Stressrelatert fravær som følge av ensomhet, kan koste dyrt. Ensomhet øker risikoen for at enkeltpersoner utvikler psykiske helseutfordringer, og til syvende og sist påvirker dette bunnlinjen til bedriften de jobber i.

Skap gode relasjoner

Her er et rammeverk for bedrifter, som kan bidra til å skape bedre relasjoner på arbeidsplassen – og løse utfordinger med ensomhet.

  • Gjør sosial tilknytning til en strategisk prioritet på alle nivåer.
  • Tren ledere til å fremme tilknytning med medarbeiderne.
  • Ha opplæring for arbeidsstyrken om viktigheten av sosial tilknytning for blant annet trivsel, helse og produktivitet.
  • Skap en arbeidsplasskultur som lar folk knytte seg til hverandre som hele mennesker, en kultur som fremmer inkludering og tilhørighet.
  • Vurder mulighetene for fleksibel arbeidstid for å påvirke arbeidstakernes evne til kontakt med andre og til å pleie relasjoner både innenfor og utenfor jobb. Respekter grenser mellom arbeid og fritid.

Arranger lavstressarrangementer

En av de beste måtene å sørge for at de ansatte kan forbedre sine arbeidsrelasjoner, er å planlegge jevnlige, lavstressende personalsammenkomster. For eksempel en ukentlig kaffepause eller middag et sted i nærheten av kontoret. Eventuelt ha ukentlige lunsjer på kontoret der dere diskuterer forskjellige temaer foreslått av de ansatte.

Gjennomfør trivselsundersøkelser

Prestasjonsevalueringer er en fin mulighet til å få innblikk i de ansattes mentale helse. Spør hva de føler om deres arbeid og mål, men også hvordan de har det følelsesmessig. Føler de at de passer inn? Trenger de noe for å føle seg mer inkludert? Du kan også gjennomføre anonyme undersøkelser for å måle generell mental helse, der du for eksempel spør om de ansattes søvnmønster og stressnivå.

Som leder kan du også legge merke til atferdsendringer eller forandringer ved utseendeet, for eksempel reduserte prestasjoner, humørsvingninger, økt fravær eller betydelig vekttap, da dette kan indikere psykiske utfordringer. 

Les også: Ensomhet er ikke forbeholdt eldre eller folk som bor isolert – til og med de som tilsynelatende «har alt», kan slite med ensomhet - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto:. Istock.com  Kilde: Inc.com