Steg 1: Positiv følelse

Det er betydelig lettere å bli enige om vi er i godt humør. Det gjelder alle, selv de du skal komme overens med. Forsøk derfor å ta med deg en positiv følelse inn i forhandlingsrommet. Før en vanskelig diskusjon er det grunnleggende viktig å forsøke å sove ordentlig og spise en god frokost. Å få til et ekte smil ved bruk av tanketeknikk, kan gi overraskende effekter under en forhandling, på samme måte som du kan ta et par dype åndedrag før du mottar kritikk.

LES OGSÅ: Suksessfaktorer i forhandlinger

Steg 2: Tenk deg om

Pass på at du er ordentlig forberedt innen forhandlingen og funder nøye gjennom ulike alternativ. Her kan en viktighetsliste være et bra hjelpemiddel, der du på den ene siden setter opp det som er viktigst for deg selv, og på den andre det du tror betyr mest for din motpart. Google, les og prøv å komme på så mange løsninger som mulig.

Steg 3: Fiks relasjonen

Å lytte, vise nysgjerrighet og forståelse er noe av det viktigste vi kan gjøre for å prøve å komme overens, slik at vi ikke oppfattes som selvsentrerte. Forsøk oftere å bruke spørreord som «hva» og «hvordan» for å få motparten til å åpne seg, og fraser som «hjelp meg med å forstå…». Nikk gjerne bekreftende når du lytter – noe som ikke nødvendigvis betyr at du er enig.

Steg 4: Snakk riktig

Unngå lønnsforhandlinger og led samtalen inn på en konstruktiv vei. Se etter flere forslag til løsninger. Fokuser på behov og alternativ, altså hva som er viktig for dere begge, og hvorfor. Kombinasjonen av likheter og ulikheter gjør det ofte mulig å komme til en enighet som alle innblandede til slutt kjenner seg fornøyde med.

Steg 5: Ha en plan B

En reserveplan er nødvendig om du havner i en situasjon der du merker at forhandlingen, til tross alle dine forberedelser og anstrengelser, låser seg og ikke går framover.

Den beste plan B du kan ha ved sånne tilfeller, er å stille enda mer spesifikke spørsmål for å få tilbake kontrollen og aktivere motpartens fornuft, i stedet for å selv låse deg ved ett standpunkt. Bare ved å saklig, og uten ironi, be motparten forklare nøyaktig hvordan dennes posisjon skulle kunne løse problemet, kan du belyse bristene i resonnementet og gi forhandlingen ny energi.

LES OGSÅ: 7 + 1 steg til en vellykket forhandling

Kilde: Chef.se