Henrik_Maersk.jpg
Bilde: Henrik Mærsk er rådgiver, forfatter og foredragsholder som brenner for å skape gladere og mer handlekraftige arbeidsplasser.

– Derfor skal du sette jobbtilfredsheten i baksetet og i stedet fokusere på å skape arbeidsglede,. De to emnene er relaterte, men veldig forskjellige. Forskjellen er enkel: Jobbtilfredshet handler om hva medarbeiderne tenker om det de gjør. Når de samlet sett betrakter alle omstendighetene ved jobben – lønn, jobbinnhold, transporttid, tittel, arbeidsvilkår, pensjonsordning, frynsegoder osv. – er de så tilfredse med det de har? Det er en intellektuell øvelse, og tilfredshet er primært basert på en sammenligning med andre, ikke på absolutte tall. Får jeg mer eller mindre enn kollegene mine? Har jeg bedre vilkår enn medarbeiderne hos konkurrenten?

– Arbeidsglede derimot handler om hva folk føler på jobben. Altså positive følelser. Går medarbeidere dine rundt akkurat nå og føler seg glade, stolte, anerkjent og motiverte? Eller føler de seg stresset, nervøse, skuffet og frustrerte?

Følelser er tabu

Mærsk mener at vi ikke er vant med å snakke følelser på jobben, men at det nettopp er følelsen av glede som skaper bedre ytelse og resultater.

– Undersøkelser fra psykologi, sosiologi og neurologi viser at når medarbeidere dine har en god dag, er de mer produktive, kreative, energiske og motiverte, og de jobber smartere og raskere. Glade ansatte er også bedre til å samarbeide, selger mer og gir langt bedre service til kundene. Den glade medarbeideren er rett og slett drømmemedarbeideren. Og husk: den samme effekten kommer ikke av jobbtilfredshet.

– Forskningen er entydig på at glade arbeidsplasser klarer seg bedre – hele 300 prosent når vi måler på børsverdi! Dette skjer fordi arbeidsglede øker produktiviteten, effektiviteten og kreativiteten markant. Glade arbeidsplasser yter bedre kundeservice, har selgere som selger mer, deres medarbeidere er mer motstandsdyktige og mindre syke. De tiltrekker de gladeste og beste medarbeidere. Og så er glade mennesker mer optimistiske og optimistiske mennesker er inspirerende å være sammen med. Vi skal huske at det er arbeidsglede som driver motivasjon, engasjement og velvære, og ikke omvendt. Så enkelt sagt handler det for arbeidsplasser om å skape flere positive følelser på jobben og færre negative følelser.

Kjennetegn på arbeidsglede

Ifølge Mærsk er ett av hovedkjennetegnene på en arbeidsplass som har stor grad av arbeidsglede, at de er mer effektive og produktive enn andre.

– Glade arbeidsplasser setter sine medarbeidere først. De tenker hele tiden på om medarbeiderne går rundt og føler seg glade, stolte, anerkjente og motiverte. Fokuset er på å skape gode relasjoner. På en glad arbeidsplass sier folk ordentlig god morgen til hver andre, de ser hverandre. De stiller nysgjerrige tilleggsspørsmål som er personlige, som får den andre til å fortelle om ting vedkommende bryr seg om. Medarbeidere på en glad arbeidsplass tar initiativer som har til hensikt å skape glede. De er vennlige og bevisste på at glede smitter.

– Glade arbeidsplasser har fokus på meningsfulle resultater. De er flinke på å snakke om hvorfor de gjør det de gjør, hvilken forskjell de er ute etter å skape i verden og hvilken verdi de ønsker å levere til kunden. De sørger for at de ansatte har de ressursene til rådighet de trenger for å løse oppgavene de er ansatt til å gjøre. I tillegg opererer glade bedrifter med den graden av frihet som kreves for at hver enkelt kan utføre de oppgavene de skal, med best mulig resultat. På en glad arbeidsplass hjelper man hverandre og har stort fokus på feedback. Man vet at konstruktiv feedback løfter folk til å utføre oppgavene sine enda bedre. Dette medfører ofte at man er mer åpen for endring og ser endring som middelet til å skape fremgang.

Glade ledere er viktig

Mærsk påpeker at gode ledere er glade selv, og at de går foran som et godt eksempel ved å vise det til omverdenen.

– Disse lederne vet at positiv adferd(glede) avler positiv adferd og at negativ adferd avler negativ adferd. Man kan spørre seg selv: Har jeg egentlig et valg? Du som leder bør altså hele tiden tenke på hva du sier verbalt, skriftlig og med kroppsspråket ditt. Du må huske at handling skaper forvandling og at en glad og motiverende handling skaper mer enn 1000 ord!

– Og så skal du vite hva medarbeiderne dine ønsker seg. Det er ganske enkelt. Finn ut av hva de ønsker seg mest av alt og hjelp dem deretter til å få det. La dem vite at du som leder er «i det» sammen med dem, at du hjelper dem og bakker dem opp i det de gjør og du vil gjøre alt du kan for å bidra med ditt. Prat med dem ofte. Vis dem at du virkelig bryr deg gjennom dine handlinger. Ikke fordi du må, men fordi du ønsker det. Og husk alle er forskjellig, så samme tilnærming kan ikke brukes på alle. En leder som skaper arbeidsglede, er god til å lytte godt og lenge.

Arbeidsgledekultur

Gode ledere som skaper arbeidsglede vet at penger ikke motiverer, mener Mærsk. Han peker på tid som en viktig faktor for å skape arbeidsglede.

– Dette handler om at ledere setter av tiden sin til medarbeiderne. De er til stede, stiller nysgjerrige spørsmål, viser genuin interesse og de gjør det hele tiden, ikke bare når de skal ha noe ekstra ut av noen. Glade ledere fokuserer på å prate med medarbeiderne sine – hver dag! Ikke i en medarbeidersamtale en gang i året eller når medarbeideren, igjen, har gjort noe feil. Å sette av tiden til å være sammen med de ansatte er den beste investeringen lederen kan gjøre! Konkret kan du bruke fem minutter med en medarbeider hver dag. Du vil lære noe om personen og skape bedre relasjoner.

– Du kan også sørge for det skapes en kultur bygd på ros og anerkjennelse. En av de tingene vi vet booster arbeidsgleden mest, er nemlig ros og anerkjennelse. Som leder kan du legge til rette for at arbeidsgledeinitiativer kan gjennomføres. La folket styre dette selv. Du trenger bare si: Kjør på – skap noe! Sett av penger til å skape glede. Det koster lite, og paradoksalt nok mye mindre enn å skape tilfredshet – noe det brukes mye penger på, med liten effekt. Eksempler kan være å lage en arbeidsgledekomité som folk kan melde seg frivillig til, og bygge en arbeidsgledeverktøykasse.

– Så bør det fokuseres annerledes på endring. Endringer skjer hele tiden og er viktig for all fremgang. Når endringer skal gjennomføres, har mange ledere snakket om det lenge, tenkt gjennom det mange ganger og blitt vant til prosessen. Når det så skal ut i organisasjonen, forventes det at det skal gjennomføres raskt. Men medarbeiderne har da ikke hatt tid til å venne seg til det, de har ikke den samme viten som lederne og vil da kunne reagere med motstand. Derfor er det viktig å kommunisere, forklare hvorfor vi endrer, hva vi endrer og spørre hvordan medarbeiderne ser for seg at det skal skje. Forklar det gode ved endringene, visualiser sluttresultatet. Så lar du folk gjennomføre endringene selv. La dem ta ansvar og la dem finne ut av ting selv.

Medarbeiderens rolle

Mærsk er også tydelig på at medarbeiderne selv har et ansvar for å skape arbeidsglede, og at dette ikke er lederens ansvar alene.

– Å sitte og vente på at sjefen kommer med en dose med arbeidsglede, holder ikke. Lederen kan gjøre sitt og legge til rette, men arbeidsglede kommer innefra og kan ikke skapes av andre. Det kan påvirkes av andre, men må skapes av den enkelte. Det viktigste er å kjenne seg selv. Hva gjør meg glad? Når er jeg på mitt beste? Finn det gode i det som skjer, for det finnes alltid. Fokuser på det du får gjort fremfor alt det du ikke rekker. Si god morgen til folk rundt. Vis interesse for kollegene dine. Hjelp andre også når de ikke spør om hjelp.

– Vær vennlig, gjerne uventet. Vennlighet skaper glede. Jeg vet ikke om noen som blir sur og grinete når andre er vennlige mot dem. Og nylig forskning viser at når vennligheten skjer uventet og overraskende, ja da forsterkes gleden mye mer enn ellers. Ta med en kaffe kopp uoppfordret. Kjøp bamsemums til henne som elsker det. Inviter den kollegaen som digger fotball, med på kamp, og hun som er glad i gå på kino, med på en kinokveld. Sett post-it-lapper med fine ord på skjermen til en annen. Det er bare fantasien som stopper deg!

– Vær også bevisst på å rose og anerkjenne andre – også sjefen! Få frem de gode historiene i den kaffepausen som du også må ta deg tid til! Ingen har enda sagt opp jobben fordi de har fått for mye ros. Lag en liste over tre gode ting som har skjedd den dagen. Gjør det hver dag i 21 dager, så øker du gleden din i opptil seks måneder. Du vil sove bedre og oppleve at du er mer glad når du står opp. Og like viktig – si fra når du opplever syting og klaging – IKKE aksepter det. Det har aldri gjort noe bra for noen, avslutter Mærsk.

Tekst: Inger Lise Kontochristos