Samtidig skal flere og flere av oss arbeide lenger. Mange vil oppleve at de må lede medarbeidere fra tre generasjoner som har svært forskjellig forhold til digitale verktøy. Hvordan lykkes du med dette?

Det har vært skrevet mye om Generasjon Y de siste årene. Faktisk ble de første artiklene om dette skrevet før år 2000, det vil si for mer enn 15 år siden. Dersom vi regner at de som da var på vei inn i arbeidslivet var mellom 25 og 30 år er de altså 40-45 nå. De har alltid arbeidet med PC og de leser og besvarer på e-post på telefon sent og tidlig. For å holde seg ajour tar de gjerne med PC hjem og jobber når barna har lagt seg.

De som nå kommer inn i arbeidslivet har vokst opp med stadig smartere mobiler som kommunikasjonsredskap og bruker apper for å kommunisere med venner. La oss kalle dem Generasjon Z. Hvis jeg skal kommunisere med min 25-årig datter nytter det ikke å sende henne en e-post. Da må jeg sende en Facebookmelding, eller helst en «snap». Da får jeg svar :-)

Når de starter i jobb og møter det de synes er «steinaldersystemer» kommer de til å spørre om vi ikke har en app for dette. Bortsett fra det tror jeg de kommer til å være tilpasningsdyktige og lydhøre for nye arbeidsformer og de vil synes det å sitte på et kontor vil være utrolig kjedelig om de ikke kan kommunisere slik de er vant til med venner og kolleger. De kommer til å omfavne trenden vi ser med aktivitetsbaserte arbeidsplassutforminger slik det blant annet er planlagt at det nye regjeringsbygget og mange andre kontorbygg kommer til å bli fremover. Det er ikke de som er problemet, det er vi som er ledere og tilhører en eldre generasjon X som får et problem om vi ikke omstiller oss!

Jeg holdt nettopp et foredrag for 400 ansatte i Bodø kommune som planlegger å flytte inn i nytt rådhus i 2018. De planlegger for neste generasjon. Hvorfor gjør de det? Fordi gjennomsnittsalderen er opp mot 50 år og om 10 år er en tredel av de som arbeider der i dag blitt pensjonister og erstattet av de som kommer ut i arbeidslivet nå og i nærmeste fremtid.  Om 10 år vil Bodø kommune ha tre generasjoner med omtrent like mange ansatte i hver generasjon. Hva betyr det for en som vil være en god leder i fremtiden? Jeg mener vi må hjelpe generasjon X og Y til å møte Generasjon Z og en god leder må tilrettelegge for dette.

Det finnes mye forskning på hva som skal til for at ansatte skal trives og gjøre en god jobbe. Noe som går igjen er muligheten til å påvirke egen arbeidssituasjon. Der foreldre med barn gjerne ønsker fleksibilitet til å kunne levere i barnehage på morgenen og gå hjem tidlig, mot at de gjerne tar opp PC'en på kvelden og jobber litt hjemme, sitter unge uten barn gjerne på kontoret utover ettermiddagen. For dem er dette en sosial arena i tillegg til et arbeidssted. Når barna har flyttet ut setter mange pris på å kunne ta en eller flere uker i varmere strøk på vinteren, og kanskje til og med jobbe noen timer hver dag fra leiligheten i Spania. Hvordan skal vi få disse gruppene til å møtes? I et tradisjonelt kontormiljø prater man gjerne over en kaffekopp om morgenen og i lunchen. Det er ikke så enkelt når man arbeider spredt, både på ulike steder og til ulik tid. Derfor ser vi fremveksten av en rekke løsninger som vi kaller sosiale samarbeidsverktøy. De er ofte referert til som Facebooklignende, og de skal ivareta sosial kommunikasjon. Men like viktig er at de fungerer som en kunnskapssentral og fremmer samarbeide uten bruk av e-post. Det setter mange pris på.

Hva kjennetegner så en arbeidsdag fremover, i alle fall for ledere og kunnskapsarbeidere? Vi ser en klar utvikling mot nye arbeidsformer støttet av IKT og stadig høyere fleksibilitet, høyere omløpshastighet og informasjonsmengde skapt av dette. Vi snakker ofte om informasjonssamfunnet. For de fleste innebærer dette en stadig mer digital arbeidshverdag som gir mulighet til å arbeide hvor som helst og når som helst. Vi får ikke lenger arbeidsoppgaver, men mål vi må omsette i vår egen arbeidsplan og arbeide med selvstendig. Ledere må lede et team som arbeider mer hjemme, på reise og hos kunder og samarbeidspartnere mer enn de er på det tradisjonelle kontoret.

Dette skaper to utfordringer. Den ene er å oppdatere generasjon X på nye arbeidsformer og teknologi slik at de kan samarbeide digitalt med den yngre generasjon og den andre er for leder å få teamet til å dra sammen mot felles mål og følge opp hver enkelt på dette selv om de ikke nødvendigvis samles på kontoret hele tiden.

Da må lederen være bindeleddet mellom gammel og ung som kan ha forskjellige preferanser i arbeidsform og utnyttelse av den fleksibiliteten teknologien gir til å velge arbeidstid og arbeidssted. Lederen er den som oftest informerer, driver teamengasjement og innkaller til- og styrer møter. Da må lederen også ha god forståelse for- og gode ferdigheter til å forstå og til å utnytte de mulighetene moderne IKT-løsninger gir oss. Lederen må beherske digital ledelse.

Milleniumgenerasjonens nye krav til lederen - Tettere på og mer personlig

Å lede en innovasjonskultur - eller navigere i kaos

Tekst: Bjørn Hopland. Han er utdannet sivilingeniør, med tilleggsutdannelse innen HR og coaching. www.smartendring.no