1

Hvis dere har hjemmekontor, start hver dag med et kort og uformelt videomøte der dere går igjennom gårsdagens beregninger og snakker om dagen foran dere. La møtet gi en lignende følelse som å starte dagen sammen på et kontor. Det kan komme mange spennende ideer ut av disse møtene når kollegaer får pratet med hverandre.

Les også: Ansatte med hjemmekontor opplever større psykologisk stress enn de som bare jobber på arbeidsplassen sin - ledernytt.no

2

La folk være involvert. Gjennom deltakelse føler man tilhørighet og ansvar. Stikkordet er "sammen". Du leder ikke alene, dere skal hjelpe hverandre og jobbe for samme mål. Gå gjerne først om nødvendig, og jobb hardt for å gå foran. I tillegg er det viktig å vise og kommunisere til ansatte hvor stolt du er av dem, at de er en ressurs. Feire suksesser og lær av feilene dere gjør.

Les også: Hvordan skape trygghet og tilhørighet? - ledernytt.no

3

Du kan motivere dine medarbeidere ved å gi dem stort ansvar for egne oppgaver og oppmuntre dem når de kommer med nye ideer. Forsøk å skape en morsom og kreativ atmosfære samt et trygt arbeidsmiljø. Det betyr at du selv kanskje må prøve nye ting og være åpen og tilgjengelig. Som leder kan du motivere deg selv ved å lære noe nytt og bli inspirert av andre dyktige selskaper.

Les også: Hvordan motivere medarbeiderne dine – og deg selv - ledernytt.no

4

For å takle livet generelt trengs det et stabilt fundament der dere verdsetter og tar dere tid til hele det mennesket dere er. Fysisk, intellektuelt og følelsesmessig. Fysisk ved å spise sunt, bevege seg og prioritere søvn. Intellektuelt ved å lese, lytte til podcaster, videoer eller lydbøker. Følelsesmessig gjennom musikk, film og kunst. Undervurder aldri viktigheten av kreativ stimulering. Hvis du ikke kan lede eller ta vare på deg selv, kan du aldri lede andre.

5

Som en umotivert leder kan det å prøve å motivere andre fort undergrave kollegers integritet og selvtillit. Når du føler behov for å motivere andre, still deg selv spørsmålet: Hvordan kan jeg bli flinkere til å motivere meg selv? Da kan du la din indre motivasjon skape inspirasjon uten direkte innblanding. Vær empatisk og lydhør.

6

Vær bevisst på at folk er forskjellige. Noen mennesker er selvmotiverte og internt drevne i en slik grad at du rett og slett bare kan gi dem en oppgave og vente på at de får det gjort. Andre krever at du som leder uttrykker ros for å få dem til å føle seg mer motiverte. Uansett hvilket verktøy du bruker: Å kjenne og gi teamet ditt det riktige pushet de trenger, er det beste du kan gjøre som leder.

7

Å være takknemlig for kollegene dine kan føles som noe veldig lite, men det betyr utrolig mye å føle seg sett, trengt og at noen andre er takknemlige for det du gjør. Så ring, send tekstmeldinger, ha et videomøte hvor dere uttrykker takknemlighet for hverandre.

Les også: Lær deg takknemlighetens kunst – selv når livet butter - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se