1. Fakta

Her er de viktigste grunnleggende ferdighetene du trenger for å komme i gang med klimaarbeidet:

  • Fossilt brensel – olje, kull og gass – er den største kilden til klimagassutslipp. Drivhusgasser bidrar til klimaendringer. Derfor må fossilt brensel fases ut.
  • Hvordan vi transporterer oss, og hva vi spiser, har stor innvirkning på klimaet. Å ta toget i stedet for å fly og spise lokalprodusert vegetarmat er et valg som utgjør en forskjell.
  • Vi er i ferd med å gå mot tre graders global oppvarming før slutten av århundret. Det vil forårsake enorme lidelser og undergrave verdensøkonomien. Det er mye å hente på å begrense oppvarmingen til 1,5 grad i stedet for to grader.
  • Hver eneste dag vi kan redusere utslippstallene, har mye å si.

3. Sett aktivitetsmål

Lag en handlingsplan og sett aktivitetsmål. Start med en møtepolicy som inkluderer hvordan du transporterer deg. Aktivitetsmål er effektive fordi de er morsomme å oppnå og enkle å følge opp. Tenk også på hvor mye penger du vil spare for virksomheten. Et aktivitetsmål kan være å redusere antall flyreiser med 30 prosent det neste året. Et annet kan være å erstatte alle andre fysiske eksterne møter med et møte via Teams.

4. Følg opp – og feir!

Feir oppnådde mål og delmål. Belønn deg selv med en fest når du har redusert flygingen med en tredel på ett år eller når du har inngått avtale med en leverandør som kun bruker fossilfrie transportmidler.

5. Kommuniser!

Del dine klimaaktiviteter, både internt og eksternt. Det inspirerer andre selskaper til å følge etter. Det du kommuniserer, trenger ikke være perfekt, del gjerne feil som man kan lære av. La også de ansatte fungere som klimaambassadører. Oppmuntre dem til å dele klimaaktiviteter i sine egne kanaler, slik at de føler seg involvert og kan bidra med sin kompetanse.

 

Tekst:Cecilie Hammernes  Foto:Istock.com  Kilde:Chef.se