Kan du som leder med hånden på hjertet si at alle som jobber i bedriften din, kjenner på en stor glede over jobben sin og arbeidsplassen sin? Hvis du nøler med svaret ditt, kan kanskje Heidi Klefstads råd hjelpe deg.

Klefstad har jobbet 26 år som leder innen reiselivs- og kjøpesenterbransjen. Der har hun lært masse om hvordan man behandler og kommuniserer med alle typer mennesker. I dag kaller hun seg en profesjonell gledesspreder og jobber med foredrag og rådgivning for å gjøre ledere enda dyktigere til å se og motivere sine ansatte.

Så hvor stor rolle spiller egentlig lederen for arbeidsmiljøet og arbeidshverdagen for sine ansatte?

- Det er den viktigste faktoren! Noe av det viktigste i livene våre er å bli sett på en positiv måte og å bli anerkjent for den vi er og det vi gjør. Alle som jobber i en bedrift er viktige, og dette må vi få oppleve hver dag. Får vi ikke denne anerkjennelsen fra vår leder, søker vi kanskje anerkjennelse fra kolleger. Men får vi heller ikke anerkjennelse fra kolleger, søker vi den kanskje andre steder - ut av bedriften, i fritiden, osv. Faren er at den kreative og positive energien vi har i oss, ikke brukes og kanaliseres til beste for bedriften. Hver ansatt søker da i ulike retninger. En glad, positiv og samlende kultur må forankres i ledelsen og må gjennomsyre lederstilen - det er der det må starte!

Noe av det viktigste i livene våre er å bli sett på en positiv måte og å bli anerkjent for den vi er og det vi gjør.

 

Klefstad mener at lederen med enkle grep kan skape en bedre hverdag for seg selv og sine omgivelser, og at det i bunn og grunn handler om å finne de «myke» sidene ved lederstilen.

- Ethvert menneske vil bli sett, hørt og tatt på alvor! Lederen må være til stede, og være omgjengelig, omsorgsfull, levende, skapende og kreativ – ha en litt feminin lederstil om det er lov å si det. Vi mennesker er slik at vi liker de som liker oss. Hvis hver enkelt føler at man er likt av ledelsen og av kolleger, føler man seg trygg og gjør en mye bedre jobb enn om man er usikker og utrygg. 

- Jeg har selv vært leder siden jeg var 22 år og har erfart at om jeg ser, hører og tar mine ansatte på alvor, vil de gjør alt for at jeg som leder og firmaet skal lykkes. Hvis jeg ikke er våken for mine ansatte, må jeg selv gjøre jobben. 

Ofte finnes inspirasjon og lærdom der man minst venter det. Klefstad har lært en enkel øvelse av filmregissør og forfatter Kai Pollack, en øvelse hun mener fungerer godt for å bevisstgjøre både deg selv og de du jobber med, på at hver enkelt er viktig for firmaet.

Heng opp et bilde av hver eneste ansatt en eller annen plass på kontoret, bakrommet, lageret... – hvor som helst der de ansatte ser at de betyr noe, er en del av flokken, en del av et team. Da føler de seg stolt. 

- En fin ting for lederen er da å hver dag ta turen innom bildene og si/tenke noe positivt om hver person: «Jeg er så stolt av Henrik, han er så kreativ, er så stolt av Eva som er så omtenksom osv.» Som leder må vi tenke positivt og ha en positiv holdning til våre ansatte. Hver dag! 

Arbeidsmiljø er et ord som alle ledere med respekt for seg selv bryr seg om. Men av og til kan det hende man går på autopilot og ikke helt ser forbedringsområdene, og så er det jo så mye en leder må håndtere - arbeidsmiljøet er ikke nødvendigvis øverst på lista over tiltaksområder. Men Klefstad mener at vi må tenke litt nytt rundt dette for å gjøre andre gode og skape et bedre arbeidsmiljø.

Heng opp et bilde av hver eneste ansatt en eller annen plass på kontoret, bakrommet, lageret... – hvor som helst der de ansatte ser at de betyr noe, er en del av flokken, en del av et team. Da føler de seg stolt. 

- Vi er nok inne i en ny tid der åpenhet, troverdighet, ærlighet og vennlighet er den nye kapitalen og omtanken er den nye effektiviteten. Dette er grunnpilarer i ethvert samarbeid. Den som våger å løfte andre vil lykkes både i hjemmet og på jobben. Det å fremsnakke er en ting, men å formidle positive tilbakemeldinger til den det gjelder, er noe vi kan bli flinkere til. 

- Det å være påskrudd er et ord jeg bruker. Det å være tilstede for kolleger og kunder, tilstedeværelse! Jeg bruker å jukse litt med ordet og si: Til stede i værelse! Vi har så mye som avleder oss i arbeidsdagen, både i tanker og gjøremål, så det er viktig å være påskrudd og til stede. 

Klefstad reiser rundt om i landet og «sertifiserer» det hun kaller «daglig gledere». Og hun påpeker at det finnes flere ting du kan gjøre for å komme i gang med prosessen med å gå fra å være en daglig leder til en daglig gleder.

- Fokus på de ansatte vektes tyngre enn fokus på målstyring og budsjett. De to siste punktene må selvsagt også prioriteres høyt, så det blir litt vanskelig å si det på denne måten, men det er uansett en holdningsendring - eller dreining av fokus, en bevisstgjøring. Filosofien er at fornøyde ansatte blir den beste versjonen av seg selv og samlet blir et fornøyd kollektiv den beste versjonen av bedriften. Dette bidrar lederen til gjennom å se alle, gi positivt feedback, skape samhold, trygghet med mer.  

- Tiltakslister for å skape trygge, glade og effektive ansatte ligger øverst i bunken hver dag. Disse tiltakene trenger ikke å basere seg på de store og tunge personalutviklingsprogrammene! Poenget mitt er at det er de små positive dryppene vi gir hverandre gjennom hverdagen som skaper den positive ansatte og det positive kollektivet, og disse positive dryppene må gjennomsyre hverdagen i bedriften. 

Gjennom foredrag og kurs snakker Klefstad med store og små grupper over hele landet, og noe hun ofte opplever er at de fleste mangler tilbakemelding på hvem de er og det de gjør - både hjemme og på jobben. Hun mener at det å gi hverandre ros vil kunne oppgradere teamet mange hakk. 

- Jeg starter ofte med å gi gruppene jeg veileder konkrete, enkle oppgaver for å «tvinge» dem i gang med endring. Hva med 5 tilbakemeldinger hver dag? Ikke bare på jobb, men hjemme også. Håpet er da at dette på sikt blir automatisert, at det å gir ros og konstruktive tilbakemeldinger blir vanen. Jeg mener bestemt at hjemmelivet og arbeidslivet henger sammen; man må ha en balanse mellom de to for å finne roen.  

- Det å sette fokus på hva vi sier, gjør og tenker sprer seg som ringer i vann: Gjør vi en kollega glad, er sjansen større for at han igjen sprer positivitet til andre han møter osv. Vi ser bare den ene ringen, men i løpet av kort tid kan vi på denne måten ha påvirket flere hundre personer, kanskje tusen! Et kompliment kan ha mye å si - ikke bare for selvfølelsen for den som får det - men for alle. 

- For å lykkes som en god leder må en være dyktig på samarbeid, skape et godt team. Ordet TEAM står for Together Everyone Achives More, og det er sant; sammen oppnår vi mest. I teamet er det også viktig at lederen deler sin kunnskap med sine ansatte. I mine foredrag snakker jeg også om det at ansatte må være flinkere til å gjøre lederen god. Da vil arbeidsplassen bli et bedre sted å være. Det vil gavne alle.  

- Lederen trenger det også. Det er viktig å huske på at det vi gir får vi en eller annen gang tilbake. Gir vi godhet får vi godhet tilbake, gir vi det motsatte får vi det også i retur. Bidrar du til godhet er du blitt en daglig gleder!

Klefstad har klare råd til deg som ønsker å bli en enda bedre leder og spre arbeidsglede rundt deg. 

  • Vær tilstede/påskrudd 
  • Vær raus 
  • Vær den beste versjonen av deg selv 
  • Vær tydelig 
  • Vær en motivator
  • Vær i forkant 
  • Vær flink til å ta vare på deg selv.
  • Vær omsorgsfull
  • Vær en daglig gleder

Tekst: Inger Lise Kontochristos