Ledernytt har snakket med Rita Gunther McGrath som er en internasjonalt anerkjent ekspert på strategi, og professor ved Columbia Business School. I 2013 ga hun ut boken The end of Competitive Advantage: How to keep your strategy moving as fast as your business (Harvard Business Review).

McGrath mener at ledere vil ha god nytte av å skape et tankesett og en kultur for entreprenørskap i organisasjonen for å unngå stagnasjon. De må snu seg raskt med tanke på nye situasjoner og være våken for det som skjer.

– Med tanke på dagens usikkerhet, der ingen lenger kan lene seg til det de nylig visste og regnet som pålitelig, er det viktig at ledere tar inn over seg en ny virkelighet med usikkerhet, og ser etter nye muligheter som ligger i fremtiden.

Hun mener et godt eksempel på et selskap som har fornyet seg er det nordiske selskapet Equinor som har hatt en veldig interessant forretningsmessig utvikling den siste tiden der de brukte etablert kunnskap på nye måter.

«They stepped away from traditional patterns, and looked into new possibilities, relying on deep understanding of seadrilling, and made an aggressive attempt on renewal» sier hun. 

– Når ledere utvikler et tankesett preget av entreprenørskap blir det lettere for dem å oppdage nye muligheter i markedet og engasjere ansatte. Tankesettet blir mer rettet mot fremtiden. Ledere med egenskaper som en entreprenør er på konstant søken etter muligheter og våken for det som skjer rundt dem. Når de ser nye muligheter er de gode på å ta tak i dem, og utvikle dem videre med sine team.  

Du må mobilisere talenter

strategi_rita 2.jpg

McGrath ser at fjernledelse kan åpne opp for god kommunikasjon. Det krever at lederne er bevisste på at alle deltar i diskusjoner som angår jobben og utvikling av bedriften, og inkluderer alle avdelinger.

– Det er ikke alltid lederen som sitter på den beste informasjonen, inkludering av ansatte er veldig viktig. Ledere som er i stand til å mobilisere sine talenter gjennom fjernledelse vil lykkes bedre. Det er viktig at det ikke bare er lederne som tar avgjørelser.

– Digitalisering med inkludering av ansatte, og få frem deres talent blir veldig viktig fremover. Man kan ikke bare lene seg til hovedkontoret, man trenger å få kontakt med utkantstrøkene også og involvere hele organisasjonen i dens utvikling.

– En annen ting er at ledere må guide og veilede ansatte i hva som trenger å bli gjort. Dette er et stort aspekt ved ledelse, å guide og veilede. Her bør ledere være bevisste på positive og negative effekter av sitt lederskap.

Som et eksempel nevner hun CEO i Amazon som uttalte at ansatte ikke måtte forvente noen lønnsøkning hvis han blir verdens første trillionær, en negativ symbolikk som kan skade selskapet i lang tid.

Gode verdier tjener et selskap og menneskene

McGrath mener at gode verdier i bedriften vil veilede både ledere og ansatte i riktig retning. Verdier har alltid vært viktig mener hun, men nå som tempoet øker, er det desto viktigere.

– Det økte tempoet og konkurransen krever at man har mennesker i frontlinjen klare til å respondere raskt på uventede omstendigheter. Det er her verdiene kommer inn som nyttige ledefaktorer som kan guide ansatte på vei.  Verdier som skaper gode kunderelasjoner og som kan gi ansatte en følelse av tilhørighet er bra. Ansatte er også mer enn før opptatt av at selskapet de jobber for skal ha en spesiell hensikt i en større sammenheng.

– Mye forskning viser at spesielt yngre mennesker er opptatt av å jobbe for bedrifter som har en større hensikt med det de driver med, så åpenbart er dette viktig for lederne å tenke på i tiden som kommer.

“Clearly, there are a lot of arguments that companies need to be more valuedriven, and they need to offer a sense of belonging to people”

Hvordan organisere seg best for fremtiden?

– Strategier som best organiserer bedriften for fremtiden må være både kortsiktige og langsiktige. Du må lære av det som skjer og samtidig prøve å se inn i fremtiden. Det er mange fremgangsmåter for organisering og strategier som kan virke for de ulike lederne og selskapene, men du må ha blikket rettet mot fremtiden. Bedrifter med bra overblikk vil være godt forberedt og ha fokus på hva som er best til enhver tid.

– Når det gjelder hvilke lederegenskaper som er viktig å utvikle, vil det variere. For topplederne er det viktig å se på hvilken strategi man behøver nå. Hvordan skal den se ut? Gjør en rask gjennomgang av det du driver med og finn ut hva som er mest relevant for fremtiden. Hva kan du for eksempel trygt slutte med? Hva bør du fortsette med? Hva bør du eventuelt starte med? Dette må planlegges og organiseres i henhold til her og nå, og organisasjonens tilgjengelige ressurser.

– Bestem deg for hva du vil avslutte, se etter nye muligheter, lær deg å åpne deg opp for nye muligheter og planlegg hvordan du utnytter dem.  

Å revurdere strategien

McGrath hjelper ledere med en fem-stegs modell for å revurdere strategien. Hun viser til sin egen bok The end of Competitive Advantage: How to keep your strategy moving as fast as your business (Harvard Business Review Press 2013) for fordypning.

– Et typisk dilemma ved innovasjon generelt sett, handler om hvor ressursene til innovasjonen kommer fra. Du må som leder vite hva du skal avslutte i tide. Å vite hva som skal avsluttes er en nøkkel-faktor ved strategi og innovasjon.

– I krisetider gjør en lignende logikk seg gjeldende: når det skjer raske endringer som nå, vil du trenge både ressursene og vurderingsevnen til å se hvor virksomheten din er på vei. Du må vurdere hva som er verdt å satse på, og hva som kanskje må avsluttes.

1 Gå gjennom aktivitetene dine

Et godt utgangspunkt er å få oversikt over hva du jobber med. Husk at en god del av organisasjonen din nå kanskje befinner seg i et meget usikkert landskap. Du trenger ikke gå veldig dypt her mener McGrath, men du bør få med deg en grov analyse og oversikt over den nye situasjonen for virksomheten. Få rede på hva folkene i organisasjonen jobber med, hvilke kostnader dette medfører, og hva status er.

– Du må i denne prosessen få rede på hva som bør avsluttes. Som leder må du få innsikt i usikkerheten virksomheten nå står overfor. Hvor er det tryggest og mest sikkert å satse? Hvor er det mer usikkerhet og risiko?

2. Se på strategien din en gang til

– Selv om det for noen kan virke bortkastet å bruke tid på strategi fordi det for dem bare handler om å overleve nå, så er det faktisk en avgjørende viktighet.

Hun mener at en gjennomgang av strategien skaper klarhet i situasjonen og er til god hjelp når organisasjonen står overfor mange valg som skal tas. Lederne trenger at så mange som mulig er involvert i viktige beslutningsprosesser nå.

3. Bruk poengkort for å illustrere lønnsomhet

McGrath råder lederne til å markere hvor attraktive og lønnsomme de ulike aktivitetene og prosjektene er. Hun deler nivåene for skår inn i «Eksepsjonelt/sterkt», «Akseptabelt» og «Ugunstig» som måles på en skala fra 1-10. På den måten kan du få oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes snarest og hva som kan utsettes eller avsluttes.

4. Utforsk nye områder for aktivitet

I neste trinn skal du vurdere nærmere hva dine ressurser tillater deg å engasjere deg i. Dette kan for eksempel være nye markeder. Her har vi noe å lære av entreprenørskap og innovasjon i fremtiden. McGrath er sikker på at et mer kreativt og innovativt tankesett kan være svært lønnsomt og smart for fremtidens ledere og deres virksomheter. McGrath viser til boken Discovery Driven Growth som illustrerer dette nærmere.

5. Vær kontinuerlig på en oppdagelsesreise

For raskere læring og tilpasning mener McGrath at det er viktig at lederne i fremtiden kan snu seg raskt til det som skjer, og vurdere nye muligheter som finnes her og nå. Dette kan bety at de må være raskere for å oppdage mulighetene i markedet og deres porteføljer.

McGrath anbefaler ledere å ha fokus på kundene, «seeing into the minds of your customers». Her ligger mye innsikt som er viktig å få med seg. Denne innsikten må ledere og ansatte jobbe ut fra sammen. I dagens rike tilbakemeldingskultur der vi stadig får tilbakemeldinger fra brukere og kunder på hva som gjør dem fornøyde og mindre fornøyde, bør vi bruke dette til å spore hva kundene ønsker og trenger, og utvikle bedriften i tråd med dette.

  • McGrath anbefaler følgende bøker:
    • The fearless organization av Amy Edmondson (John Wiley Sons Inc. 2018). I tillegg anbefaler hun å lese om futuristen Amy Webb.
    • The end of Competitive Advantage: How to keep your strategy moving as fast as your business (Harvard Business Review Press 2013).
 

Tekst: Anne Marie Iversen  Foto: privat.