensen som Forsvaret har ment at de skal ha – i henhold til RAM. Der er Forsvaret dessverre ikke ennå. Det må altså bli slutt på å sove i timen slik det ser ut til at Forsvaret har gjort i flere tiår. 

Hvis Forsvaret fortsetter å sørge for at uønskede handlinger ikke får konsekvenser, mister etaten all legitimitet. Dermed er det også en fare for et forsvar som ikke fungerer som det skal, og som skaper utrygghet og mistillit blant befolkningen. Jeg håper det ikke skjer, men det ser ikke pent ut. For meg ser Forsvarets kjerneverdier p.t. kun ut til å være illusoriske. Kan da RAM egentlig brukes til noe? Jeg er sannelig usikker. I alle fall ser det ikke særlig lyst ut fra mitt ståsted.

For en tid tilbake ble det opprettet en generalsstilling i Forsvaret mot mobbing og trakassering. Om det hjelper noe på det store forsvarsbildet gjenstår å se. Hun som har jobben er jo et produkt av det samme systemet som de andre generalene rundt henne. Men, jeg ønsker henne for all del lykke til. Det skulle bare mangle.

Det er kun rette handlinger som kan bøte på den situasjonen Forsvaret nå befinner seg i. Her har Forsvarsministeren, og ikke minst Forsvarssjefen og hans ledergruppe en betydelig ryddejobb. Selv om det ser ut til at ledergruppen kan ha fått seg en betydelig knekk. Jeg sier som en god venn: Trappevasken begynner øverst. Det kan sikkert flere ledere merke seg.

Tekst: Johan Bergh, han er førstelektor i organisasjon og ledelse ved Oslo Nye Høyskole – ONH. Foto: privat.