Kristin Aase_700x900_cropped_450x341.jpg

Jeg ble selv kjent med et blindt felt i mitt eget kroppsspråk da en av mine mer frimodige ansatte spurte meg hvorfor jeg var så sint på et evalueringsmøte. Jeg forstod ikke hva han snakket om. I min egen opplevelse hadde jeg vært svært konsentrert, og det sa jeg til ham. Han replisert enkelt: Du så sint ut! Det var absolutt ikke i min interesse å se sint ut når jeg var konsentrert. Hva med deg? Har du fått tilbakemeldinger som du ikke forstår eller mener ikke stemmer? Hva om det faktisk ER riktig? Men ikke fortvil, det finnes hjelp å få slik at du som leder lærer å kommunisere det du ønsker, også med kroppsspråket.

Speil

Det første du kan gjøre er å bli kjent med deg selv i speilet. Helst et speil som viser hele kroppen. Stå foran speilet. Hva ser du, tenker du om deg selv, eller kjenner på kroppen? Ser du sterk ut? Dominerende? Veik? Er blikket hardt eller mykt? Står du på begge beina, eller knikser du i hofta? Er hodet rett eller litt på skakke? Smiler du eller er du alvorlig? Eksperimenter foran speilet: Rett deg opp og synk sammen, ha hode på skakke og rett, smil og vær alvorlig, ha et hardt og mykt blikk. Slik lærer du hvordan andre ser deg og aksepter at dette er en del av deg. Hvordan ønsker du å bli opplevd? Øv foran speilet på det du ønsker å uttrykke.

Spør

Finn deg en person som kan hjelpe deg. En god venn eller kollega som du er trygg på. Hva har de sett, tenkt på eller følt i møte med deg? Spør om hva de opplever at du utstråler ved ditt nærvær, både når du kommer inn i rommet og etter at du har vært der en stund. Inviter gjerne din ledergruppe til en samtale om kroppsspråk. Med utgangspunkt i at kommunikasjon er ett av deres viktigste lederverktøy, kan en vennligsinnet runde om kroppsspråk være ett av flere virkemiddel til forbedring. En slik runde vil også gi deg verdifull informasjon om deg selv. Er det vanskelig å ta dette i ledergruppa først, så kan en omvei være å invitere en coach til å speile ditt kroppsspråk. Det kan oppleves mindre risikofylt, og mer ærlig, siden coachen ikke er avhengig av dine beslutninger senere.

Obeserver

Hvordan blir du møtt? Med skepsis eller forventning? Med åpenhet eller tverrhet? Det trenger selvsagt ikke handle om deg. Den andre har også sin egen agenda og kroppsspråk. Samtidig har vi mulighet gjennom våre handlinger, deriblant kroppsspråket, å skape den stemningen i møte med de andre som vi ønsker oss.

Kast gjerne et blikk på vinduet i møterommet og se på speilrefleksen hvordan du ser ut. Hva slags kroppsholdning har jeg? Hva sier den? Hvordan er blikket mitt, og hvilket ansiktsuttrykk har jeg? Virker jeg åpen eller lukket? Om jeg ser på meg selv i speilrefleksen under møtet, og later som jeg møter meg for første gang; hva ser jeg da? Hva tenker jeg og føler jeg om vedkommende? Er det hensiktsmessig for meg i denne situasjonen å bli oppfattet slik? Hvis ikke; hva er hensiktsmessig?

Hva representerer de ulike kroppsholdningene og ansiktsuttrykkene? Hvordan har jeg det inni meg når jeg ser slik ut? Muligens blir du overrasket om du går enda et skritt lenger enn til bare å observere ditt kroppsspråk. Prøv å bli kjent med hva som ligger bak. Kanskje ER jeg faktisk sint eller irritert? Kanskje ER jeg uinteressert i det som blir sagt? Kanskje jeg egentlig ser ned på vedkommende jeg snakker med? Økt bevissthet om både kroppsspråket og hva det representerer, gir verdifull informasjon om mine underliggende drivkrefter. Er det behov for å ta oppgjør med disse drivkreftene, og vektlegge andre sterkere?

Bli kjent med hvem du er

Å bli kjent med sin egen personlighet hjelper ofte i arbeidet med å bli kjent med motivasjon og drivkrefter. Er du alltid på vei til et annet sted, er veldig her-og-nå-orientert, eller forsvinner tiden for deg? De rundt deg vil fornemme dette ved deg. Er du opptatt av andre eller er du i bunn og grunn egoistisk og selvsentrert? Om du faktisk er interessert i den du står foran, blir dette formidlet til den andre gjennom ditt kroppsspråk. Kjenner du motstand i deg selv når andre bestemmer for deg? Beskytter du deg med kroppen din mot både den andres beslutninger, og har du helst lyst til å stikke? Det blir opplevd av den andre. Det finnes ulike personlighetsverktøy som er i bruk. Jeg bruker Enneagrammet, som består av ni grunntyper. Enneagrammet er blant annet valgt fordi det har i seg muligheten for utvikling. Vi er én type, samtidig som vi kan arbeide for å utvikle oss og få hjelp til å stake ut vår utviklingsvei. Mange får aha-opplevelser om seg selv når de finner ut hvilken type de er, og hva disse typene ofte formidler både gjennom kroppsspråk og verbalt. Personlighetstypingen er bare en modell og et hjelpeverktøy til å forstå mer og gi økt erkjennelse. Du er fortsatt et unikt individ, selv om du har fellestrekk med andre mennesker.

Ta ansvar for din kommunikasjon

Gjennom disse tiltakene øker du bevissthet om ditt kroppsspråk, og venner deg til at det er slik og aksepterer det. Så er neste mulighet å ta ansvar for kroppsspråket i din daglige omgang. Noe kan justeres, noe kan endres i din fremtoning. Samtidig er du som du er, og da kan løsningen være å forklare hva det du uttrykker representerer. Hele tiden på vei til enklere og bedre kommunikasjon, som hjelper deg til å nå dine mål.

Kroppsspråk er ikke-verbal, bevisst eller ubevisst, den kommunikasjon som foregår mellom mennesker. Det sies at kroppsspråk står for over halvparten av hva vi kommuniserer. Noen forskere hevder at så mye som 80 prosent av vår kommunikasjon skjer gjennom ikke-verbal kommunikasjon. Imidlertid er det mer rimelig å anta at tallet er et sted rundt 50 prosent. (www.psykologisk.se)

Enneagrammet er en psykologisk og helhetlig typologi (personlighetspsykologi) bestående av ni personlighetstyper som brukes over hele verden. Ordet Enneagram betyr «ni-modell». Enneagrammet er en forklarings- og forståelsesmodell som beskriver ni grunnleggende motivasjoner og drivkrefter for mennesker. Hver enneagramtype beskrives svært presist og gir forklaring på hver types atferd. Enneagrammet er et godt verktøy til å få innsikt i både i egen og andres motivasjon, atferd og kommunikasjon. (www.iea-norge.no)

Tekst: kristin Aase  /  www.kristinaase.no