Kontroll er utdatert

«Top-down» ledelse og hierarkiske modeller er utdatert i dagens samfunn, og dessuten uproduktivt. Ved å fokusere for mye på kontroll og sluttresultater, og ikke nok på det menneskelige, gjør ledere det desto vanskeligere å oppnå målene de selv sikter mot, skriver Cable.

«Nøkkelen er å få folk til å føle seg målbevisste, motiverte og energiske, så de kan være seg selv på sitt beste», skriver Cable. Han mener at det er ulike måter å gjøre dette på, som han har skrevet om i boken sin Alive at work- the neuroscience of helping your people love what they do.

Noe av det viktigste mener han er at en leder utvikler en ydmyk holdning og er tjenestevillig. «One of the best ways is to adopt the humble mind-set of a servant leader”, skriver han. Cable skriver at de mer tjenestevillige lederne ser på det å tjene ansatte først og fremst som sin nøkkelrolle. De er også gode på å tilby emosjonell støtte.

“Servant leaders view their key role as serving employees as they explore and grow, providing tangible and emotional support as they do so”.

Skap en kultur for læring

Cable mener at de mer tjenestevillige lederne har ydmykheten, motet og innsikten som skal til for å innrømme at de trenger andres ekspertise. De søker derfor aktivt etter idèer og bidrag fra ansatte.

«Det er slik tjenestevillige ledere skaper en kultur for læring, og et miljø som oppmuntrer folk til å være seg selv på sitt beste. Tjenestevillige ledere er ansvarlige ledere som vet at det er deres ansvar å bidra til at ansatte øker eierskapet, ansvaret og selvstendigheten i arbeidet, og oppmuntrer dem til å tenke selv og prøve ut nye idèer», skriver Cable.

Hvordan gjør de det?

1 Spør ansatte hvordan du som leder kan hjelpe dem med å gjøre jobben bedre, og lytt.

«Istedenfor å fortelle ansatte hvordan de skal gjøre jobben sin, begynn å spørre dem om hvordan du kan hjelpe dem med å gjøre jobben bedre. Det høres nesten for enkelt ut, men effekten kan bli kraftig”, skriver Cable.

2 Skap et rom der ansatte kan utvikle nye idèer.

Noen ganger er ganske enkelt det beste en leder gjør for sine ansatte og organisasjonen, å skape et rom for utvikling av nye idèer, der ansatte kan eksperimentere. På den måten oppmuntres de til å utfordre og utvikle den kunnskapen de allerede sitter på. Cable nevner flere eksempler på hvordan ansatte har skapt innovasjon og lønnsomhet gjennom slike eksperimenter.

3 Vær ydmyk

Ledere ser ikke alltid den verdien som ansatte er med å skape, spesielt arbeidere på lavere nivåer i organisasjonen. Når ledere er mer ydmyke, ser sine ansatte, har respekt, og spør hvordan de kan tjene og bistå ansatte, kan utfallet bli enormt positivt.

Tekst: Anne Marie Monsen Foto: Istock.com

Kilde: https://hbr.org/2018/04/how-humble-leadership-really-work